Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

Radyo, Televizyon ve Sinema Programı 2003 yılında kurulmuştur.


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Lisans


Kabul ve Kayıt Koşulları

Adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YGS, LYS (TS 1) veya DGS sınavlarına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler. Ayrıca Programa, Kadir Has Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönetmeliği çerçevesinde yatay geçiş yapılabilir. (Ayrıntılı bilgi: www.khas.edu.tr)


Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Kadir HasÜniversitesi'nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.


Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olmak için senato tarafından kabul edilmiş 240 AKTS kredisine karşılık gelen lisans ders planında bulunan tüm derslerin en az 2,00/4,00 Genel Not Ortalaması ile başarılması gerekmektedir.


Program Tanımı

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, sinema ve yayıncılık alanlarında üretim ve yönetime dair yetiler kazandırarak, çağın gereklerine uygun şekilde ürünler verecek ve bu ürünlerin tanıtımını, dağıtımını veya analizini yapabilecek özgür düşünceli yeni nesil sinemacı ve yayıncılar yetiştirmeyi amaçlar.

Program Yeterlilikleri

  • 1- İletişim ve beşeri ve toplumsal bilimler alanlarında üst düzey bilgi ile yetkin çözümleme ve eleştirel düşünme sergileyebilecektir.
  • 2- Demokratik iletişime katkıda bulunabilecek şekilde özgür, özgün ve yaratıcı düşünebilecek ve üretimde bulunabileceklerdir.
  • 3- İletişimin farklı alanlarını birbirleriyle ilişkilendirebilecek, çoklu-ortam ve bütünlüklü iletişim için strateji geliştirebileceklerdir.
  • 4- Değişen iletişim stratejileri ve teknolojilerine hakim olup, bunlarla ilgili süreçleri yönetecek ve dönüştürebileceklerdir.
  • 5- Kazandıkları donanım ve becerileri mesleklerinin gerektirdiği sorumluluk ve etik yükümlülüklerle hayata geçireceklerdir.
  • 6- Çalışma hayatının gerektirdiği takım çalışmasına etkin, üretken ve sorumlu bir profesyonellik anlayışıyla katılabileceklerdir.
  • 7- İletişim sektörünün farklı alanlarında yurtiçi ve yurtdışında iş bulmalarını mümkün kılacak, mesleki bilgi, beceri ve yeterlilik sahibi olacaklardır .
  • 8- İngilizceyi, ve eğitimini aldıkları diğer yabancı dilleri, mesleki bilgilerini geliştirme ve hayata geçirmede etkin biçimde kullanabileceklerdir.
  • 9- Radyo, televizyon ve sinema alanlarına ilişkin kuram ve uygulamalar konusunda uzmanlaşmış bilgi sahibi olacaklardır.
  • 10- Sinema, radyo-televizyon yayıncılığı veya medya araştırmaları gibi RTS alanlarından en az birine dair derinlikli bir kavrayış ve uygulama becerisini sergileyebileceklerdir.

Mezunların İstihdamı

Mezunlar televizyon, film ve reklam sektörlerinde yapımcı, araştırmacı, senarist, kameraman, sesçi, yönetmen, kurgucu, haber programcısı olarak; reklam sektöründe metin yazarı, kameraman ve yönetmen olarak; film festivallerinde program direktörü, koordinatörü olarak; gazeteler, dergiler ve online yayınlarda sinema yazarı olarak istihdam edilmektedir.


Üst Derece Programlara Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlara (7. ve 8. düzey) öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.


Ölçme ve Değerlendirme

Bkz. Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/universite-hakkinda/mevzuat-3.html)


Eğitim Türü ve Dili

Örgün eğitim, İngilizce (% 100)


Adres ve İletişim Bilgileri

Kadir Has Üni. İletişim Fak. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, Cibali, Fatih / İstanbul Tel: 0212 533 65 32 / 1501


Değerlendirme Anketleri

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi Mezuniyet Anketi Memnuniyet Anketi


Uluslararası İşbirliği

ERASMUS değişim programı