Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

Bölümümüz 2011 yılında kurulmuştur.


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Lisans (6. Düzey)


Kabul ve Kayıt Koşulları

Adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YGS, LYS (TM 2) veya DGS sınavlarına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler. Ayrıca Programa, Kadir Has Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönetmeliği çerçevesinde yatay geçiş yapılabilir. (Ayrıntılı bilgi: www.khas.edu.tr)


Önceki Öğrenimin Tanınması

İlgili yönetmelikler çerçevesinde, öğrenciler bazı derslerden muaf olabilirler. Başka bir yükeköğretim kurumunda alınan dersin içeriğinin Kadir Has Üniversitesi'ndeki muadili dersin içeriğine uygun olması ve Fakülte tarafından onaylanması durumunda, öğrenci ilgili dersten muaf tutulabilir.


Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olmak için senato tarafından kabul edilmiş 240 AKTS kredisine karşılık gelen lisans ders planında bulunan tüm derslerin en az 2,00/4,00 Genel Not Ortalaması ile başarılması gerekmektedir.


Program Tanımı

Kadir Has Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü entellektüel kapasitesi en üst seviyede yönetici adayları yetiştirmeyi amaçlar. Müfredattaki sürekli ve yoğun bir okuma programı bulunmaktadır. Bu yaklaşım, öğrencilerin tartışma ve eleştirme ve irdeleme kapasitelerini geliştirmeyi amaçlamakta ve aynı zamanda öğrencilerin soru sorarken kanıtları ortaya sunup, sonuçlar elde etme ve bunları mantıklı ve inandırıcı bir şekilde ifade etme becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Program Yeterlilikleri

  • 1- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimiyle ilgili kavram, teori ve yaklaşımları bilir, tanımlar ve açıklar.
  • 2- Türkiye’deki siyasal ve idari sistemlerinin, bu sistemdeki süreçlerin ve aktörlerin nasıl çalıştığını bilir, tanımlar ve açıklar
  • 3- Dünyanın önde gelen siyasal ve idari sistemlerinin, bu sistemdeki süreçlerin ve aktörlerin nasıl çalıştığını bilir, tanımlar ve açıklar.
  • 4- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi yazınına (literatür) kapsamlı bir şekilde hakimdir.
  • 5- Kanıta dayalı ikna edici savları inşa edebilmek için gerekli olan veriyi ya da kanıtı toplamanın yöntemlerini öğrenir ve kullanır. Oluşturduğu bu savları yazılı ve sözlü olarak Türkçe ve İngilizce olarak sunar.
  • 6- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi eğitiminden edindiği bilgilerle güncel siyasal sorunları tespit eder ve alternatif çözümler üretir.
  • 7- Yaşam boyu eğitimi ilke edinmiş ilgili ve bilgili yurttaşlar olarak daha demokratik bir toplum için gerekli olan pozitif gelişmeleri formüle ve teklif eder, taraftarı olur. Bu bağlamda çeşitlilik arzeden halk için farkındalık ve duyarlılık içindedir.
  • 8- Toplu ve bireysel olarak takım ve proje gruplarında etkin bir biçimde çalışabilecek yetenek, bilgi ve beceriye sahiptir.

Mezunların İstihdamı

Mezunlar özel ve kamu sektöründe ve sivil toplum örgütlerinde ve düşünce kuruluşlarında çalışabilirler.


Üst Derece Programlara Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.


Ölçme ve Değerlendirme

Bkz. Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/universite-hakkinda/mevzuat-3.html)


Eğitim Türü ve Dili

Örgün Eğitim, İngilizce


Adres ve İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Lerna K. YANIK, Bölüm Başkanı, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Caddesi, Cibali 34083, İstanbul, lerna.yanik@khas.edu.tr, 0212 533 65 32/1647


Değerlendirme Anketleri

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi Mezuniyet Anketi Memnuniyet Anketi


Uluslararası İşbirliği

Bkz.: http://www.khas.edu.tr/uluslararasi2/uluslararasi-oegrenciler-22/uluslararasi-programlar-9/uluslararasi-programlar-12.html