Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

Yeni Medya Programı 2009 yılında kurulmuştur.


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Lisans (Düzey 6)


Kabul ve Kayıt Koşulları

Adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YGS, LYS (Sözel 1) veya DGS sınavlarına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler. Ayrıca Programa, Kadir Has Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönetmeliği çerçevesinde yatay geçiş yapılabilir. (Ayrıntılı bilgi: www.khas.edu.tr)


Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Kadir HasÜniversitesi'nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir. IB Kabul ediliyor


Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olmak için senato tarafından kabul edilmiş 240 AKTS kredisine karşılık gelen lisans ders planında bulunan tüm derslerin en az 2,00/4,00 Genel Not Ortalaması ile başarılması gerekmektedir.


Program Tanımı

Yeni Medya Lisans programı, etkileşimli, sosyal ve mobil medya ve diğer çevrimiçi teknolojilerin uygulamalarını kuramsal olarak araştırarak pratik bilgi geliştirir. Zorunlu derslerin yanında online tasarım ve teknoloji, kullanıcı deneyimi, mobil pazarlama, yeni medya çalışmaları ilgili seçmeli dersler alarak uzmanlaşma sağlanır.

Program Yeterlilikleri

  • 1- İletişim, beşeri ve toplumsal bilimler alanlarında üst düzey bilgi ile yetkin çözümleme ve eleştirel düşünme sergileyebilmek
  • 2- Demokratik iletişime katkıda bulunabilecek şekilde özgür, özgün ve yaratıcı düşünebilmek, üretimde bulunabilmek
  • 3- İletişimin farklı alanlarını birbirleriyle ilişkilendirebilecek, yeni medyanın iş, sosyal yaşam ve siyaset gibi alanlar üzerindeki etkilerini analiz edebilmek; bütünlüklü iletişim için strateji geliştirebilmek
  • 4- Yeni medya ile yayıncılık, yönetim ve girişimcilik alanlarında değişen iletişim stratejileri ve teknolojilerine hakim olup, bunlarla ilgili süreçleri yönetebilecek ve dönüştürebileceklerdir.
  • 5- Yeni medya ortamında metin, ses, resim ve video tabanlı içerik üretebilme, sunabilme ve yönetebilme becerilerini kazanabilmek ve bunun için gerekli temel yazılım ve donanım bilgilerine ve uygulama deneyimine sahip olmak
  • 6- Kazandıkları donanım ve becerileri mesleklerinin gerektirdiği sorumluluk ve etik yükümlülüklerle hayata geçirmek
  • 7- Çalışma hayatının gerektirdiği takım çalışmasına etkin, üretken ve sorumlu bir profesyonellik anlayışıyla katılabilmek
  • 8- İngilizceyi, ve eğitimini aldıkları diğer yabancı dilleri, mesleki bilgilerini geliştirme ve yurt dışında iş bulabilme imkanları için etkin biçimde kullanabilmek

Mezunların İstihdamı

Sosyal medya yöneticiliği, internet gazeteciliği, mobil pazarlama uzmanlığı ve dijital yayıncılık


Üst Derece Programlara Geçiş

Yurtiçi ve yurtdışı yüksek lisans programlarına devam edebilirler.


Ölçme ve Değerlendirme

Bkz. Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/universite-hakkinda/mevzuat-3.html)


Eğitim Türü ve Dili

Örgün eğitim, İngilizce


Adres ve İletişim Bilgileri

Kadir Has Üni. İletişim Fak. İletişim Tasarımı Böl. Cibali, Fatih / İstanbul Tel: 0212 533 65 32 / 1501


Değerlendirme Anketleri

"Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi Mezuniyet Anketi Memnuniyet Anketi"


Uluslararası İşbirliği

ERASMUS değişim programı+Coventry+Lincoln