Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

Program 2014 yılında kurulmuştur.


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Lisans


Kabul ve Kayıt Koşulları

Adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YGS, LYS (TM 1) veya DGS sınavlarına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler. Ayrıca Programa, Kadir Has Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönetmeliği çerçevesinde yatay geçiş yapılabilir. (Ayrıntılı bilgi: www.khas.edu.tr)


Önceki Öğrenimin Tanınması

İlgili yönetmelikler çerçevesinde, öğrenciler bazı derslerden muaf olabilirler. Başka bir yüksek öğretim kurumunda alınan dersin içeriğinin Kadir Has Üniversitesi''ndeki muadili dersin içeriğine uygun olması ve Fakülte tarafından onaylanması durumunda, öğrenci ilgili dersten muaf tutulabilir.


Mezuniyet Koşulları

Dört yıl süreli eğitim-öğretim yapılan fakülte ve yüksekokul eğitim- öğretim programlarının öğretim planında yer alan derslerin tümünden ve ders planında karşılığı bulunmaksızın aldığı dersler varsa bu derslerin hepsinden başarılı olmuş, mezuniyet için gerekli krediyi tamamlamış, ağırlıklı genel not ortalamasını en az 2,00 düzeyine çıkarmış ve ilgili birim tarafından belirlenen staj ve diğer tüm çalışmaları tamamlamış öğrenci, öğrenimini bitirmiş sayılır.


Program Tanımı

Kadir Has Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü’nün temel amacı öğrencilerine iş dünyası alanında güncel ve sağlam temellere oturmuş kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Bu amaca bağlı olarak Bölümümüz, muhasebe ve finans yönetiminin kavramsal çerçevesi ve uygulamalarının yanında ekonomi, maliye ve işletme konularında da bilgi sahibi, vizyonu olan ve fark yaratıcı çözümler üreten bireyler yetiştirmeye odaklıdır. Bu kapsamda öğrencilerimize; analitik düşünceyi benimsemiş, bilişim teknolojilerine hâkim, çözüm odaklı ve tüm sektörlerde muhasebe ve finans faaliyetlerini başarı ile sürdürecek yetkinliğe ulaşmış bireyler olmalarına yönelik olarak eğitim verilmektedir.

Program Yeterlilikleri

 • 1- Muhasebe ve Finans alanının temel kavramlarını ve teorik bilgisini yapıcı bir şekilde sorgulamayı öğrenmek ve bu bilgileri pratik olarakta uygulayabilme becerisine sahip olabilmek.
 • 2- Muhasebe ve Finans Yönetimi açısından yeterlilik gösteren ilgili belgeleri ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarmak.
 • 3- Muhasebe ve Finans alanındaki etik konuları değerlendirmek; sosyal, bilimsel ve profesyonel etik normlarını uygulamak.
 • 4- Disiplinler arası oluşturulacak çalışma gruplarında sorunlara yönelik çözümler üretmek için ekip üyesi olarak sorumluluk almak.
 • 5- Muhasebe ve Finans Yönetimi alanındaki gelişmeleri takip ederek bilgi ve yetenek birikiminde sürekliliği sağlayarak yaratıcı, yenilikçi ve analitik düşünme becerilerini geliştirmek.
 • 6- Finansal ve ekonomik verileri analiz edebilmek, sentezleyebilmek için gereken istatistiksel ve matematiksel yöntemleri kullanma yeterliliğini kazandırmak.
 • 7- Ulusal ve uluslararası ve sektörel ekonomik göstergeleri kullanarak küresel finans piyasalarında yapılan işlemleri anlayabilmek ve işlemleri yapabilme becerisine sahip olmak.
 • 8- İşletme sorunlarını tespit etmeye ve çözüm önerilerini geliştirmeye yönelik maliyet ve kârlılık analizi yaparak yatırım süreçleri için karar desteği sağlamak.
 • 9- Alanında edindiği temel düzeydeki kurumsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerilerine sahip olmak.
 • 10- İşletmelerin Muhasebe ve Finans Yönetim sistemlerini oluşturmak.
 • 11- Hayat boyu öğrenme ilkesini benimsemek ve farklı disiplinlerde ilgi alanlarını keşfederek kişisel sosyal ve profesyonel gelişimi sağlamak.
 • 12- İngilizceyi etkin ve akıcı bir şekilde kullanmak.
 • 13- Bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanmak.

Mezunların İstihdamı

Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü mezunları, ekonominin en önemli birimlerini oluşturan ulusal ve uluslararası işletmelerin, kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin; muhasebe, finansman, üretim, personel, pazarlama, satış, idari işler ve diğer bölümlerinde istihdam edilebilirler.


Üst Derece Programlara Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.


Ölçme ve Değerlendirme

Bkz. Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/universite-hakkinda/mevzuat-3.html)


Eğitim Türü ve Dili

Örgün Eğitim, Türkçe


Adres ve İletişim Bilgileri

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Çanakçıoğlu, Bölüm Başkanı, Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü, Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Caddesi, Cibali 34083, İstanbul, mustafa.canakcioglu@khas.edu.tr, 0212 533 65 32/ 3196


Değerlendirme Anketleri

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi Mezuniyet Anketi Memnuniyet Anketi


Uluslararası İşbirliği

Bkz.: http://www.khas.edu.tr/uluslararasi2/uluslararasi-oegrenciler-22/uluslararasi-programlar-9/uluslararasi-programlar-12.html