Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

Tiyatro Programı 2004 yılında kurulmuştur.


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Bu programı başarı ile tamamlayanlar Tiyatro alanında lisans derecesi kazanmaktadır. (Düzey 6)


Kabul ve Kayıt Koşulları

Tiyatro Bölümüne öğrenci kabulü Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde merkezi sınav sistemi veTiyatro Bölümü eğitmenlerinden oluşan bir jürinin katıldığı yetenek sınavı ile yapılmaktadır. Öğrenciler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan ilk sınavdan baraj puanını başarı ile tamamladıkları takdirde Tiyatro Bölümü Özel Yetenek Sınavına girme hakkı kazanabilir. Söz konusu yetenek sınavında jüri öğrencilerin beden, ses, itki ve reaksiyonlarını değerlendirirler. Yetenek sınavı iki aşamadan oluşur ve ikinci aşama sonunda yeterli puanı alan öğrenciler kayıt yaptırma hakkı kazanır.


Önceki Öğrenimin Tanınması

Tiyatro Bölümü'nde öğrenim gören öğrenciler,bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, bölümümüzde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.


Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olmak için senato tarafından kabul edilmiş 240 AKTS kredisine karşılık gelen lisans ders planında bulunan tüm derslerin en az 2,00/4,00 Genel Not Ortalaması ile başarılması gerekmektedir.


Program Tanımı

Tiyatro bölümü lisans programı, disiplinlerarası ve çağdaş bir yaklaşım ile uluslararası standartlarda bir eğitim verir. Bölüm, öğrencilerinin profesyonel tiyatroculuk ve oyunculuk bilgi ve becerileri edinmelerini; mesleki alanda yenilik, estetik, teknik ve iş açısından yetkinlik; sosyal, kültürel, etik ve çevresel konularda farkındalık ile donanımlı olmalarını amaçlar. Tiyatro bölümü lisans programı, dramaturji odaklı çalışabilen, dramatik fiziksel eylemleri beden, ses, duyu ve hisleri organik bütünlük içerisinde tasarlayarak itkiye dayalı olarak hayata geçirebilen oyuncular yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Program Yeterlilikleri

 • 1- Tiyatro kültürü, tarihi ve estetiği alanlarında ve tiyatro araştırmaları, eleştiri yöntemleri konularında bilgi sahibidir.
 • 2- Tiyatro üretimi ve oyunculuğa ilişkin yöntem, ses, beden ve teknik, bilgilere sahiptir.
 • 3- Tiyatroya ilişkin yasal düzenlemeler ve işlemler ile sanat ve bilim etiği konularında bilgi sahibidir. .
 • 4- Çağdaş tiyatro ve performans sanatları ile tiyatronun diğer disiplinleriyle etkileşimi konularında bilgi sahibidir.
 • 5- Dramaturjiyi eksene alan bir yaklaşımla araştırma olarak uygulama ve uygulama olarak araştırma becerisine sahiptir.
 • 6- Tiyatro ve oyunculuğa ilişkin yöntem ve teknikleri sistematik bir biçimde uygular.
 • 7- Oyun tasarlamada fiziksel aksiyonu temel alarak İmajinasyon, konsantrasyon, algı ve çözümleme becerilerini geliştirir ve somutlaştırır.
 • 8- Özgün tiyatro oyunu veya performans tasarlamak ve oyun çalışmak için tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu, yaratıcı, etken ve üretken olarak çalışır.
 • 9- Tiyatro alanında üretimini ve bilgisini sürekli sorgular, eleştirir ve tiyatro ve performans alanında dünyadaki yeni yönelimleri takip eder.
 • 10- Çalışmaları vasıtasıyla, geniş bir sosyal yelpazeden oluşan seyircisiyle, tiyatro ile ilgili konularda uzman olan veya olmayan kişilerle, tiyatronun görsel, işitsel, bedensel, yazılı ve sözlü anlatım özelliklerinden faydalanarak etkin bir iletişim kurma becerisine sahiptir.
 • 11- İngilizce kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • 12- Tiyatronun gerektirdiği (Word, Power Point, Excell gibi bilgisayar programlarını) bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • 13- Tiyatro alanında ulusal ve uluslararası etik değerlerin, yeniliklerin farkında olup bunları üretimine yansıtabilir.

Mezunların İstihdamı

Bu programdan mezun olanlar oyunculuk ve tiyatro mesleğine açık tüm alanlarda istihdam edilebilecektir. Mezunlar, bu kapsamda özel ve ödenekli tiyatrolar, televizyon, sinema sektörleri ile akademik kurumlar ve araştırma merkezlerinde çalışabilirler.


Üst Derece Programlara Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler yüksek lisans programlarına ve mezuniyet not ortalamalarının en az 3.00 olması halinde doktora programlarına başvurabilirler.


Ölçme ve Değerlendirme

Bkz. Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/universite-hakkinda/mevzuat-3.html)


Eğitim Türü ve Dili

Örgün eğitim, İngilizce, Türkçe


Adres ve İletişim Bilgileri

Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Kadir Has Caddesi 34083 Cibali-İstanbul Santral: 0212.533 57 65 / 1322 Fax: 0212.533 58 53


Değerlendirme Anketleri

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi Mezuniyet Anketi Memnuniyet Anketi


Uluslararası İşbirliği

Öğrencilerimiz; eğitimleri süresince dünyanın önde gelen üniversiteleri ile kurulmuş işbirliğinden, öğrenci değişimi, Erasmus ve yaz okulu programları bazında yararlanabilmektedirler