Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

2013


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Lisans (6. Düzey)


Kabul ve Kayıt Koşulları

Adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YGS, LYS (TM 3) veya DGS sınavlarına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler. Ayrıca Programa, Kadir Has Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönetmeliği çerçevesinde yatay geçiş yapılabilir. (Ayrıntılı bilgi: www.khas.edu.tr)


Önceki Öğrenimin Tanınması

İlgili yönetmelikler çerçevesinde, öğrenciler bazı derslerden muaf olabilirler. Başka bir yükeköğretim kurumunda alınan dersin içeriğinin Kadir Has Üniversitesi'ndeki muadili dersin içeriğine uygun olması ve Fakülte tarafından onaylanması durumunda, öğrenci ilgili dersten muaf tutulabilir.


Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olmak için senato tarafından kabul edilmiş 240 AKTS kredisine karşılık gelen lisans ders planında bulunan tüm derslerin en az 2,00/4,00 Genel Not Ortalaması ile başarılması gerekmektedir.


Program Tanımı

Kadir Has Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nün temel amacı öğrencilerine psikoloji alanında güncel ve sağlam temellere oturmuş kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Bu amaca bağlı olarak mezunların, psikolojinin alt alanları ve diğer bilim dalları arasındaki ilişkileri kavrayan, zihinsel ve duygusal süreçleri anlayan ve sorgulayan, kişisel psikolojik sorunları inceleyebilen, mevcut psikolojik uygulamaların iyileştirilmesine yönelik öneri geliştirebilen, araştırmacı, etik ilkelere bağlı, sorumluluk alabilen, üretken, etkili iletişim kurabilen, kültürlerarası ve kişilerarası farklılıklara değer veren bireyler olmasını hedeflenmektedir. Ayrıca, programdaki uygulamalı dersler aracılığı ile dört yıllık lisans eğitimi sonunda uygulama yapabilme becerilerini geliştirmiş ve bu becerileri ile diğer psikoloji mezunları arasında öne çıkan mezunlar verilmesi hedeflenmektedir.

Program Yeterlilikleri

 • 1- Psikolojinin temel beş alanının teorik altyapısını bilecek, açıklayabilecek ve yorumlayabilecek
 • 2- Teorik psikoloji bilgisini psikolojinin çeşitli uygulama alanlarında kullanabilecek
 • 3- İnsan davranış, biliş ve duygu süreçlerini tanımlayıp açıklayabilecek
 • 4- Görgül bulgu ve varsayımları bilimsel kriterler kullanarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek
 • 5- Güvenilir bilimsel yöntemler kullanarak görgül bilgi toplayabilmek ve bulguları geçerli ve kullanılabilir şekilde raporlayabilecek
 • 6- Psikolojik olguları ölçmek için gerekli araçlar (anket, ölçek gibi) üretip, kullanabilecek
 • 7- Psikoloji ve psikolojiyle ilgili diğer bilim dallarındaki gelişmeleri izleyebilmek için gerekli beceri ve yetilere sahip olacak.
 • 8- Grup projelerinde bireysel veya grup olarak verimli çalışmak için gerekli bilgi, beceri ve deneyime sahip olacak.
 • 9- Görsel, sözel ve yazılı araçlar kullanarak ulusal ve uluslararası ortamlarda açık ve öz iletişim kurabilecek.
 • 10- Psikoloji alanına yönelik profesyonel etik kuralları ve bu kararlara uygun karar verme süreçlerini bilecek
 • 11- Sosyal, kültürel ve bireysel farklılıklar hakkında farkındalık geliştirmiş olacak ve bu farklılıkların nasıl çalıştığını bilecek.
 • 12- Evrensel değerler, insan ve hayvan hakları konusunda yüksek farkındalık geliştirmiş olacak.

Mezunların İstihdamı

Psikoloji Bölümü mezunları, Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda, Okullarda, Adalet Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda, Çocuk yuvaları, ana okulları ve kreşlerde, Rehberlik-psikolojik danışmanlık merkezlerinde, Özel veya kamu ruh sağlığı birimlerinde, Özel veya kamuya bağlı insan kaynakları birimlerinde, Kamuoyu ve/veya Pazar araştırma şirketlerinde istihdam edilebilirler.


Üst Derece Programlara Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.


Ölçme ve Değerlendirme

Bkz. Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/universite-hakkinda/mevzuat-3.html)


Eğitim Türü ve Dili

Örgün Eğitim, İngilizce


Adres ve İletişim Bilgileri

Doç. Dr. Tarcan Kumkale, Bölüm Başkanı, Psikoloji Bölümü, Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Caddesi, Cibali 34083, İstanbul, margorit.boothby@khas.edu.tr, 0212 533 65 32/1647


Değerlendirme Anketleri

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi Mezuniyet Anketi Memnuniyet Anketi


Uluslararası İşbirliği

Bkz.: http://www.khas.edu.tr/uluslararasi2/uluslararasi-oegrenciler-22/uluslararasi-programlar-9/uluslararasi-programlar-12.html