Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

Mekatronik Programı 2008 yılında Selimpaşa Kampusunde Teknik Bilimler MYO altında açılmıştır. 2012 yılından itibaren Kadir Has MYO altında öğrenci almaya devam etmektedir. Program Başkanı: Öğr. Gör. Murat BAŞKAN 2008- ...


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Mekatronik alanında Önlisans derecesi (Düzey 5) almaya hak kazanmaktadır.


Kabul ve Kayıt Koşulları

Mekatronik Programına ÖSYM tarafından yapılan Yüksek Öğrenime Geçiş Sınavı (YGS 1) puanı ile kayıt yapılabilir. Ayrıca, Meslek Lisesi ilgili bölüm mezunları sınavsız geçiş haklarını kullanıp, bölümümüze kayıt yaptırabilirler. Yukarıda belirtilen kabul ve kayıt koşulları yanında, üçüncü yarıyıl başında diğer yüksek öğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden yatay geçiş yolu ile bölümümüze öğrenci kabul edilmektedir.


Önceki Öğrenimin Tanınması

"Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.


Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir. Ayrıca öğrenci stajını başarıyla tamamlamış olmalıdır.


Program Tanımı

Mekatronik temel olarak makina,elektronik,bilgisayar, yazılım mühendisliklerini kapsayan multidisipliner bir bölümdür. Mekatronik, montaj hatları, endüstriyel robot kolları, akıllı seralar, biyomedikal cihazlar, uçak güdüm ve denetim sistemleri gibi çeşitli endüstriyel birimlerde karşımıza çıkmaktadır. Öğrencilerimiz makine, otomasyon, robotik, endüstriyel veri toplama ve analizi, SCADA, PLC, Elektrik motorları ve sürücüleri konularında tam donanımlı olarak yetişmektedir. Nitelikli ara elemanların yetiştirilmesine yönelik bir meslek eğitimi için bütün meslek dersleri laboratuar uygulamalarıyla desteklenmektedir.

Program Yeterlilikleri

 • 1- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • 2- Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olma.
 • 3- Mühendislik uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda gerekli farkındalığa sahip olma.
 • 4- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olma.
 • 5- Bilgisayar destekli teknik resim ve tasarım programlarını kullanarak mesleki plan ve projeleri oluşturma becerisine sahip olma.
 • 6- Algoritmik düşünerek kendi alanı ile ilgili olan konulara yaklaşımda bulunarak çözüm üretebilme.
 • 7- Kendi alanı ile ilgili olarak bireysel olarak veya takım çalışması yapabilme.
 • 8- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olduğu alanındaki mesleki ve akademik gelişmeleri izleyerek gösterebilme, kendini sürekli yenileyebilme.
 • 9- Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanabilme.
 • 10- Teknik resim kullanarak teknik iletişim kurabilme.
 • 11- Bir yabancı dili en az Avrupa dil pörtföyü A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • 12- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar kullanma lisansı temel düzeyinde, bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • 13- Teknolojik uygulamaların hukuksal sonuçları ve meslek etiği konusunda gerekli farkındalığa sahip olma.

Mezunların İstihdamı

Mezunlarımız, otomotiv endüstrisi, endüstriyel otomasyon, hareketli robot sistemleri, ev otomasyonu gibi kamu veya özel sektörlerde kurulum işletme ve bakım yapmak üzere teknik eleman olarak çalışma imkânı bulmaktadırlar. Ayrıca kendi işyerlerini açabilirler.


Üst Derece Programlara Geçiş

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar, ÖSYM'nin düzenlediği Dikey Geçiş Sınavı (DGS)' ndan yeterli puana sahip olmaları koşuluyla, üniversitelerin Makine Mühendisliği , Mekatronik Mühendisliği , Makine Teknoloji Mühendisliği ve Mekatronik Teknolojisi Mühendisliği lisans programlarına geçiş yapabilmektedir .


Ölçme ve Değerlendirme

Bkz.: Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği


Eğitim Türü ve Dili

Örgün Eğitim, Türkçe


Adres ve İletişim Bilgileri

Kadir Has MYO, Selimpaşa Kampusu, 34590, Silivri, İstanbul Tel: 0212-731 90 01


Değerlendirme Anketleri

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi, Mezuniyet Anketi, Memnuniyet Anketi


Uluslararası İşbirliği

-