Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı 2003 yılında kurulmuştur.


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Lisans


Kabul ve Kayıt Koşulları

Adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YGS, LYS (TS 1) veya DGS sınavlarına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler. Ayrıca Programa, Kadir Has Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönetmeliği çerçevesinde yatay geçiş yapılabilir. (Ayrıntılı bilgi: www.khas.edu.tr)


Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Kadir HasÜniversitesi'nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.


Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olmak için senato tarafından kabul edilmiş 240 AKTS kredisine karşılık gelen lisans ders planında bulunan tüm derslerin en az 2,00/4,00 Genel Not Ortalaması ile başarılması gerekmektedir.


Program Tanımı

İletişim, bilgi ve medya çağı olarak adlandırılan çağdaş dünyada hızla değişen iletişim ortamları, gelişen teknolojiler ve iletişim yöntemleri, iletişim süreçlerine bir bütün olarak yaklaşan bir Halkla İlişkiler anlayışını gerektiriyor. Programımız dünyada halkla ilişkilerin gittiği nokta ve disiplinin yeni açılımları ile bağlantılı olarak kendini yenilemekte, küresel bağlamdaki gelişmeleri eğitim programına yansıtmaktadır. KHAS Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü olarak, kurumlar, paydaşları ve hedef kitleleri arasındaki ilişkiyi yetkin biçimde analiz ederek iletişim kampanyaları tasarlayan ve uygulayan mezunlar veriyoruz. Mezunlarımız, donanımları, analitik düşünme ve problem çözme yetenekleriyle, yeni nesil halkla ilişkiler anlayışının gerekliliklerini başarıyla yerine getiriyorlar.

Program Yeterlilikleri

 • 1- İletişim ve beşeri ve toplumsal bilimler alanlarında üst düzey bilgi ile yetkin çözümleme ve eleştirel düşünme sergileyebileceklerdir.
 • 2- Demokratik iletişime katkıda bulunabilecek şekilde özgür, özgün ve yaratıcı düşünebilmek ve üretimde bulunabileceklerdir.
 • 3- İletişimin farklı alanlarını birbirleriyle ilişkilendirebilecek, çoklu-ortam ve bütünlüklü iletişim için strateji geliştirebileceklerdir.
 • 4- Değişen iletişim stratejileri ve teknolojilerine hakim olup, bunlarla ilgili süreçleri yönetebilme ve dönüştürebilme becerisi kazanacaklardır.
 • 5- Kazandıkları donanım ve becerileri mesleklerinin gerektirdiği sorumluluk ve etik yükümlülüklerle hayata geçirebileceklerdir.
 • 6- Çalışma hayatının gerektirdiği takım çalışmasına etkin, üretken ve sorumlu bir profesyonellik anlayışıyla katılabileceklerdir.
 • 7- İletişim sektörünün farklı alanlarında yurtiçi ve yurtdışında iş bulmalarını mümkün kılacak, mesleki bilgi, beceri ve yeterliliklere sahip olacaklardır.
 • 8- İngilizceyi, ve eğitimini aldıkları diğer yabancı dilleri, mesleki bilgilerini geliştirme ve hayata geçirmede etkin biçimde kullanabileceklerdir.
 • 9- Halkla İlişkiler alanında içerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilmek ve bunları yazılı ve sözlü sunum yoluyla iletebileceklerdir.
 • 10- Siyasal iletişim ve Kurumsal iletişim gibi Halkla İlişkilerin farklı yönelimleri doğrultusunda sektörde ayrıştırıcı olacak ve rekabet gücünü artıracak bilgi ve stratejik becerilere sahip olacaklardır.
 • 11- Halkla İlişkilerin sosyal yaşam, iş, siyaset gibi farklı alanlarda yarattığı dönüşüme ilişkin uzmanlaşmış analitik ve eleştirel düşünce geliştirmek, ve bu konuda araştırma becerisi gösterebileceklerdir.

Mezunların İstihdamı

Mezunlarımız; halkla ilişkiler şirketleri ve reklam ajanslarında, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren kurumların kurumsal iletişim ve pazarlama departmanlarında, sivil toplum örgütlerinde, siyasal kurum ve kuruluşlarda, kamu sektöründe ve çeşitli medya kuruluşlarında araştırmacı, uygulamacı, yönetici ve iletişim uzmanı olarak görev alabilirler.


Üst Derece Programlara Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlara (7. ve 8. düzey) öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.


Ölçme ve Değerlendirme

Bkz. Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/universite-hakkinda/mevzuat-3.html)


Eğitim Türü ve Dili

Örgün eğitim, İngilizce


Adres ve İletişim Bilgileri

Kadir Has Üni. İletişim Fak. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Cibali, Fatih / İstanbul Tel: 0212 533 65 32 / 1501


Değerlendirme Anketleri

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi Mezuniyet Anketi Memnuniyet Anketi


Uluslararası İşbirliği

ERASMUS değişim programı