Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

Kadir Has Üniversitesi Biyoinformatik ve Genetik Bölümü, 2013-2014 öğretim yılı güz döneminde, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde kurulmuştur


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Bu programı başarı ile tamamlayanlar Biyoinformatik ve Genetik alanında Lisans derecesi kazanmaktadır.


Kabul ve Kayıt Koşulları

Adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YGS, LYS (MF4) veya DGS sınavlarına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler. Programa Kadir Has Üniversitesi Yatay Geçiş Yönetmeliği çerçevesinde yatay geçiş yapılabilir. (Ayrıntılı bilgi: www.khas.edu.tr)


Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrencilerin daha önce farklı bir programda almış olduğu ve bir lisans derecesine yönelik sayılmamış lisans düzeyinde dersler, ve DGS ile gelen öğrencilerin önlisans derecesi için almış oldukları dersler, programdaki bazı derslerden yönetmelik çerçevesinde muafiyet sağlayabilir.


Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olmak için senato tarafından kabul edilmiş 240 AKTS kredisine karşılık gelen lisans ders planında bulunan tüm derslerin en az 2,00 GNO (Genel Not Ortalaması) ile başarılması ve toplamda 40 günlük iş yeri stajının tamamlanması gerekmektedir.


Program Tanımı

Biyoinformatik ve Genetik Lisans Programı, biyolojik sistemler ile ilgili her türlü veriyi toplayan, bu verileri sayısal ortama aktaran, bilgisayar algoritmaları kullanarak bu verileri işleyen ve canlılığı anlamak için modeller oluşturan bir programdır. Elde edilen sonuçları canlı mekanizmalarını anlamak, ve bu mekanizmaları hedefleyen ilaçlar dizayn etmek için kullanır; böylece dolaylı yoldan hastalıkların tanı ve tedavisine katkıda bulunur. Bunun dışında Biyoinformatik ve Genetik Lisans Programı, genetik şifreyi barındıran DNA'nın dizilim analizi ve genetik manipülasyonlar için temel teorik ve pratik bilgiyi sağlamayı amaçlamaktadır.

Program Yeterlilikleri

  • 1- Karmaşık bilimsel problemleri çözebilmek için temel matematik, fizik, kimya ve biyoloji kavramlarını anlama ve kullanabilme becerisi
  • 2- Biyoinformatik ve genetik alanında bilimsel problemleri inceleyebilme; bağımsız olarak veya grup içinde, ıslak laboratuvar ve bilgisayar ortamında deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuç çıkarma ve yorumlama becerisi
  • 3- Organik moleküllerin yapılarını ve tepkimelerini tanıyabilme; kimyasal özellikleri, biyolojik aktiviteleri ve canlılık özellikleriyle ilişkisini kavrama ve kavramsallaştırabilme becerisi
  • 4- Organik moleküllerin yapıları, aktiviteleri ve enzim kinetikleri arasındaki ilişkiyi kurabilme, ve bu ilişkiyi ilaç tasarımı için kullanabilme becerisi
  • 5- Temel istatistik, fizik, biyoinformatik ve hesaplamalı biyoloji metotlarını ve programlama dillerini kullanarak moleküler modelleme ve/veya dinamik biyolojik sistem simülasyonları yapabilme becerisi
  • 6- Hücre biyolojisi, genetik yapı, kalıtım, genom ve evrim mekanizmalarını anlama ve kavramsallaştırabilme becerisi
  • 7- Biyoinformatik ve genetik alanında yaşanan gelişmeleri eleştirel bir yaklaşımla takip edebilme; yenilikleri izleme alışkanlığı ve yaşam boyu eğitim bilinci
  • 8- Mesleki, çevre, etik ve kalite konularında bilinç ve sorumluluk sahibi olma
  • 9- Bilimsel alanda, yazılı ve sözlü olarak, Türkçe ve İngilizce iletişim kurabilme becerisi

Mezunların İstihdamı

Bu programdan mezun olan öğrenciler için, programın disiplinler arası özelliğinden dolayı geniş bir iş skalası mevcuttur. Üniversiteler, tıp fakülteleri, adli tıp, ilaç şirketlerinin Ar-Ge bölümleri, genetik araştırma merkezleri, biyoteknoloji firmaları, tarım ve gıda, sigorta şirketleri, enerji sektörü bunlardan birkaçıdır. Yanı sıra pek çok öğrencimiz, kariyerlerine yurt içi ve yurt dışı yüksek lisans ve doktora programlarına devam etmektedir.


Üst Derece Programlara Geçiş

Bu bölümden mezun öğrenciler yüksek lisans programlarına ve mezuniyet ortalamalarına göre doktora programlarına başvurabilirler.


Ölçme ve Değerlendirme

Bkz. Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/regulations-for-associate-and-undergraduate-05102016.pdf)


Eğitim Türü ve Dili

Örgün eğitim, İngilizce


Adres ve İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Kemal Yelekçi (Bölüm Başkanı) 0212 5336532 / 1332, yelekci@khas.edu.tr / Burçin Ayşe Demirel (Fakülte Sekreteri) 0212 5336532 / 1401, burcin.demirel@khas.edu.tr, Fax: 0212 533 43 27


Değerlendirme Anketleri

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi, Mezuniyet Anketi, Memnuniyet Anketi


Uluslararası İşbirliği

Değişim (Amerika, Avrupa, Asya), Çift Diploma ( Montana State U., Purdue U. at Indianapolis, Rollins) ve ERASMUS+ (9 ülkede 13 üniversite ile) programları (bkz. http://www.khas.edu.tr/uluslararasi2/uluslararasi-oegrenciler-22/uluslararasi-programlar.html)