TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13
Bilgi Kuramsal / Olgusal Matematik, fen bilimleri ve bu alanların temel mühendislik bilimlerine uygulanması konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir.                        
Temel mühendislik bölümleriyle ilgili temel kavramlara sahiptir                        
Beceriler Bilişsel / Uygulamalı Temel mühendislik bakış açısı ile alanında tanımlanan mühendislik problemlerini kavrar ve çözümlerini yapar.                          
Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.                        
Teknik resim yapar                      
Algoritmik düşünür.                        
Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney yapma, veri toplama, toplanan verilerin sunumu ve temel yorumunu yapar.                        
Yetkinlikler Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mühendislik takımlarında veya bireysel çalışır.                        
Öğrenme Yetkinliği Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olduğunu alanındaki mesleki ve akademik gelişmeleri izleyerek gösterir, kendini sürekli yeniler.                        
Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.                        
İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.                        
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.                        
Teknik resim kullanarak teknik iletişim kurar.                      
Alana Özgü Yetkinlik Mühendislik uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.