Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

YBS lisans programı 2007 yılında Fen Edebiyat Fakültesi'nde Enformasyon Teknolojileri Bölümü altında kuruldu. Bir yıl boyunca program yürütücülüğü Prof. Dr. Galip Tepehan tarafından yapıldı. Mart 2008 tarihinden beri yürütücü Prof. Dr. Hasan Dağ'dır. Program, 2010 yılında Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi altına geçirildi ve kendi adıyla aynı bölüm programı olarak devam etmektedir.


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Bu programı başarı ile tamamlayanlar Yönetim Bilişim Sistemleri alanında Lisans derecesi kazanmaktadır. (Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlikler Çerçevesi QF-EHEA: Düzey 1, Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (EQF): Düzey-6)Bu programı başarı ile tamamlayanlar Yönetim Bilişim Sistemleri alanında Lisans derecesi kazanmaktadır. (Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlikler Çerçevesi QF-EHEA: Düzey 1, Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (EQF): Düzey-6)


Kabul ve Kayıt Koşulları

Adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YGS, LYS (TM 1) ve DGS sınavlarına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler. Programa Kadir Has Üniversitesi Yatay Geçiş Yönetmeliği çerçevesinde yatay geçiş yapılabilir. (Ayrıntılı bilgi: www.khas.edu.tr)


Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrencinin daha önce farklı bir programda almış olduğu ve bir lisans derecesine yönelik olarak sayılmamış lisans dersleri ve DGS ile gelenler için de önlisans derecesi için almış oldukları dersler, programdaki bazı derslerden yönetmelik çerçevesinde muafiyet sağlayabilir.


Mezuniyet Koşulları

Program için Senotaca kabul edilmiş 240 AKTS kredisine karşılık gelen lisans ders planında bulunan tüm derslerin en az 2,00 GNO (Genel Not Ortalaması) ile başarılması ve toplamda 40 günlük işyeri stajının tamamlanması gerekmektedir.


Program Tanımı

Yönetim Bilişim Sistemleri programında; geleneksel işletme programları müfredatının (yönetim, muhasebe, finans, satış, pazarlama, ekonomi vb.) yanı sıra bilgi teknolojileri ile ilgili sistemlerin analizi, tasarım ve uygulamalarının her safhası detaylı olarak öğretilir. Bilgisayar ve bilgi sistemlerin güvenliği, karar destek süreçleri, veri mahremiyeti, veri madenciliği, e-ticaret, veri tabanı sistemleri, web tasarımı ve yönetimi, web teknolojileri, bulut bilişim, mobil programlama, sosyal medya gibi güncel konular ve bunların iş dünyasını şekillendirdiği konularda uzmanlık kazandırılır.

Program Yeterlilikleri

 • 1- Bilgi temelli dijital bir ortamda rekabet eden firmaların taktik ve stratejilerini anlayabilme becerisi
 • 2- Güncel hesaplama altyapısı ile açık kaynak kodlu ve ticari yazılım geliştirme sistem ve ortamlarını tanıyıp seçme, yükleme, özelleştirme ve yönetme konusunda bilgi sahibi
 • 3- Organizasyon içerisinde rekabetçi bir araç olarak bilgi sistemlerini geliştirme becerisi
 • 4- Bilgi teknolojileri alanında bir projeyi etkin yönetme becerisi
 • 5- Organizasyonel iş akışları ve verileri anlama ve modelleme becerisi
 • 6- Bir bilgi sistemini analiz etme, tasarlama, geliştirilmesini ve kullanımını yönetme becerisi
 • 7- Bilgi sistemleri güvenliği ve denetimi hakkında bilgi sahibi
 • 8- Bilgi teknolojileri uygulamalarını, ilişkili olduğu sosyal ve etik kurallarla beraber kavrama becerisi
 • 9- Konuşma, yazma ve anlama bakımından etkin iletişim ve disiplinler arası takım-çalışması becerisi
 • 10- Güzel sanatlar ile beşeri ve toplum bilimleriyle ilgili temel fikir ve yayınlar hakkında bilgi sahibi
 • 11- Teknolojik ve sosyal alanda girişimcilik ve yenilikçilik konularında bilgi sahibi
 • 12- İşletme/organizasyon problemlerini anlama, analiz etme, alternatif çözümler üretme ve işletme/organizasyon amaçlarına göre en uygun olanı seçebilme becerisi
 • 13- Alanın dinamik doğasını anlayarak, kendi-kendine ve yaşam boyu öğrenme becerisi

Mezunların İstihdamı

Mezunlarımız, bilgiye dayalı olarak iş yapan her türlü kurum/kuruluş ve şirkette (Bankacılık, Telekom, lojistik, sağlık, turizm vb.), medya kuruluşlarında, ajanslarda, sosyal medya ve ilgili kuruşlarda, kısaca verinin bilgiye dönüştürülüp kullanıldığı her alan ve sektörde rahatlıkla iş bulabilmektedirler.


Üst Derece Programlara Geçiş

Yüksek Lisans programlarına ve mezuniyet ortalamalarına göre doktora programlarına başvurabilirler.


Ölçme ve Değerlendirme

Bkz. Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/universite-hakkinda/mevzuat-3.html)


Eğitim Türü ve Dili

Örgün eğitim, İngilizce


Adres ve İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Hasan Dağ (Bölüm Başkanı) 0212 5336532 / 1351, hasan.dag@khas.edu.tr Burçin Ayşe Demirel (Fakülte Sekreteri) 0212 5336532 / 1401, burcin.demirel@khas.edu.tr, Fax: 0212 533 43 27


Değerlendirme Anketleri

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi, Mezuniyet Anketi, Öğrenci Memnuniyet Anketi


Uluslararası İşbirliği

Değişim (Amerika, Avrupa, Asya), Çift Diploma (New York Institute of Technology, Montana State U., Purdue U. at Indianapolis, Michigan State U., Rollins) ve ERASMUS+ (9 ülkede 13 üniversite ile) programları (bkz. http://www.khas.edu.tr/uluslararasi2/uluslararasi-oegrenciler-22/uluslararasi-programlar.html)