Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

Program, Selimpaşa Kampusunde 2003 yılında Teknik Bilimler MYO'nda Grafik Programı adıyla kurulmuştur. 2009 yılından itibaren Grafik Tasarımı programı olarak ismi değiştirilmiştir. 2012 yılından itibaren Kadir Has MYO'nda Grafik Tasarımı programı olarak öğrenci alımını sürdürmektedir. Program Başkanları: 2003 - 2006 Yrd.Doç. Dr. Baran Tander, 2006 - 2007 Öğr.Gör. Tolga Erkan, 2007 - 2009 Öğr.Gör. Saadet Sorgunlu, 2009 - ... Öğr.Gör. Ebru Dede


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Grafik Tasarımı alanında Önlisans derecesi (Düzey 5) almaya hak kazanmaktadır.


Kabul ve Kayıt Koşulları

Grafik Tasarımı Programına ÖSYM tarafından yapılan Yüksek Öğrenime Geçiş Sınavı puanı (YGS 5) ile kayıt yapılabilir. Ayrıca, Meslek Lisesi ilgili bölüm mezunları sınavsız geçiş haklarını kullanıp, bölümümüze kayıt yaptırabilirler. Yukarıda belirtilen kabul ve kayıt koşulları yanında, üçüncü yarıyıl başında diğer yüksek öğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden yatay geçiş yolu ile bölümümüze öğrenci kabul edilmektedir.


Önceki Öğrenimin Tanınması

"Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.


Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir. Ayrıca öğrenci stajını başarıyla tamamlamış olmalıdır.


Program Tanımı

Grafik Tasarımı Programı, görsel iletişim tasarımına yönelik çeşitli uygulamalar üzerinde pratik kazandırmak amaçlıdır. Photoshop, Illustrator, Indesign, Dreamweaver ve  Flash programları aracılığıyla tasarım uygulamaları yapılmaktadır. Tasarımlar kültürel ve teorik bilgiler temelinde öğrencilerin kişisel yeteneklerini değerlendirmelerine olanak verecek şekilde oluşturulmaktadır. Öğrenciler derslerde geliştirdikleri pratikleri, zorunlu yaz stajı sırasında iş dünyasının kullanım alanlarına dönüştürme olanağı da bulmaktadırlar.

Program Yeterlilikleri

 • 1- Meslek Yüksekokulunun temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerine sahip olma.
 • 2- Temel sanat, grafik tasarım ve genel kültüre ait temel formasyon bilgilerine sahip olma.
 • 3- Sektörel grafik prodüksiyon uygulamalarını yapabilme.
 • 4- Tasarım problemlerini tanımlayabilme, tasarımın işlevsel amaçları doğrultusunda teknik ve estetik öğeleri kullanarak çözüm önerileri geliştirebilme.
 • 5- Mesleki gelişimine yönelik bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alabilme.
 • 6- Alana ait tarihsel bilgiyi öğrenebilme, güncel bilgiyi takip etme ve yorumlama yetisi kazanabilme.
 • 7- Grafik tasarımı eğitimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • 8- Hedef kitlesine yönelik dikkat çeken, anlaşılabilir ve ikna edici görsel mesajlar yaratabilme.
 • 9- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olma.
 • 10- Alanındaki gelişmeleri izlemekte yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma.
 • 11- Tasarım disiplinin gerektirdiği teknik donanımı kullanabilme.
 • 12- Mesleki, sosyal ve kültürel sorumluluk duygusu ve çevreye duyarlılığını geliştirebilme.

Mezunların İstihdamı

Bu programdan mezun olan öğrenciler, reklâm ajanslarında, matbaalarda, dergilerde, yayın kuruluşlarında, televizyon kanallarında görsel tasarımın kullanıldığı bütün alanlarda iş bulabilmektedirler.


Üst Derece Programlara Geçiş

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar, ÖSYM'nin düzenlediği Dikey Geçiş Sınavı (DGS)' ndan yeterli puana sahip olmaları koşuluyla, üniversitelerin Grafik, Görsel İletişim, Fotoğraf alanlarında öğrenimlerine devam ederek lisans diploması almaktadırlar.


Ölçme ve Değerlendirme

Bkz.: Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği


Eğitim Türü ve Dili

Örgün Eğitim, Türkçe


Adres ve İletişim Bilgileri

Kadir Has MYO, Selimpaşa Kampusu, 34590, Silivri, İstanbul Tel: 0212-731 90 01


Değerlendirme Anketleri

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi, Mezuniyet Anketi, Memnuniyet Anketi


Uluslararası İşbirliği

-