TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13 PY14 PY15 PY16
Bilgi Kuramsal / Olgusal Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alana özgü, kültür, estetik, yöntem, teknik ve malzemeler konusunda temel bilgilere sahiptir.                            
Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahiptir.                                
İlgili sanat alanına özgü sanat tarihi konusunda bilgi sahibidir.                                
Sanat ve tasarım materyalleri bilgisine sahiptir.                                
Sanat ve tasarım yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibidir.                                
İlgili sanat alanındaki yasal düzenlemeler ve işlemler konusunda bilgi sahibidir.                                
İlgili sanat alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgi sahibidir.                                
Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.                                
Sanatsal eleştiri yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.                                
Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir.                                
Beceriler Bilişsel / Uygulamalı Alanında edindiği temel sanat ve temel tasarım, kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.        
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, sorunları tanımlar, analiz eder, uygulamaya yönelik çözüm önerileri oluşturur.        
Kuram ve uygulama bütünlüğü sağlar.                                
İlgili sanat alanına ilişkin yöntem ve teknikleri kullanır.                                
İlgili sanat alanının içindeki alt disiplinlerin etkileşimini değerlendirir.                                
Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir.                                
Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme, uygulayabilme becerisini geliştirir.                                
Duyusal algıyı somutlaştırır.                                
Yetkinlikler Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu çalışır.      
Sanat ve tasarım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.                    
Proje süreçleri içinde yer alır.              
Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu ve üretken olarak çalışır.                                
Proje süreçleri içinde etkin olarak yer alır.                                
Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşır ve sonuçlarını değerlendirir.                                
Öğrenme Yetkinliği Sanat ve tasarım alanındaki kendi çalışmalarını değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler.              
Yaşamboyu öğrenme bilincini kazanır.                          
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.                          
Kendi çalışmalarını sorgular.                                
Çözümleyici ve eleştirel düşünür.                                
Yaşam boyu öğrenme kavramını özümser.                                
İletişim ve Sosyal Yetkinlik Hedef kitlesini tanımlar ve ilişki kurar.          
Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere doğru olarak aktarır.                        
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.                            
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.                          
Hedef kitlesini tanımlayarak alanı ile ilgili çalışmaları paylaşır.                                
Çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir.                                
Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak etkin ve doğru olarak aktarır.                                
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi : B1 Düzeyi).                                
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.                                
Alana Özgü Yetkinlik Alanında başarıyla uygulama yürütür.        
Sanatsal, kültürel ve etik değerlere sahiptir.                  
Çevre duyarlılığına ve iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.                      
Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkındadır.                                
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilir.                                
Alanında başarıyla iş yürütebilecek duyarlılığa sahiptir.                                
Estetik farkındalığa sahiptir.