Ders Planları

1. YılGüz

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
LE601 Z Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik Türkçe 03 00 00 3 6.5
LE698 Z Seminer Türkçe 00 00 00 0 1
S Alan Seçmeli Türkçe 3 0 0 3 7.5
S Alan Seçmeli Türkçe 3 0 0 3 7.5
S Serbest Seçmeli Türkçe 3 0 0 3 7.5
DÖNEM TOPLAMI: 12 00 00 12 30

1. YılBahar

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
S Alan Seçmeli Türkçe 3 0 0 3 7.5
S Alan Seçmeli Türkçe 3 0 0 3 7.5
S Alan Seçmeli Türkçe 3 0 0 3 7.5
S Serbest Seçmeli Türkçe 3 0 0 3 7.5
DÖNEM TOPLAMI: 12 00 00 12 30

2. YılGüz

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
LE680 Z Doktora Yeterlik Türkçe 00 00 00 0 30
DÖNEM TOPLAMI: 00 00 00 0 30

2. YılBahar

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
LE699 Z Doktora Tezi Türkçe 00 00 00 0 150
DÖNEM TOPLAMI: 00 00 00 0 150
TOPLAM: 24 00 00 24 240

SEÇMELİ DERSLER

KOD DERS TİPİ DERS DİL T U L KREDİ AKTS
KH507 S Hekimin Cezai Sorumluluğu Türkçe 03 00 00 3 7.5
KH518 S Kültürel Haklar Türkçe 03 00 00 3 7.5
KH519 S Tıp ve Ceza Hukuku Türkçe 03 00 00 3 7.5
KH522 S Ceza Muhakemesi Hukukunun Güncel Sorunları Türkçe 03 00 00 3 7.5
KH523 S Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa Türkçe 03 00 00 3 7.5
KH536 S Çağdaş Hak Kuramları Türkçe 02 00 00 3 7.5
KH536 S Çağdaş Hak Kuramları Türkçe 03 00 00 3 7.5
KH537 S Ceza Hukukunun Güncel Sorunları Türkçe 03 00 00 3 7.5
KH539 S Hasta Hakları Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW506 S Tıbbi Kayıtlar ve Arşiv Yükümlülüğü Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW515 S Dernekler Hukuku Bağlamında Spor Kulüplerinin Hukuki Yapısı Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW518 S Futbol Dışındaki Uyuşmazlıkların Çözümü Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW519 S Futbolda Uyuşmazlıkların Çözümü ve Tahkimi Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW521 S Spor Ceza Hukuku Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW523 S Spor Hukukunda Doping Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW524 S Spor Yargısında İnsan Hakları Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW525 S Sporcunun Kişisel Statüsü Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW526 S Medeni Usul Hukukunda İstinaf Kanun Yolu Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW528 S Arabuluculuk Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW529 S Ulusal ve Uluslararası Spor Organizasyonları Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW532 S AİHS Kapsamında Sınırlama Rejimi Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW534 S Enerji Hukuku ve Politikası Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW552 S Hekimin Hak ve Yükümlülükleri Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW561 S Hukukun Ekonomik Analizi Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW562 S Avrupa İnsan Hakları Hukuku'na Giriş Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW564 S AİHM Kararlarının İdari Yargı Hukukuna Etkisi Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW565 S AİHM Kararlarında Mülkiyet Hakkı ve Kamulaştırma Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW566 S Uluslararası İnsan Hakları Belgelerinde Sosyal Haklar ve Güvence II Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW570 S Toplumsal Cinsiyet ve İnsan Hakları Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW600 S Medeni Usul ve İcra İflas Hukukunda Yargılama Giderleri Türkçe 03 00 00 3 7.5
ÖH503 S Hekimin Sorumluluğu Türkçe 02 00 00 3 7.5
ÖH510 S Limited Şirketler Hukuku Türkçe 03 00 00 3 7.5
ÖH512 S Uluslararası Ticaret Hukuku Türkçe 02 00 00 2 7.5
ÖH513 S Markanın Hükümsüzlüğü I Türkçe 02 00 00 2 0
ÖH514 S Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri Türkçe 03 00 00 3 7.5
ÖH516 S İş Sözleşmesi ve Türler Türkçe 03 00 00 3 7.5
ÖH529 S Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmeleri Türkçe 00 00 00 3 7.5
ÖH544 S İşgörme Sözleşmeleri Türkçe 03 00 00 3 7.5
ÖH559 S Uluslararası Tahkim Hukuku Türkçe 03 00 00 3 7.5
ÖH564 S İş Hukukunda Üçlü İş İlişkileri Türkçe 02 00 00 3 7.5
ÖH566 S Marka Hukuku Türkçe 03 00 00 3 7.5
ÖH569 S Anonim Şirketlerde Kuruluş ve Ana Sözleşmeler Türkçe 03 00 00 3 7.5
ÖH572 S Anonim Şirketlerde Azınlık Haklarının Korunması Türkçe 03 00 00 3 7.5
ÖH579 S İş Güvencesi ve İşe İade Davaları Türkçe 03 00 00 3 7.5
ÖH586 S Yeni Borçlar Kanununa Göre İfa Engelleri Türkçe 03 00 00 3 7.5
ÖH588 S Franchise, Factoring, Fortfaiting ve diğer Atipik Sözleşmeler Türkçe 03 00 00 3 7.5
ÖH590 S Spor Sözleşmeleri ve İhtilaflar Türkçe 02 00 00 3 7.5
ÖH594 S Futbolda Transfer ve Uyuşmazlıkların Çözümü Türkçe 03 00 00 3 7.5
ÖH597 S Aydınlatılmış Onam Türkçe 02 00 00 3 7.5
ÖH601 S İş Hukukunun Güncel Sorunları I Türkçe 03 00 00 3 7.5
ÖH606 S İş Hukukunun Güncel Sorunları II Türkçe 03 00 00 3 7.5
ÖH608 S Yeni Borçlar Kanununa Göre Kusursuz Sorumluluk Halleri Türkçe 03 00 00 3 7.5
ÖH610 S Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İspat Hukuk Türkçe 03 00 00 3 7.5
ÖH639 S Haksız Rekabet Türkçe 03 00 00 3 7.5
ÖH640 S Yeni Ticaret Kanununda Anonim Ortaklık Genel Kurulu Türkçe 03 00 00 3 7.5