Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

Okulumuz 05.01.2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu kararıyla kurulmuş ve 2012-2013 döneminde eğitim ve öğretime başlamıştır. Okulumuzun tek programı Adalet Programıdır. Okul Müdürü: 2012- ... Prof.Dr. Mehmet Akad


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Programımızdan mezun olan öğrenciler ön lisans derecesi (Düzey 5) almaktadırlar.


Kabul ve Kayıt Koşulları

Adalet Programına ÖSYM tarafından yapılan Yüksek Öğrenime Geçiş Sınavı (YGS 3 ) puanı ile kayıt yapılabilir. Ayrıca, Meslek Lisesi ilgili bölüm mezunları sınavsız geçiş haklarını kullanıp, bölümümüze kayıt yaptırabilirler. Yukarıda belirtilen kabul ve kayıt koşulları yanında, üçüncü yarıyıl başında diğer yüksek öğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden yatay geçiş yolu ile bölümümüze öğrenci kabul edilmektedir.


Önceki Öğrenimin Tanınması

"Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.


Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.


Program Tanımı

Hukukun ve adaletin gerçekleştirilmesinde görev alacak donanımlı adli personel yetiştirmesi amaçlanmaktadır. Adalet Meslek Yüksekokulu'nda kendi alanında söz sahibi olan akademik kadroyla, evrensel hukuk ilkeleri ve uygulamaya yönelik temel hukuk formasyonu öğrencilere sunulmaktadır.

Program Yeterlilikleri

  • 1- Diğer sosyal bilimler içinde hukukun yeri ve anlamı hakkında fikir yürütebilir. Hukukun bu bilimlerle ilişkisi hakkında bilgiye sahiptir.
  • 2- Hukuki kavram ve terimleri dahil oldukları alt disiplinlere uygun olarak yorumlama becerisi kazanmıştır.
  • 3- Devletin teşkilatının ve işleyişinin anayasal temelleri hakkında bilgi sahibidir.
  • 4- Türk yargı teşkilatının; yasal temellerini, işleyişini ve uygulamada karşılaştığı sorunları kavramıştır.
  • 5- Mahkemelerde ve icra dairelerinde kullanılan bilgisayar programlarının kurulumunu ve işletimini yapabilir.
  • 6- Temel muhasebe bilgisine sahiptir. Yargı yerlerince yapılan mali işlemler hakkında kayıt tutabilir.
  • 7- Türkçe yazım kurallarına uygun hızlı şekilde klavye kullanımı becerisine sahiptir.
  • 8- İcra sürecinin başlangıcı ve işleyişine ilişkin temel hukuki kavramları yorumlayabilir. İcra süreçlerinin ne şekilde başlatılacağını ve nasıl takip edileceğini bilir.

Mezunların İstihdamı

Mezunların mahkeme yazı işleri müdürlüklülerinde, icra müdürlüklerinde ve çeşitli adli birimlerde, hukuk bürolarında ve bankalarda çalışma imkanı bulunmaktadır.


Üst Derece Programlara Geçiş

Mezun öğrencilerin DGS sınavı ile hukuk fakültesine yerleştirilme ve fark derslerini vererek hukuk fakültesine devam etme ve ayrıca koşul ve kontenjan sınırı olmaksızın Açık Öğretim Fakültesi işletme ve iktisat bölümleri 3. sınıflarına kayıt olma imkanları vardır.


Ölçme ve Değerlendirme

Bkz.: Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği


Eğitim Türü ve Dili

Örgün Eğitim, Türkçe


Adres ve İletişim Bilgileri

Kadir Has Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Kadir Has Kampüsü (Cibali) Cibali/İstanbul 34083; Tel 0 212 533 65 32 / 1451


Değerlendirme Anketleri

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi, Mezuniyet Anketi, Memnuniyet Anketi


Uluslararası İşbirliği

Yüksekokulu seviyesinde imzalanmış bir uluslararası işbirliği antlaşması bulunmamakla beraber çeşitli okul ve üniversitelerle üniversite bünyesinde imzalanmış birçok işbirliği antlaşması bulunmaktadır.