TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12
Bilgi Kuramsal / Olgusal Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alana özgü, kültür, estetik, yöntem, teknik ve malzemeler konusunda temel bilgilere sahiptir.                    
Beceriler Bilişsel / Uygulamalı Alanında edindiği temel sanat ve temel tasarım, kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.                      
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, sorunları tanımlar, analiz eder, uygulamaya yönelik çözüm önerileri oluşturur.                      
Yetkinlikler Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu çalışır.                      
Sanat ve tasarım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.                      
Proje süreçleri içinde yer alır.                      
Öğrenme Yetkinliği Sanat ve tasarım alanındaki kendi çalışmalarını değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler.                      
Yaşamboyu öğrenme bilincini kazanır.                      
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.                      
İletişim ve Sosyal Yetkinlik Hedef kitlesini tanımlar ve ilişki kurar.                      
Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere doğru olarak aktarır.                      
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.                      
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.                      
Alana Özgü Yetkinlik Alanında başarıyla uygulama yürütür.                      
Sanatsal, kültürel ve etik değerlere sahiptir.                      
Çevre duyarlılığına ve iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.