Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

Program, Selimpaşa Kampüsünde 1999 yılında Teknik Bilimler MYO' da Bilgisayar Programcılığı Programı adıyla kurulmuştur. 2003-2008 yılları arasında Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama ismini almıştır. 2009 yılından itibaren tekrar Bilgisayar Programcılığı Programı adını almıştır. 2012 Yılından itibaren Kadir Has MYO'nda Bilgisayar Programcılığı Programı olarak öğrenci alımını sürdürmektedir. Program Başkanları: 1999-2000: Doç.Dr. Rıfat Çölkesen, 2000-2002: Prof. Dr. Ercan Artan, 2002-2006: Yrd. Doç.Dr. Taner Arsan, 2006-2008: Yrd Doç. Dr. Baran Tander, 2008- .... : Yrd. Doç. Dr Mesut Çevik


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Bilgisayar Programcılığı alanında Önlisans derecesi (Düzey 5) almaya hak kazanmaktadır.


Kabul ve Kayıt Koşulları

Bilgisayar Programcılığı Programına ÖSYM tarafından yapılan Yüksek Öğrenime Geçiş Sınavı puanı (YGS 1) ile kayıt yapılabilir. Ayrıca, Meslek Lisesi ilgili bölüm mezunları sınavsız geçiş haklarını kullanıp, bölümümüze kayıt yaptırabilirler. Yukarıda belirtilen kabul ve kayıt koşulları yanında, üçüncü yarıyıl başında diğer yüksek öğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden yatay geçiş yolu ile bölümümüze öğrenci kabul edilmektedir.


Önceki Öğrenimin Tanınması

"Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.


Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir. Ayrıca öğrenci stajını başarıyla tamamlamış olmalıdır.


Program Tanımı

Bilgisayar Programcılığı Programında, sektörün ihtiyaçları göz önüne alınarak güncel bilgisayar programlama dilleri, donanım, internet programcılığı, veri tabanı sistemleri, bilgisayar ağları ve işletim sistemleri konularında dersler verilmektedir. Öğrencilerimizin sürekli güncellenen ders programları ve içerikleri sayesinde mezun oldukları zaman sektörün ilgili alanlarında öncelikle tercih edilen teknik elemanlar olmaları hedeflenmiştir.

Program Yeterlilikleri

 • 1- Matematik, hesaplama ve bilgisayarın iç yapısı ve nasıl çalıştığı konusunda bilgiye sahip olma.
 • 2- Bilgisayar yazılım, donanım ve ilgili alanlardaki problemleri tanımlama ve çözme becerisine sahip olma.
 • 3- Bilgisayar yazılım ve donanım uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme.
 • 4- Bilgisayar programcılığı alanında algoritma hazırlama becerisine sahip olma, çalıştığı konularda buna uygun bakış açısı ile program yazıp çalıştırabilme.
 • 5- Yazılım geliştirme kavramlarını, ortamlarını ve yöntemlerini bilme ve kendisinden istenilen özelliklerdeki yazılım bileşenlerini geliştirebilme.
 • 6- Bireysel olarak veya takımlarda etkin çalışabilme.
 • 7- Takım çalışmalarına önem verebilme ve gruba katkı sağlayabilme, takım arkadaşları ile uyumlu çalışabilme.
 • 8- Yaşam boyu öğrenme ve kendini yenileyebilme becerisine sahip olma.
 • 9- Alanında iletişime önem verebilme ve bu iletişimde Türkçeyi en doğru şekilde kullanabilme.
 • 10- Türkçe ve yabancı dilde iletişim kurabilme; resmi ve teknik belgeleri okuyabilme, anlayabilme ve hazırlayabilme.
 • 11- Bir yabancı dili kullanarak bilgisayar programcılığı alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • 12- Bilgisayar Programcılığı alanındaki etik değerlere uyabilme ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olma.
 • 13- Atatürk' ün ilkeleri ışığında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihi bilgisine sahip olma.

Mezunların İstihdamı

Bilgisayar Programcılığı Programı mezunları, bilişim sektöründe, bilgi işlem merkezlerinde, internet servis sağlayıcılarında ve işletmelerin yazılım ve donanım bölümlerinde çalışmaktadırlar.


Üst Derece Programlara Geçiş

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar, ÖSYM'nin düzenlediği Dikey Geçiş Sınavı (DGS)' ndan yeterli puana sahip olmaları koşuluyla, üniversitelerin Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği ve Bilgi Teknolojileri Bölümleri gibi 4 yıllık lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.


Ölçme ve Değerlendirme

Bkz.: Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği


Eğitim Türü ve Dili

Örgün Eğitim, Türkçe


Adres ve İletişim Bilgileri

Kadir Has MYO, Selimpaşa Kampusu, 34590, Silivri, İstanbul Tel: 0212-731 90 01


Değerlendirme Anketleri

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi, Mezuniyet Anketi, Memnuniyet Anketi


Uluslararası İşbirliği

-