Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

Kadir Has Üniversitesi bünyesinde 2010 yılında öğretim hayatına başlayan Bankacılık ve Sigortacılık bölümü 2014 yılında ilk mezunlarını vermiştir. Bölüm Başkanları: Dr. Bora Selçuk (2010-2011) Vk. Prof.Dr. Ömer L. Gebizlioğlu (2011-2013) Dr. Öğr. Üyesi Bora Selçuk (2013- Devam Ediyor)


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Bölümün gerektirdiği yükümlülükleri başarı ile tamamlayan tüm mezunlar Bankacılık ve Sigortacılık Uzmanı olarak alanlarında Lisans Diploması derecesi alırlar.


Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diplomasına sahip olmak ve Üniversite seçme sınavında yeterli puanı almış olmak.


Önceki Öğrenimin Tanınması

Türkiye’de ki Yükseköğretim Kurumları’nda önceki formal öğrenmenin tanınması, dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu ‘Yüksek Öğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Proramlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Krediİ Transferleri Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik’ kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye’deki örgün eğitim kurumlarından gelen öğrenciler ders bazında muafiyet talebinde bulunabilir ve yönetim kurulu tarafından kabul edilen derslerden muaf tutulur.


Mezuniyet Koşulları

Bankacılık ve sigortacılık eğitimi veren bölümde eğitim süresi dört yıldır. 240 AKTS toplam kredisi olan müfredatta yer alan tüm dersleri başarı ile tamamlayan ve AYNO’ su 2.0 ve üzerinde olan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır.


Program Tanımı

Kadir Has Üniversitesi İşletme Fakültesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, dört yıllık lisans eğitimi süresince aldıkları derslerle ve uygulamalı projelerle finans sektöründe donanımlı, teknolojiyi kullanabilen uzman ve yönetici adaylarını yetiştirmektedir. Eğitimin ilk iki yılında temel bilimler dersleri (iktisat, ,işletme, matematik, istatistik… gibi) verilerek geleceğe yönelik branş dersleri için temel oluşturmaktadır. Üçüncü ve dördüncü sınıflarda ise, bölüm bazında teorik ve sektör üst düzey yöneticileri tarafında sektör ile uyumlu dersler verilmektedir. Böylece aday, sektör profiline uygun donanımlı, analiz yeteneğine sahip, ekonomiyi yorumlayabilen bir eğitimle bölümden mezun olmaktadır.

Program Yeterlilikleri

 • 1- Finans teorisi, finansal kurumlar, genel kavramlar ve uygulamaların öğrenilmesi ve özellikle banka ve sigorta şirketlerinin kurumsal yapıları ve işleyişleri hakkında kapsamlı bilgi sahibi olabilmek.
 • 2- Derslerde edinilen teorik bilgiyi pratik olarakta uygulayabilme becerisine sahip olabilmek.
 • 3- Bankacılık ve sigortacılık alanlarında gerçekleştirilebilecek faaaliyetlerde doğru planlama, iş bölümü yapabilme ve bir takım oyuncusu olarak kendi üzerine düşen işleri uygun zaman diliminde yapabilmek.
 • 4- Finans dünyasına ilişkin gelişmeleri yerel ve uluslararası düzeyde takip edebilme, gelişmelerin gerektirdiği öğrenme ve uygulama ortamlarına kolaylıkla uyum sağlamayabilme.
 • 5- Finans, bankacılık ve sigortacılık alanlarından veri toplama ve toplanan verileri ihtiyaca uygun şekilde gruplandırıp yorumlayabilme.
 • 6- Etik değerler, sosyal sorumluluklar ve toplumsal fayda gözetilerek faaliyetlerin gerçekleştirilmesi konusunda özenli davranabilmek.
 • 7- Mesleğim gerektirdiği teknolojik bilgiye sahip olarak bilgisayar ortamında ofis uygulamaları konusunda ileri düzey yetkinliğine sahip olabilmek.
 • 8- Sahip olduğu bilgi ile olumsuz durumlar karşısında analitik çözümler yaratıp, olumsuzluğu gidermek üzere harekete geçebilir.
 • 9- Mesleğin gerektirdiği yabancı dil seviyesinde mesleki yazışma ve sunuşları yapabilecek İngilizce seviyesine sahip olabilmek.
 • 10- Gereken durumlarda oluşturulabilecek çalışma gruplarına liderlik edebilmek.
 • 11- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme.
 • 12- Hayat boyu öğrenme ilkesini benimsemek ve farklı disiplinlerde ilgi alanlarını keşfederek kişisel sosyal ve profesyonel gelişimi sağlamak.

Mezunların İstihdamı

Bankacılık ve sigortacılık Bölümü mezunları, finans sektörün ihtiyacı olan teorik ve teknik altyapılarıyla nitelikli eleman olarak reel ve finans sektöründe ve ayrıca geleceğin akademisyenleri olarak yüksek eğitim kurumlarında yerlerini almaktadır.


Üst Derece Programlara Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan ve lisansüstü eğitim başvuru koşullarını sağlayan adaylar, yurtiçi veya yurtdışında lisansüstü programlarına devam edebilirler.


Ölçme ve Değerlendirme

Bkz. Lisans ve Önlisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği


Eğitim Türü ve Dili

Örgün Eğitim, Türkçe


Adres ve İletişim Bilgileri

Dr. Öğr. üyesi Bora Selçuk (Bölüm Başkanı) 0212 (7315737/3150), boraselcuk@khas.edu.tr Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampusu Fatih-İstanbul


Değerlendirme Anketleri

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi Mezuniyet Anketi Memnuniyet Anketi


Uluslararası İşbirliği

Erasmus