Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

2007 yılında Radyo ve Televizyon Yayıncılığı olarak Sosyal Bilimler MYO bünyesinde kurulan bölüm, 2009 Yılında Radyo ve Televizyon Teknolojisi adı ile Kadir Has MYO bünyesinde devam etti. Program Başkanları: 2007 -2008: Öğr. Gör. Dr. Perrin Öğün Emre, 2008 - ... Öğr.Gör. Zeynep Üstünipek


Kuruluş Bilgisi

Radyo, Televizyon ve Sinema Programı 2003 yılında kurulmuştur


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Radyo ve Televizyon Teknolojisi alanında Önlisans derecesi (Düzey 5) almaya hak kazanmaktadır.


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Lisans (Düzey 6)


Kabul ve Kayıt Koşulları

Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programına ÖSYM tarafından yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS 1) sınavı puanı ile kayıt yapılabilir. Ayrıca, Meslek Lisesi ilgili bölüm mezunları sınavsız geçiş haklarını kullanıp, bölümümüze kayıt yaptırabilirler. Yukarıda belirtilen kabul ve kayıt koşulları yanında, üçüncü yarıyıl başında diğer yüksek öğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden yatay geçiş yolu ile bölümümüze öğrenci kabul edilmektedir.


Kabul ve Kayıt Koşulları

Adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YGS, LYS (TS 1) veya DGS sınavlarına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler. Ayrıca Programa, Kadir Has Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönetmeliği çerçevesinde yatay geçiş yapılabilir. (Ayrıntılı bilgi: www.khas.edu.tr)


Önceki Öğrenimin Tanınması

"Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.


Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Kadir HasÜniversitesi'nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.


Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir. Ayrıca öğrenci stajını başarıyla tamamlamış olmalıdır.


Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olmak için senato tarafından kabul edilmiş 240 AKTS kredisine karşılık gelen lisans ders planında bulunan tüm derslerin en az 2,00/4,00 Genel Not Ortalaması ile başarılması gerekmektedir.


Program Tanımı

Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programı; Teknik ve estetik donanımıyla, geleceğin modern kitle iletişim elemanlarını yetiştirerek, bu konuda yetkin kişileri sektöre kazandırmak için oluşturulmuş bir programdır. Radyo ve televizyon programı tasarlamakla başlayan süreç; program üretmek üzere çekim teknikleri, yapım, yönetim, yapım sonrası aşamalar, yayın süreciyle sona eren bir çalışmadır ve öğrencilerimiz bütün bu aşamaları uygulamalı olarak eğitimleri boyunca öğrenir.

Program Yeterlilikleri

 • 1- Kurgu kuramını uygulayarak mesleği için gerekli bilgisayar yazılımlarını kullanabilme.
 • 2- Fotoğraf makinesi ve tv kamerasını kullanarak, sanatsal ve teknik yönden duygusal etkiyi arttırma yöntemlerini uygulayabilme.
 • 3- Halkla ilişkiler ve pazarlama kavramlarını tanıtım sürecine uyarlayabilme .
 • 4- Radyo ve televizyon teknolojisi alanındaki çalışmalar için gerekli verileri tanımlama ve değerlendirme.
 • 5- Haber yazım ve röportaj tekniklerini geliştirebilme.
 • 6- Mesleki teknik cihazlar ile görsel işitsel medya üretme yollarını yönetebilme ve uygulayabilme.
 • 7- Radyo programı üretebilmek için radyo yayımcılığının temel aşamalarını tanımlayabilme.
 • 8- Radyo ve televizyon tasarımı planlayabilme ve uygulayabilme, ses ve görüntü dilini kullanarak etki yaratabilme. Bununla birlikte ekip çalışmasını yönetme becerisi kazanma
 • 9- Radyo-televizyon-internet sektöründe üretim ve dağıtım aşamalarını planlayabilme.
 • 10- Sesi tasarımı uygulayabilme.
 • 11- Belgesel yapım sürecini başından sonuna oluşturabilme ve mesleki etik bilinciyle hareket etme.
 • 12- Görsel medya için gereken sanatsal atmosfer çalışmaları ile oyuncu yönetimi için gerekli beceriyi kazanma.
 • 13- Proje hazırlama, yönetme ve takım çalışması düzenleyebilme.
 • 14- Senaryo yazım tekniklerini etkin bir biçimde kullanma.
 • 15- Türkçeyi etkin bir biçimde kullanabilme.
 • 16- Temel olarak bir yabancı dilde kendini ifade edebilme.

Program Tanımı

Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü, bu alanlarda ürünler verecek ve bu ürünlerin üretimi kadar analizini, tanıtımını, satışını ve dağıtımını yapacak, medya ve iletişim alanına özgün katkılar sağlayacak, mesleğinin ilke ve etiğine uygun davranan, kuram ve pratik bilgi ve yetilerini yaratıcı biçimde harmanlayabilen uzmanlar yetiştirmeyi amaçlar.

Program Yeterlilikleri

 • 1- Kurgu kuramını uygulayarak mesleği için gerekli bilgisayar yazılımlarını kullanabilme.
 • 2- Fotoğraf makinesi ve tv kamerasını kullanarak, sanatsal ve teknik yönden duygusal etkiyi arttırma yöntemlerini uygulayabilme.
 • 3- Halkla ilişkiler ve pazarlama kavramlarını tanıtım sürecine uyarlayabilme .
 • 4- Radyo ve televizyon teknolojisi alanındaki çalışmalar için gerekli verileri tanımlama ve değerlendirme.
 • 5- Haber yazım ve röportaj tekniklerini geliştirebilme.
 • 6- Mesleki teknik cihazlar ile görsel işitsel medya üretme yollarını yönetebilme ve uygulayabilme.
 • 7- Radyo programı üretebilmek için radyo yayımcılığının temel aşamalarını tanımlayabilme.
 • 8- Radyo ve televizyon tasarımı planlayabilme ve uygulayabilme, ses ve görüntü dilini kullanarak etki yaratabilme. Bununla birlikte ekip çalışmasını yönetme becerisi kazanma
 • 9- Radyo-televizyon-internet sektöründe üretim ve dağıtım aşamalarını planlayabilme.
 • 10- Sesi tasarımı uygulayabilme.
 • 11- Belgesel yapım sürecini başından sonuna oluşturabilme ve mesleki etik bilinciyle hareket etme.
 • 12- Görsel medya için gereken sanatsal atmosfer çalışmaları ile oyuncu yönetimi için gerekli beceriyi kazanma.
 • 13- Proje hazırlama, yönetme ve takım çalışması düzenleyebilme.
 • 14- Senaryo yazım tekniklerini etkin bir biçimde kullanma.
 • 15- Türkçeyi etkin bir biçimde kullanabilme.
 • 16- Temel olarak bir yabancı dilde kendini ifade edebilme.

Mezunların İstihdamı

Mezun öğrenciler; internet yayıncılığı, televizyon, radyo, yapım firmaları, reklam tanıtım için görsel medya oluşturan yapım firmaları ve sinema sektöründe; reji, kamera, kurgu, ses ve yapım alanlarında çalışabilirler.


Mezunların İstihdamı

Mezunlarımız, üniversitelerde, televizyon kanallarında, film yapım şirketlerinde, reklam ajanslarında çalışmaktadır.


Üst Derece Programlara Geçiş

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar, ÖSYM'nin düzenlediği Dikey Geçiş Sınavı (DGS)' ndan yeterli puana sahip olmaları koşuluyla, üniversitelerin Gazetecilik, Elektrik Elektronik Mühendisliği, İletişim Bilimleri, Radyo Televizyon, Sinema, Yeni Medya Bölümleri gibi 4 yıllık lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.


Üst Derece Programlara Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlara (7. ve 8. düzey) öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.


Ölçme ve Değerlendirme

Bkz.: Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği


Ölçme ve Değerlendirme

Bkz. Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/universite-hakkinda/mevzuat-3.html)


Eğitim Türü ve Dili

Örgün Eğitim, Türkçe


Eğitim Türü ve Dili

Örgün eğitim - Ağırlıklı (%70) İngilizce


Adres ve İletişim Bilgileri

Kadir Has MYO, Selimpaşa Kampusu, 34590, Silivri, İstanbul Tel: 0212-731 90 01


Adres ve İletişim Bilgileri

Kadir Has Üni. İletişim Fak. Radyo, Televizyon ve Sinema Böl. Cibali, Fatih / İstanbul Tel: 0212 533 65 32 / 1501


Değerlendirme Anketleri

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi, Mezuniyet Anketi, Memnuniyet Anketi


Değerlendirme Anketleri

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi Mezuniyet Anketi Memnuniyet Anketi


Uluslararası İşbirliği

-


Uluslararası İşbirliği

ERASMUS değişim programı