DERS - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

1. Yıl Güz

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13
AT101 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi I 1 2
BK105 Bilgi Teknolojileri Kullanımı 3 2 3 2
EK101 Ekonomiye Giriş I 1 2 1 1 1
ENG101 İngilizce 3 3 3
MAT101 Genel Matematik I 3 3 1
TD101 Türk Dili I 3 3
YN101 İşletmeye Giriş 3 2 2 2 2 3 1 1

1. Yıl Bahar

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13
AT102 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi II 2 2 2
EK102 Ekonomiye Giriş II 2 1 2 2
ENG102 İngilizce II 3 3 3
MAT102 Genel Matematik II 2 2
MU110 Muhasebeye Giriş 2 2 2 3 2 3 3
TD102 Türk Dili II 3 3
YN104 İşletme Yönetimi 3 2 3 1 2 2 1

2. Yıl Güz

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13
ENG201 İngilizce III
FN203 Finansın Temelleri 1 2 3
HU203 Hukukun Temel Kavramları 1 3 2 1
MU221 Finansal Muhasebe 3 3 3 3 3 3 3
STA201 İstatistik 2 3 2

2. Yıl Bahar

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13
BS216 Sigortacılık 1 2
ENG202 İngilizce IV
PA202 Pazarlamaya Giriş 2 2 3 2 2
UTL202 Lojistiğin Temelleri
UTL214 Uluslararası Ekonomi

3. Yıl Güz

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13
HU311 Ticaret Hukuku
PA303 Uluslararası Pazarlama 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
UTL315 Tedarik Zinciri Yönetimi 3 3 3 3 3 3
UTL323 Taşıma Hukuku 2 3 1 3 1 2 1

3. Yıl Bahar

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13
UBST399 Staj
UTL304 Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları
UTL314 Uluslararası Ticari Örgütler
UTL328 Taşımacılık ve Operasyon Yönetimi 3 3 3 3 3
UTL334 Uluslararası Ticarete Giriş

4. Yıl Güz

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13
UTL423 Depo ve Envanter Yönetimi 3 3 3 3 3
UTL431 Entegre Lojistik Yönetimi
UTL441 Lojistik Bilgi Sistemleri

4. Yıl Bahar

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13
UTL428 Deniz ve Liman İşletmeciliği 3 3 3 3 2
UTL442 Bitirme Projesi
UTL452 Lojistik Planlama ve Modelleme 3 3 3 3 3