Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

Reklamcılık Programı 2003 yılında kurulmuştur.


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Lisans


Kabul ve Kayıt Koşulları

Adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YGS, LYS (TS 1) veya DGS sınavlarına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler. Ayrıca Programa, Kadir Has Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönetmeliği çerçevesinde yatay geçiş yapılabilir. (Ayrıntılı bilgi: www.khas.edu.tr)


Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Kadir HasÜniversitesi'nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.


Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olmak için senato tarafından kabul edilmiş 240 AKTS kredisine karşılık gelen lisans ders planında bulunan tüm derslerin en az 2,00/4,00 Genel Not Ortalaması ile başarılması gerekmektedir.


Program Tanımı

Reklamcılık bölümü, reklam, marka yönetimi ve pazarlama alanlarında faydalar sağlayacak, reklamcılık mesleğinin ilke ve etiğine uygun davranan, yeteneklerini yöntem bilgisiyle zenginleştirmiş, kuram ve pratik bilgi ve yetilerini yaratıcı bir şekilde harmanlayıp hayata geçirebilien reklamcılar yetiştirmeyi amaçlar.

Program Yeterlilikleri

  • 1- Beşeri ve toplumsal bilimler eğitimi ile iletişim ve medya çalışmaları alanına ilişkin üst düzey bilgi ile yetkin analitik ve eleştirel düşünme sergilemek
  • 2- Başka kültürlere ait mesleki bağlamlar hakkında genel bilgiye sahip olmak
  • 3- İngilizceyi, mesleki bilgilerini geliştirir ve hayata geçirirken etkin biçimde kullanabilmek
  • 4- Alanının akademik ve mesleki tartışmalar çerçevesinde, kendi çalışmalarına eleştirel olarak bakabilmek
  • 5- Takım içerisinde işbirliği yaparak çalışma yeterliğini göstermek
  • 6- Eleştirel, analitik ve yaratıcı düşünme araçlarını ve öz yönetim becerilerini akademik araştırma yöntemleriyle zenginleştirerek kullanmak
  • 7- Reklamcılık alanında edindiği uzmanlaşmış kuramsal bilgi ve donanımı, yaratıcı ve etik bir anlayış ile hayata geçirmek
  • 8- Yerel ve küresel gelişmeler çerçevesinde reklamcılık ile marka yönetiminin bugünün iş dünyasındaki önemini kavrayarak, ilgili iletişim becerilerini sergilemek
  • 9- Metin yazma, kampanya planlama, reklam stratejisi, ve müsteri yönetimi gibi reklamcılık alanlarından en az birine dair derinlikli uzmanlık geliştirmek
  • 10- Stratejik iletişimi kavrayarak etkili yazılı ve sözlü sunum yapabilme, strateji geliştirme, yaratıcı ve eleştirel düşünebilme gibi yeterlilikleri sergilemek

Mezunların İstihdamı

Reklam ajanslarında, kamu ve özel kuruluşların pazarlama birimlerinde, sivil toplum örgütlerinde, medya planlama şirketlerinde ve diğer medya sektörü kuruluşlarında istihdam edilmektedir.


Üst Derece Programlara Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlara (7. ve 8. düzey) öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.


Ölçme ve Değerlendirme

Bkz. Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/universite-hakkinda/mevzuat-3.html)


Eğitim Türü ve Dili

Örgün eğitim, Ağırlıklı İngilizce (% 70)


Adres ve İletişim Bilgileri

Kadir Has Üni. İletişim Fak. Reklamcılık Bölümü, Cibali, Fatih / İstanbul Tel: 0212 533 65 32 / 1501


Değerlendirme Anketleri

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi Mezuniyet Anketi Memnuniyet Anketi


Uluslararası İşbirliği

ERASMUS değişim programı