TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13
Bilgi Kuramsal / Olgusal Matematik, hesaplama ve bilgisayar bilimleri konularında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.                        
Beceriler Bilişsel / Uygulamalı Tanımlanan bilişim ve/veya bilgisayar bilimleri problemlerini ve modellerini kurgular ve temel çözüm önerilerini uygular.                      
Algoritmik düşünme ve planlama yaklaşımını uygulamalarında kullanır.                        
Belirtimleri (spesifikasyon) tanımlanmış yazılım bileşenlerini geliştirir.                        
Yetkinlikler Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bireysel olarak veya takımlarda etkin çalışır.                      
Öğrenme Yetkinliği Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilgi ve iletişim teknolojilerindeki güncel gelişmeleri izler.                        
İletişim ve Sosyal Yetkinlik Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır, bilişim ve bilgisayar bilimleri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.                    
Alana Özgü Yetkinlik Mesleki ve etik sorumluluk bilinci taşır, bilişim uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.