Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

Program 2003 yılında kurulmuştur


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Lisans (6. Düzey)


Kabul ve Kayıt Koşulları

Adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YGS, LYS (TM 2) veya DGS sınavlarına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler. Ayrıca Programa, Kadir Has Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönetmeliği çerçevesinde yatay geçiş yapılabilir. (Ayrıntılı bilgi: www.khas.edu.tr)


Önceki Öğrenimin Tanınması

İlgili yönetmelikler çerçevesinde, öğrenciler bazı derslerden muaf olabilirler. Başka bir yükeköğretim kurumunda alınan dersin içeriğinin Kadir Has Üniversitesi'ndeki muadili dersin içeriğine uygun olması ve Fakülte tarafından onaylanması durumunda, öğrenci ilgili dersten muaf tutulabilir.


Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olmak için senato tarafından kabul edilmiş 240 AKTS kredisine karşılık gelen lisans ders planında bulunan tüm derslerin en az 2,00/4,00 Genel Not Ortalaması ile başarılması gerekmektedir.


Program Tanımı

Türk Kamu ve Özel kesim kuruluşlarının gereksinim gösterdikleri ve konusunun tümünde ve belirli dallarında uzmanlığa sahip ve derinlemesine milletler arası ilişkiler, hukuk ve global siyaset bilgilerine sahip kişilerin yetiştirilmesi.

Program Yeterlilikleri

 • 1- Uluslararası İlişkilerin ileri kavramları ve tartışmalarını, hem bölgesel, hem de küresel bağlamda anlamlandırabilecektir.
 • 2- Alanın ileri teorik konularından ve bölgesel dinamiklerden en azından iki tanesine uzmanlık derecesinde derinleşebilecektir.
 • 3- Uluslararası İlişkiler disiplininin, siyaset bilimi, sosyoloji gibi ilişkili olduğu disipliner ile etkileşimini anlamlandırabilecektir.
 • 4- Diplomatik analiz, karar verme analizi ve siyasal danışmanlık gibi uygulamalı alanlarda, disiplinin teorik bilgilerini kullanabilecektir
 • 5- Disiplinin gerektirdiği ileri araştırma tekniklerinden en az bir tanesini uygulamalı olarak kullanabilecektir
 • 6- Alanın üst düzey dergilerindeki ileri araştırma ve çalışmaları anlamlandırabilecektir
 • 7- Uzmanlaşmak istediği araştırma konusunu bağımsız olarak yürütebilecektir
 • 8- Alanın farklı argüman ve yaklaşımlarını derinlemesine ve eleştirel tartışabilecektir
 • 9- Alanın ileri terim ve tartışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak geniş gruplara anlatabilecektir
 • 10- Uluslararası İlişkiler konu ve kavramlarını Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanılan bir yabancı dil ile ifade edebilecektir
 • 11- Alanın gerektirdiği bilgisayar, yazılım, teknik donanımı kullanabilecektir

Mezunların İstihdamı

Türk Kamu ve özel kuruluşların dış ilişkiler birimlerinde ve uluslararası kuruluşların benzer departmanlarında, sivil toplum örgütlerinde ve halkla ilişkiler sektöründe istihdam edilmektedir


Üst Derece Programlara Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.


Ölçme ve Değerlendirme

Bkz. Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/universite-hakkinda/mevzuat-3.html)


Eğitim Türü ve Dili

Örgün Eğitim, İngilizce


Adres ve İletişim Bilgileri

Kadir Has Üni. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümül. Cibali, Fatih / İstanbul Tel: 0212 533 65 32 / 1501


Değerlendirme Anketleri

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi Mezuniyet Anketi Memnuniyet Anketi


Uluslararası İşbirliği

Bkz.: http://www.khas.edu.tr/uluslararasi2/uluslararasi-oegrenciler-22/uluslararasi-programlar-9/uluslararasi-programlar-12.html