Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

Lojistik Programı Sosyal Bilimler MYO'da 2006-2007 Eğitim Öğretim yılında Uluslararası Lojistik programı olarak açılmıştır. Programın adı 2009 yılında Lojistik olarak değiştirilmiştir. 2012 yılından itibaren Kadir Has MYO' da öğrenci alımına devam etmektedir. Program Başkanı: Öğr. Gör. Feyza Çağla ORAN


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Lojistik alanında Önlisans derecesi (Düzey 5) almaya hak kazanmaktadır.


Kabul ve Kayıt Koşulları

Lojistik Programına ÖSYM tarafından yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınav (YGS 6) puanı ile kayıt yapılabilir. Ayrıca, Meslek Lisesi ilgili bölüm mezunları sınavsız geçiş haklarını kullanıp, bölümümüze kayıt yaptırabilirler. Yukarıda belirtilen kabul ve kayıt koşulları yanında, üçüncü yarıyıl başında diğer yüksek öğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden yatay geçiş yolu ile bölümümüze öğrenci kabul edilmektedir.


Önceki Öğrenimin Tanınması

"Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.


Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir. Ayrıca öğrenci stajını başarıyla tamamlamış olmalıdır.


Program Tanımı

Lojistik programı, özel ve kamu işletmelerinde satınalma, üretim, lojistik ve dış ticaret departmanlarında, liman İşletmelerinin ilgili departmanlarında ara eleman, yönetici yardımcısı veya orta kademe yönetici olarak görev yapabilecek, iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilen, yaratıcı fikirler üretebilen ve sosyal ilişkilerde başarılı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Program Yeterlilikleri

 • 1- Modern Lojistik faaliyetleri bilme ve bu konularda temel mevzuatı öğrenebilme.
 • 2- Modern Lojistiğin günümüzde izlediği gelişmeleri ve politikaları bilme ve bu gelişimleri takip edeceği kurum ve kuruluşları öğrenebilme.
 • 3- Lojistik alanındaki işletmelerin temel özelliklerini ve ekonomik hayatı bilerek iç ve dış çevresini takip ve analiz edebilme.
 • 4- Lojistik ile ilgili alanlarda kullanılan belgeleri tanıma, düzenleyebilme ve muhasebeleştirme becerisi ile birlikte, sahip olduğu bilgi ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve kuruluşlara açık bir şekilde anlatabilme.
 • 5- Yeni pazarlama ve satış teknikleri bilgileriyle uluslararası pazarlara açılma kurallarını bilme ve uygulama becerisine sahip olma.
 • 6- Lojistik alanı ile ilgili konularda iş guvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olma.
 • 7- Mesleği ile ilgili mevzuatları takip etme ve uygulama yeteneği ile birlikte temel hukuk bilgileri, sosyal sorumluluk, etik değerler, sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olma.
 • 8- Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için ilgili iletişim ağlarının içinde yer alabilme, çalıştığı sektörle ilgili değişimleri takip edebilme ve kendini sürekli geliştirebilme.
 • 9- Lojistik alanında aldığı uygulamalı egitim sayesinde karmaşık sorunları analiz edebilme, farklı düşüncelerden sentez yaratma yoluyla sorunlara çok yönlü bakış açısı getirebilme.
 • 10- Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanında kullanabilme.
 • 11- Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlayıp değerlendirebilme.
 • 12- Dış ticaret ve Gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olma.
 • 13- Dış Ticaretin Lojistik yönetimiyle iliskilendirilmesi bilgisine sahip olma.
 • 14- En az bir yabancı dilde temel bilgi alabilme ve bunu mesleğinde kullanabilme.

Mezunların İstihdamı

Lojistik programı mezunu öğrenciler için pek çok kariyer olanağı bulunmaktadır. Mezunların lojistik ve kargo firmalarının ilgili departmanlarında, sanayi firmalarının firmaların satınalma, üretim, lojistik ve dış ticaret departmanlarında, liman İşletmelerinin ilgili departmanlarında ara eleman, yönetici yardımcısı veya orta kademe yönetici olarak çalışma imkanı sağlamaktadırlar. Ayrıca kamu personeli olarak Ekonomi Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığına Bağlı Birimlerde görev alabilirler. Eğitimine devam etmek isteye mezunlar ise Dikey Geçiş Sınavı ile ilgili lisans programlarına devam ederek lisans eğitimlerini tamamlama şansına sahip olmaktadır.


Üst Derece Programlara Geçiş

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar, ÖSYM'nin düzenlediği Dikey Geçiş Sınavı (DGS)' ndan yeterli puana sahip olmaları koşuluyla, üniversitelerin Lojistik Yönetimi, Ulaştırma ve Lojistik, Uluslararası Lojistik, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümleri gibi 4 yıllık lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.


Ölçme ve Değerlendirme

Bkz.: Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği


Eğitim Türü ve Dili

Örgün Eğitim, Türkçe


Adres ve İletişim Bilgileri

Kadir Has MYO, Selimpaşa Kampusu, 34590, Silivri, İstanbul Tel: 0212-731 90 01


Değerlendirme Anketleri

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi, Mezuniyet Anketi, Memnuniyet Anketi


Uluslararası İşbirliği

-