Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

Görsel İletişim Tasarımı Programı 2003 yılında kurulmuştur.


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Lisans


Kabul ve Kayıt Koşulları

Adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YGS, LYS (TS 1) veya DGS sınavlarına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler. Ayrıca Programa, Kadir Has Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönetmeliği çerçevesinde yatay geçiş yapılabilir. (Ayrıntılı bilgi: www.khas.edu.tr)


Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Kadir HasÜniversitesi'nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.


Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olmak için senato tarafından kabul edilmiş 240 AKTS kredisine karşılık gelen lisans ders planında bulunan tüm derslerin en az 2,00/4,00 Genel Not Ortalaması ile başarılması gerekmektedir.


Program Tanımı

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, yeni nesil iletişim tasarım araçlarını kullanarak, İnternetten mobil cihazlardan, televizyona, sinemaya kadar her türlü medya ortamında, geniş bir yelpazede, düşünsel ve uygulamalı çalışmalar gerçekleştirme yeteneği ile problem çözme yeteneği kazandırarak iletişim tasarımı yapacak yaratıcı, yenilikleri izleyen ve uyarlayan, öncü bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

Program Yeterlilikleri

 • 1- İletişim ve beşeri ve toplumsal bilimler alanlarında üst düzey bilgi ile yetkin çözümleme ve eleştirel düşünme sergileyebilecektir.
 • 2- Demokratik iletişime katkıda bulunabilecek şekilde özgür, özgün ve yaratıcı düşünebilecek ve üretimde bulunabileceklerdir.
 • 3- İletişimin farklı alanlarını birbirleriyle ilişkilendirebilecek, çoklu-ortam ve bütünlüklü iletişim için strateji geliştirebileceklerdir.
 • 4- Değişen iletişim stratejileri ve teknolojilerine hakim olup, bunlarla ilgili süreçleri yönetecek ve dönüştürebileceklerdir.
 • 5- Kazandıkları donanım ve becerileri mesleklerinin gerektirdiği sorumluluk ve etik yükümlülüklerle hayata geçireceklerdir.
 • 6- Çalışma hayatının gerektirdiği takım çalışmasına etkin, üretken ve sorumlu bir profesyonellik anlayışıyla katılabileceklerdir.
 • 7- İletişim sektörünün farklı alanlarında yurtiçi ve yurtdışında iş bulmalarını mümkün kılacak, mesleki bilgi, beceri ve yeterlilik sahibi olacaklardır.
 • 8- İngilizceyi ve eğitimini aldıkları diğer yabancı dilleri, mesleki bilgilerini geliştirme ve hayata geçirmede etkin biçimde kullanabileceklerdir.
 • 9- Araştırma ve tasarım pratiklerini farklı metodları kullanarak bir araya getirebilme becerisine sahip olacaklardır.
 • 10- Multimedya teorileri ve teknolojileri, tasarım ve uygulamaları hakkında uzman bilgiye sahip olacak; bu bilgileri kullanarak multimedia ürünlerini kavramsal olarak analiz etme becerisi geliştirebileceklerdir.
 • 11- Çağdaş sanat ve görsel kültürü analiz etmek için kullanılan yöntemleri uygulama becerisine sahip olacaklardır.

Mezunların İstihdamı

Hareketli Grafik Tasarımı, Mobil Uygulama, Arayüz Tasarımı, Etkileşimli Tasarım, Fotoğraf, Video, Sanat ve Kültür Yönetimi gibi yaratıcı alanlarda üretim yapan mezunlarımız tasarım ve reklam ajanslarında, sivil toplum kuruluşlarında, kamu ve özel sektör kuruluşlarının sanat, kültür ve medya birimlerinde, istihdam edilmektedir.


Üst Derece Programlara Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlara (7. ve 8. düzey) öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.


Ölçme ve Değerlendirme

Bkz. Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/universite-hakkinda/mevzuat-3.html)


Eğitim Türü ve Dili

Örgün eğitim, İngilizce


Adres ve İletişim Bilgileri

Kadir Has Üni. İletişim Fak. Cibali, Fatih / İstanbul Tel: 0212 533 65 32 / 1501


Değerlendirme Anketleri

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi Mezuniyet Anketi Memnuniyet Anketi


Uluslararası İşbirliği

ERASMUS değişim programı