Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

2003-2004 eğitim ve öğretim yılında, Sosyal Bilimler MYO bünyesinde kurulan Halkla İlişkiler ve Reklamcılık programının ismi, 2009 yılında Halkla İlişkiler ve Tanıtım olarak değiştirilmiştir. Yüksekokulların birleşmesi ile birlikte Kadir Has Meslek Yüksekokuluna bağlı bir program olarak devam etmektedir. Program Başkanları: 2003-2004 Öğr. Gör. Ayten Görgün 2004-2016 Öğr. Gör. Dr. Perrin Öğün Emre 2016-... Ahmet Burhan Söğütlüoğlu


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında Önlisans derecesi (Düzey 5) almaya hak kazanmaktadır.


Kabul ve Kayıt Koşulları

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programına ÖSYM tarafından yapılan Yüksek Öğrenime Geçiş Sınavı puanı (YGS 4) ile kayıt yapılabilir. Ayrıca, Meslek Lisesi ilgili bölüm mezunları sınavsız geçiş haklarını kullanıp, bölümümüze kayıt yaptırabilirler. Yukarıda belirtilen kabul ve kayıt koşulları yanında, üçüncü yarıyıl başında diğer yüksek öğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden yatay geçiş yolu ile bölümümüze öğrenci kabul edilmektedir.


Önceki Öğrenimin Tanınması

“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.


Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir. Ayrıca öğrenci stajını başarıyla tamamlamış olmalıdır.


Program Tanımı

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı olarak birçok disiplinden beslenebilen iletişimin çok yönlü profesyonellere ihtiyacı olduğunun farkındalığı ile hareket etmektedir. İlk yıl temel ve yaratıcı derslerle programın farkına varmaya ve temel bilgileri kavrayan ve etik değerleri özümsemiş çalışan öğrencimiz, yaz döneminde yapacağı zorunlu stajla mesleği hakkında bilinçlenmiş olarak ikinci yıla girer. Meslek yüksekokulu olarak etkin bilgiyi yaratıcı metotlarla öğrencilerimize aktarmaya çalışan sektörel deneyimi olan öğretim görevlilerimiz, bu yıldan itibaren öğrencilerine meslektaşı olarak bakmaya ve uygulamalı çalışmalardan verim sağlamaya odaklanır.

Program Yeterlilikleri

 • 1- Halkla İlişkiler ve iletişim alanı kavram, model ve kuramları tanımlayabilme.
 • 2- Kampanya için ön araştırma, raporlama ve değerlendirme takvimi oluşturabilme.
 • 3- Pazardaki eğilimleri takip etme alışkanlığı kazandırma ve çalışmalara uyarlayabilme.
 • 4- İşletme alanında temel bilgilere sahip olma.
 • 5- Entegre bir iletişim planlayabilme ve stratejik düşünme sistematiği geliştirebilme.
 • 6- Araştırma ve analiz etme becerilerini kullanarak raporlama sürecini sentezleyebilme.
 • 7- Yeni medya teknolojileri ve tasarım programlarını etkin kullanabilme.
 • 8- Toplumsal ve siyasi olayları değerlendirebilme ve yorumlayabilme.
 • 9- Etkili sunum becerilerini ortaya koyabilme ve beden diline hakim olma.
 • 10- Türk dilini etkin ve akıcı kullanabilme ve ikna gücünü geliştirebilme.
 • 11- Haber ve metin üretme aşamalarını tanıyabilme ve gündem belirleyebilme.
 • 12- Temel İngilizce bilgisine sahip olma.
 • 13- Ekip çalışmasını yürütebilme ve proje üretebilme.
 • 14- Meslek ahlak ilkelerine sahip olma.
 • 15- Görsel kültürü teknik beceri ile geliştirebilme.

Mezunların İstihdamı

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programından mezun olan öğrenciler iletişim ya da farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin halkla ilişkiler ve tanıtım, pazarlama, insan kaynakları departmanlarında çalışabilecekleri gibi iletişim danışmanlığı ajanslarının yaratıcı, strateji planlama, pazarlama bölümlerinde yeteneklerine göre iş bulabilirler.


Üst Derece Programlara Geçiş

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar, ÖSYM’nin düzenlediği Dikey Geçiş Sınavı (DGS)’ ndan yeterli puana sahip olmaları koşuluyla, üniversitelerin Halkla İlişkiler, Reklamcılık, Görsel İletişim Tasarım, İletişim, İletişim Bilimleri, İletişim Sanatları Bölümleri gibi 4 yıllık lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.


Ölçme ve Değerlendirme

Bkz.: Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği


Eğitim Türü ve Dili

Örgün Eğitim, Türkçe


Adres ve İletişim Bilgileri

Kadir Has MYO, Selimpaşa Kampusu, 34590, Silivri, İstanbul Tel: 0212-731 90 01


Değerlendirme Anketleri

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi Mezuniyet Anketi Memnuniyet Anketi


Uluslararası İşbirliği

-