Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

Program 2003 yılında kurulmuştur.


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Lisans (6. Düzey)


Kabul ve Kayıt Koşulları

Adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YGS, LYS (TM 2) veya DGS sınavlarına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler. Ayrıca Programa, Kadir Has Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönetmeliği çerçevesinde yatay geçiş yapılabilir. (Ayrıntılı bilgi: www.khas.edu.tr)


Önceki Öğrenimin Tanınması

İlgili yönetmelikler çerçevesinde, öğrenciler bazı derslerden muaf olabilirler. Başka bir yükeköğretim kurumunda alınan dersin içeriğinin Kadir Has Üniversitesi'ndeki muadili dersin içeriğine uygun olması ve Fakülte tarafından onaylanması durumunda, öğrenci ilgili dersten muaf tutulabilir.


Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olmak için senato tarafından kabul edilmiş 240 AKTS kredisine karşılık gelen lisans ders planında bulunan tüm derslerin en az 2,00/4,00 Genel Not Ortalaması ile başarılması gerekmektedir.


Program Tanımı

Türk Kamu ve Özel kesim kuruluşlarının gereksinim gösterdikleri ve konusunun tümünde ve belirli dallarında uzmanlığa sahip ve derinlemesine milletler arası ilişkiler, hukuk ve global siyaset bilgilerine sahip kişilerin yetiştirilmesi.

Program Yeterlilikleri

  • 1- Uluslararası ilişkilerin temel kavramlarını, bölgesel ve küresel bağlamlarda anlamlandıracaklardır.
  • 2- Uluslararası ilişkiler teorileri ve yaklaşımlarını eleştirel ve disiplinler arası bakış açısıyla değerlendirebilecek ve kavrayacaklardır.
  • 3- Uluslararası İlişkilerin temel aktörleri olan devletler, uluslararası örgütler, sivil toplum kuruluşları, çok uluslu şirketler, küresel sivil toplum aktörleri, kriminal gruplar ve bireyleri tanımlayacaklar ve bu aktörlerin birbirleriyle olan etkileşimlerini ve uluslararası ilişkilere olan yansımalarını anlayacaklardır.
  • 4- Uluslararası ilişkiler çalışmalarının gerektirdiği tarihsel ve kültürel dinamikleri teorik bağlamda açıklayabileceklerdir.
  • 5- Disipline ait İngilizce-ağırlıklı materyal ve literatürü dikkatli, eleştirel ve derinlemesine okuyup yabancı dilde ifade edebileceklerdir.
  • 6- Ödev ve projelerini akademik etik ve dürüstlük standartlarına uygun anlaşılır, bilgilendirici bir dilde ve güçlü argümanlar sunarak hazırlayacaklardır.
  • 7- Uluslararası ilişkilere dair tartışmaları, haberleri ve yorumları aktif ve etkin olarak katılabileceklerdir.
  • 8- Ulusal ve uluslararası proje gruplarında ve ekiplerde etkin çalışacaklardır.

Mezunların İstihdamı

Türk Kamu ve özel kuruluşların dış ilişkiler birimlerinde ve uluslararası kuruluşların benzer departmanlarında, sivil toplum örgütlerinde ve halkla ilişkiler sektöründe istihdam edilmektedir


Üst Derece Programlara Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.


Ölçme ve Değerlendirme

Bkz. Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/universite-hakkinda/mevzuat-3.html)


Eğitim Türü ve Dili

Örgün Eğitim, İngilizce


Adres ve İletişim Bilgileri

Kadir Has Üni. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümül. Cibali, Fatih / İstanbul Tel: 0212 533 65 32 / 1501


Değerlendirme Anketleri

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi Mezuniyet Anketi Memnuniyet Anketi


Uluslararası İşbirliği

Bkz.: http://www.khas.edu.tr/uluslararasi2/uluslararasi-oegrenciler-22/uluslararasi-programlar-9/uluslararasi-programlar-12.html