DERS - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

1. Yıl Güz

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
AT101 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi I 2 2 2
EL101 İngilizce I 3 2 2
LW121 Medeni Hukukun Temel Kavramları ve Kişiler Hukuku 3 2 3 3 3 3 3 1 1 1
LW135 Anayasa Hukukunun Genel Esasları 2 1 1 3 1 1 2 3 1 2
LW149 Genel Kamu Hukuku I 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3
LW151 Roma Hukukuna Giriş 3 2 2 2 3 3 3 3 2 1
LW227 Hukukçular İçin Ekonomi 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2
TD101 Türk Dili I 3 3 3

1. Yıl Bahar

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
AT102 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi II 1 2
EL102 İngilizce II 3 2 3
LW124 Aile Hukuku 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1
LW126 Roma Özel Hukuku 3 3 1 2 3 3 3 1 3 1
LW137 Hukuki Düşünce ve Metodoloji 2 3 2 2 3 1
LW140 Türk Anayasa Hukuku 2 1 1 3 1 1 2 3 1 2
LW142 Türk Hukukunun Temel Kavramları 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
LW152 Genel Kamu Hukuku II 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
TD102 Türk Dili II 3 3

2. Yıl Güz

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
EL201 İngilizce-III 3 2 2
LW205 İdare Hukuku I 2 3 1 1 3 3 1 3 3 2
LW207 Uluslararası Hukuk I 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2
LW247 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I 3 3 3 2 2 3 3 1 1 1
LW249 Ceza Hukuku Genel Hükümler I 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
LW341 Hukuk Felsefesi 1 2 2 2 3 3 3 1 2

2. Yıl Bahar

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
EL202 İngilizce-IV 3 2 2
LW206 İdare Hukuku II 2 3 1 3 3 3 1 3 3 1
LW208 Uluslararası Hukuk II 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
LW248 Borçlar Hukuku Genel Hükümler II 2 3 2 3
LW250 Ceza Hukuku Genel Hükümler II 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
LW252 Hukukçular için Kamu Maliyesi 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3
LW360 Hukuk Sosyolojisi 1 1 2 2 3 3 2

3. Yıl Güz

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
LW301 Eşya Hukuku I 3 3 1 2 3 3 2 3 3 3
LW309 Medeni Usul Hukuku I 3 2 2 3 2 3 3
LW315 Vergi Hukuku 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
LW323 Ticari İşletme ve Kıymetli Evrak Hukuku 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
LW339 Borçlar Hukuku Özel Hükümler 3 3 3 2 3 3 3 1 1 1
LW347 Ceza Hukuku Özel Hükümler I 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3
LW446 Uluslararası Ticaret Tahkim 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3

3. Yıl Bahar

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
LW302 Eşya Hukuku II 3 3 1 2 3 3 2 3 3 3
LW310 Medeni Usul Hukuku II 3 2 3 1 3 1 2 2
LW313 İdari Yargı 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2
LW316 Şirketler Hukuku 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
LW324 Fikri ve Sınai Haklar Hukuku 3 3 3 2 3 3 3 1 1 3
LW328 İnsan Hakları Hukuku 3 2 3 2 2 3 1 3 3 2
LW348 Ceza Hukuku Özel Hükümler II 3 3 4 4 4 4 3 2 4 5

4. Yıl Güz

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
LW401 Devletler Özel Hukuku I 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3
LW407 Ceza Usul Hukuku I 3 3 3 3 1
LW417 Deniz Ticareti Hukuku 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
LW427 Bireysel İş Hukuku 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
LW435 İcra Hukuku 3 2 2 3 2 3 3
LW445 Avrupa Birliği Hukuku 3 2 3 3 3 3 3 3 2 1

4. Yıl Bahar

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
LW402 Devletler Özel Hukuku II 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
LW408 Ceza Usul Hukuku II 3 3 1 2 2 3 3 2 3 2
LW434 Sigorta Hukuku 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
LW438 Sosyal Güvenlik Hukuku 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3
LW440 Toplu İş Hukuku 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
LW442 Miras Hukuku 3 3 1 2 3 3 2 3 3 3
LW444 Bitirme Tezi (Kamu Hukuku-Özel Hukuk) 3 2 3 2 2 2 3 3 1 3