TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13 PY14
Bilgi Kuramsal / Olgusal Alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.          
Beceriler Bilişsel / Uygulamalı Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.        
Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.            
Yetkinlikler Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.              
Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.          
Öğrenme Yetkinliği Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.          
Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.        
Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.            
İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.        
Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.            
Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.                        
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.                        
Alana Özgü Yetkinlik Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.            
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.            
Değişime ve yeniliğe açıktır.