Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

Kadir Has Üniversitesi' nde Dış Ticaret Programı Sosyal Bilimler MYO altında 2003 yılında kurulmuştur. 2012 yılında, Sosyal Bilimler ve Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu birleştirilmiş ve Kadir Has Meslek Yüksekokulu olarak adlandırılmıştır. 2012 yılından itibaren, Dış Ticaret Programı Kadir Has Meslek Yüksekokulu'nda öğrenci almaktadır. Dış Ticaret Program Başkanı: 2003-2005 Prof. Dr. Ahmet YÖRÜK, 2005-2006 Öğr. Gör. Dr. Murat ÖZTÜRK, 2006-2013 Öğr. Gör. Dr. Yusuf Ziya TENGİZ, 2013-...Öğr.Gör.Dr. Ayşe İrem Keskin


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Dış Ticaret alanında Önlisans derecesi (Düzey 5) almaktadırlar.


Kabul ve Kayıt Koşulları

Dış Ticaret Programına ÖSYM tarafından yapılan Yüksek Öğrenime Geçiş Sınavı (YGS 6) puanı ile kayıt yapılabilir. Ayrıca, Meslek Lisesi ilgili bölüm mezunları sınavsız geçiş haklarını kullanıp, bölümümüze kayıt yaptırabilirler. Yukarıda belirtilen kabul ve kayıt koşulları yanında, üçüncü yarıyıl başında diğer yüksek öğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden yatay geçiş yolu ile bölümümüze öğrenci kabul edilmektedir.


Önceki Öğrenimin Tanınması

"Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.


Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir. Ayrıca öğrenci stajını başarıyla tamamlamış olmalıdır.


Program Tanımı

Artan ihtiyaçlar, bu ihtiyaçların uluslararası pazarlardan karşılanmasına yönelik imkanların ve mekanizmaların yaygınlaşması, ülkemiz ve dünya ekonomilerinde uluslararası ticaretin payının yıldan yıla artmasına neden olmaktadır. Türkiye olarak sektörde teknik donanımlı, iyi yetişmiş insan gücüne olan ihtiyacımız ortaya çıkmaktadır. Dış Ticaret Programı, tamamen sektörün talep ettiği orta kademe iş gücünü sağlamaya yönelik tasarlanmış olup, dersler alan olarak iktisat, işletme, bilgisayar ve dış ticaret teknik ve uygulamalarını kapsamaktadır.

Program Yeterlilikleri

 • 1- Dış ticaretin temel teori ve kavramlarına hakim olma.
 • 2- Genel işletme, girişimcilik kavramlarını tanıma ve bu bilgiyi gerçek meslek hayatıyla ilişkilendirme.
 • 3- Pazarlama fonksiyonlarını açıklama ve uluslararası pazarlarda uyarlama becerisine sahip olma.
 • 4- Temel muhasebe ve dış ticaret muhasebesinde kullanılan genel kabul görmüş temel kavram ve ilkelerini tanıma ve muhasebe verilerini düzenleme, değerleme, rapor etme yetkinliğine sahip olma .
 • 5- Temel finans ve dış ticaretin finansmanı bilgisine sahip olma ve finans verilerini analiz etme, tahminde bulunma.
 • 6- Uluslararası lojistik planlaması, taşıma metodları ve tedarik zinciri yönetimi temel kavramlarını açıklama ve uygulamalarını organize etme.
 • 7- Ekonomik gelişmeleri takip edebilme becerisine sahip olma ve ekonomi verilerini yorumlayabilme.
 • 8- Temel hukuk kurallarını, gümrük ,ithalat, ihracat mevzuatlarını, tanımlama ve dış ticaret işlemlerine uygulama.
 • 9- Dış ticaretle ilgili bir konuyu ayrıntısıyla tanıma, açıklama, tartışma, çözümleme ve ekip üyesi olarak sorumluluk alma.
 • 10- Matematik ve istatistik bilgisini kullanarak karar verme becerisine sahip olma.
 • 11- Ulusal ve uluslarası düzeyde sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme becerisine sahip olma ve disiplinler arası bakış açısı kazanma.
 • 12- Temel düzeyde bilgisayar kullanma ve uygulamalarını çalıştırma.

Mezunların İstihdamı

Dış Ticaret Programı mezunları, dış ticaret firmalarında, lojistik şirketlerinde, bankalarda, gümrük müşavirlik firmalarında, kamuda ve özel sektörde yüksekokul mezunlarının alındığı çeşitli konumlarda çalışmaktadırlar.


Üst Derece Programlara Geçiş

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar, ÖSYM'nin düzenlediği Dikey Geçiş Sınavı (DGS)' ndan yeterli puana sahip olmaları koşuluyla, üniversitelerin Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İktisat, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, Lojistik Yönetimi, Sermaye Piyasası, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman,Uluslarası Finans ve Bankacılık, Uluslararası Ticaret ve Pazarlama, Uluslararası Ticaret ve Lojistik gibi 4 yıllık lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.


Ölçme ve Değerlendirme

Bkz.: Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği


Eğitim Türü ve Dili

Örgün Eğitim-Türkçe


Adres ve İletişim Bilgileri

Kadir Has MYO, Selimpaşa Kampusu, 34590, Silivri, İstanbul Tel: 0212-731 90 01


Değerlendirme Anketleri

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi, Mezuniyet Anketi, Memnuniyet Anketi


Uluslararası İşbirliği

-