Ders Planları

1. YılGüz

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
AT101 Z Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi I Türkçe 02 00 00 2 1
EL101 Z İngilizce I İngilizce 03 00 00 3 4
LW121 Z Medeni Hukukun Temel Kavramları ve Kişiler Hukuku Türkçe 03 01 00 3 6
LW135 Z Anayasa Hukukunun Genel Esasları Türkçe 03 01 00 3 5
LW149 Z Genel Kamu Hukuku I Türkçe 02 00 00 2 3
LW151 Z Roma Hukukuna Giriş Türkçe 03 00 00 3 5
LW227 Z Hukukçular İçin Ekonomi İngilizce 03 00 00 3 4
TD101 Z Türk Dili I Türkçe 02 00 00 2 1
DÖNEM TOPLAMI: 21 02 00 21 29

1. YılBahar

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
AT102 Z Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi II Türkçe 02 00 00 2 1
EL102 Z İngilizce II İngilizce 03 00 00 3 4
LW124 Z Aile Hukuku Türkçe 03 01 00 3 5
LW126 Z Roma Özel Hukuku Türkçe 03 00 00 3 5
LW137 Z Hukuki Düşünce ve Metodoloji Türkçe 02 01 00 2 4
LW140 Z Türk Anayasa Hukuku Türkçe 03 01 00 3 5
LW142 Z Türk Hukukunun Temel Kavramları İngilizce 02 00 00 2 4
LW152 Z Genel Kamu Hukuku II Türkçe 02 00 00 2 2
TD102 Z Türk Dili II Türkçe 02 00 00 2 1
DÖNEM TOPLAMI: 22 03 00 22 31

2. YılGüz

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
EL201 Z İngilizce-III İngilizce 03 00 00 3 4
LW205 Z İdare Hukuku I Türkçe 03 00 00 3 4
LW207 Z Uluslararası Hukuk I İngilizce 03 00 00 3 4
LW247 Z Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Türkçe 03 01 00 3 5
LW249 Z Ceza Hukuku Genel Hükümler I Türkçe 03 01 00 3 5
LW341 Z Hukuk Felsefesi İngilizce 02 01 00 2 4
KHAS S KHAS Seçmeli İngilizce 0 0 0 0 1
LW S Seçmeli Ders I Türkçe 2 0 0 2 3
DÖNEM TOPLAMI: 19 03 00 19 30

2. YılBahar

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
EL202 Z İngilizce-IV İngilizce 03 00 00 3 4
LW206 Z İdare Hukuku II Türkçe 03 00 00 3 4
LW208 Z Uluslararası Hukuk II İngilizce 03 00 00 3 4
LW248 Z Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Türkçe 03 01 00 3 4
LW250 Z Ceza Hukuku Genel Hükümler II Türkçe 03 01 00 3 4
LW252 Z Hukukçular için Kamu Maliyesi İngilizce 03 00 00 3 3
LW360 Z Hukuk Sosyolojisi İngilizce 03 01 00 3 4
LW S Seçmeli Ders II Türkçe 2 0 0 2 3
DÖNEM TOPLAMI: 23 03 00 23 30

3. YılGüz

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
LW301 Z Eşya Hukuku I Türkçe 02 01 00 2 4
LW309 Z Medeni Usul Hukuku I Türkçe 03 01 00 3 4
LW315 Z Vergi Hukuku Türkçe 03 00 00 3 4
LW323 Z Ticari İşletme ve Kıymetli Evrak Hukuku Türkçe 03 02 00 3 4
LW339 Z Borçlar Hukuku Özel Hükümler Türkçe 03 01 00 3 4
LW347 Z Ceza Hukuku Özel Hükümler I Türkçe 02 01 00 2 4
LW446 Z Uluslararası Ticaret Tahkim İngilizce 02 00 00 2 3
LW S Seçmeli Ders III Türkçe 2 0 0 2 3
DÖNEM TOPLAMI: 20 06 00 20 30

3. YılBahar

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
LW302 Z Eşya Hukuku II Türkçe 02 01 00 2 4
LW310 Z Medeni Usul Hukuku II Türkçe 02 01 00 2 4
LW313 Z İdari Yargı Türkçe 02 00 00 2 3
LW316 Z Şirketler Hukuku Türkçe 03 01 00 3 4
LW324 Z Fikri ve Sınai Haklar Hukuku Türkçe 02 01 00 2 4
LW328 Z İnsan Hakları Hukuku İngilizce 03 00 00 3 4
LW348 Z Ceza Hukuku Özel Hükümler II Türkçe 02 01 00 2 4
LW S Seçmeli Ders IV Türkçe 2 0 0 2 3
DÖNEM TOPLAMI: 18 05 00 18 30

4. YılGüz

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
LW401 Z Devletler Özel Hukuku I Türkçe 02 01 00 2 4
LW407 Z Ceza Usul Hukuku I Türkçe 02 01 00 2 4
LW417 Z Deniz Ticareti Hukuku Türkçe 02 01 00 2 4
LW427 Z Bireysel İş Hukuku Türkçe 02 01 00 2 4
LW435 Z İcra Hukuku Türkçe 03 01 00 3 5
LW445 Z Avrupa Birliği Hukuku İngilizce 02 01 00 2 5
LW S Seçmeli Ders V Türkçe 2 0 0 2 3
DÖNEM TOPLAMI: 15 06 00 15 29

4. YılBahar

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
LW402 Z Devletler Özel Hukuku II Türkçe 02 01 00 2 4
LW408 Z Ceza Usul Hukuku II Türkçe 03 01 00 3 4
LW434 Z Sigorta Hukuku Türkçe 02 01 00 2 4
LW438 Z Sosyal Güvenlik Hukuku Türkçe 02 01 00 2 4
LW440 Z Toplu İş Hukuku Türkçe 02 00 00 2 4
LW442 Z Miras Hukuku Türkçe 03 01 00 3 5
LW444 Z Bitirme Tezi (Kamu Hukuku-Özel Hukuk) Türkçe 00 01 00 1 3
LW S Seçmeli Ders VI Türkçe 2 0 0 2 3
DÖNEM TOPLAMI: 16 06 00 17 31
TOPLAM: 154 34 00 155 240

SEÇMELİ DERSLER

KOD DERS TİPİ DERS DİL T U L KREDİ AKTS
CF121 S Sözlü İletişim Becerileri Türkçe 02 00 00 2 3
CF122 S Yazılı Hukuki İletişim Becerileri Türkçe 02 00 00 2 3
LW139 S Siyaset ve Hukuk Türkçe 02 00 00 2 3
LW141 S Antropoloji ve Hukuk İngilizce 02 00 00 2 4
LW143 S Hukukta Araştırma Yöntemleri Türkçe 02 00 00 2 3
LW144 S Hukuk, Edebiyat ve Sanat İngilizce 02 00 00 2 4
LW148 S Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunması Türkçe 02 00 00 2 3
LW150 S Felsefeye Giriş ve Bilim Felsefesi Türkçe 02 00 00 2 3
LW216 S Kriminoloji ( Seçimlik ) Türkçe 02 00 00 2 3
LW232 S Özel Hukuk Boyutuyla Sağlık Hukuku Türkçe 02 00 00 2 3
LW236 S Hukuki Yazım İngilizce 02 00 00 2 4
LW237 S Avukatlık Hukuku Türkçe 02 00 00 2 3
LW238 S Türk Hukuk Tarihi (Seçimlik) Türkçe 02 00 00 2 3
LW239 S AB ve Uluslararası Medya Hukuku İngilizce 02 00 00 2 4
LW241 S Sağlık Hukuku Türkçe 02 00 00 2 3
LW243 S Siyasal Katılım Hakları Türkçe 02 00 00 2 3
LW254 S Hukuki Yazım ve Tercüme İngilizce 02 00 00 2 4
LW256 S Uluslararası Deniz Hukuku İngilizce 02 00 00 2 4
LW258 S Sosyal ve Ekonomik Haklar İngilizce 02 00 00 2 4
LW321 S İmar Hukuku ( Seçimlik ) Türkçe 02 00 00 2 3
LW330 S Bilişim Hukuku Türkçe 02 00 00 2 3
LW338 S Çevre Hukuku (Seçimlik) Türkçe 02 00 00 2 2
LW340 S Vergi Uyuşmazlıkları Türkçe 02 00 00 2 3
LW343 S Ekonomik Suçlar Türkçe 02 00 00 2 3
LW345 S Azınlık Hakları İngilizce 02 00 00 2 4
LW352 S Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk Türkçe 02 00 00 2 3
LW353 S Spor Hukuku Türkçe 02 00 00 2 3
LW354 S Hukuk ve Bilgi İletişim Teknolojileri İngilizce 02 00 00 2 4
LW358 S Tüketici Hukuku Türkçe 02 00 00 2 3
LW359 S Taşıma Hukuku (Seçimlik Ders) İngilizce 02 00 00 2 4
LW361 S Uluslararası Ticaret Hukuku İngilizce 02 00 00 2 4
LW363 S Uluslararası Farazi Dava Yarışmaları I İngilizce 02 00 00 2 4
LW364 S Uluslararası Ceza Hukuku İngilizce 02 00 00 2 4
LW366 S Uluslararası Farazi Dava Yarışmaları II İngilizce 02 00 00 2 4
LW368 S Amerikan Hukukuna Giriş Türkçe 02 00 00 2 3
LW419 S Rekabet Hukuku (Seçimlik Ders) Türkçe 02 00 00 2 3
LW422 S Uluslararası ve Avrupa İş Hukuku Türkçe 02 00 00 2 3
LW423 S Adil Yargılanma Hakkı Türkçe 02 00 00 2 3
LW424 S Sermaye Piyasası Hukuku ( Seçimlik Ders Türkçe 02 00 00 2 3
LW432 S Çocuk Hukuku Türkçe 02 00 00 2 3
LW436 S Tebligat Hukuku Türkçe 02 00 00 2 3
LW439 S Uluslararası Satım Hukuku İngilizce 02 00 00 2 4
LW441 S Uluslararası Yargı Organları İngilizce 02 00 00 2 4
LW443 S Çevre Hukuku Türkçe 02 00 00 2 3
LW451 S Karşılaştırmalı Ekonomik Suçlar İngilizce 02 00 00 2 4
LW452 S Adli Tıp (Seçimlik) Türkçe 02 00 00 2 3
LW454 S Hukuk Kliniği – Kadın ve Çocuk Çalışmaları (Seçimlik Ders) Türkçe 02 00 00 2 3
LW458 S Uluslararası Vergi Hukuku İngilizce 02 00 00 2 4
LW460 S İflas Hukuku Türkçe 02 00 00 2 3