TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12
Bilgi Kuramsal / Olgusal Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.                    
Beceriler Bilişsel / Uygulamalı Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.                
Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.                      
Yetkinlikler Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.                  
Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.                    
Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.                    
Öğrenme Yetkinliği Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.                      
Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.                    
İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.                      
Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.                      
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.                      
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.                      
Alana Özgü Yetkinlik Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.                      
Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.                      
Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.                      
Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.                      
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.