Ders Planları

1. Yıl Güz

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
LE501 Z Araştırma Yöntemleri Türkçe 03 00 00 3 6.5
LE598 Z Seminer Türkçe 00 00 00 0 1
S Alan Seçmeli Türkçe 3 0 0 3 7.5
S Alan Seçmeli Türkçe 3 0 0 3 7.5
S Serbest Seçmeli Türkçe 3 0 0 3 7.5
DÖNEM TOPLAMI: 12 00 00 12 30

1. Yıl Bahar

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
S Alan Seçmeli Türkçe 3 0 0 3 7.5
S Alan Seçmeli Türkçe 3 0 0 3 7.5
S Alan Seçmeli Türkçe 3 0 0 3 7.5
S Serbest Seçmeli Türkçe 3 0 0 3 7.5
DÖNEM TOPLAMI: 12 00 00 12 30

2. Yıl Güz

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
LE599 Z Yüksek Lisans Tezi Türkçe 00 00 00 0 60
DÖNEM TOPLAMI: 00 00 00 0 60
TOPLAM: 24 00 00 24 120

ALAN SEÇMELİ DERSLER

KOD DERS TİPİ DERS DİL T U L KREDİ AKTS
KH501 S İdariUyuşmazlıklarda Alternatif Çözüm Yolları Türkçe 03 00 00 3 7.5
KH502 S İdarenin Takdir Yetkisi ve Yargısal Denetimi Türkçe 03 00 00 3 7.5
KH511 S Bankacılık Suçları Türkçe 03 00 00 3 7.5
KH516 S Kolluğun Önleyici Faaliyetleri Türkçe 03 00 00 3 7.5
KH518 S Kültürel Haklar Türkçe 03 00 00 3 7.5
KH519 S Tıp ve Ceza Hukuku Türkçe 03 00 00 3 7.5
KH520 S Spor Hukuku II Türkçe 03 00 00 3 7.5
KH521 S Spor Hukuku I Türkçe 03 00 00 3 7.5
KH522 S Ceza Muhakemesi Hukukunun Güncel Sorunları Türkçe 03 00 00 3 7.5
KH523 S Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa Türkçe 03 00 00 3 7.5
KH536 S Çağdaş Hak Kuramları Türkçe 03 00 00 3 7.5
KH537 S Ceza Hukukunun Güncel Sorunları Türkçe 03 00 00 3 7.5
KH540 S Spor ve İnsan Hakları Türkçe 03 00 00 3 7.5
KH541 S Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Devletin Pozitif Yükümlülükleri Türkçe 03 00 00 3 7.5
KH542 S Uluslararası Vergi Hukukunun Güncel Sorunları Türkçe 03 00 00 3 7.5
KH543 S Ceza Hukuku ve Kültür Varlıkları Türkçe 03 00 00 3 7.5
KH544 S Uluslararası Hukukun Güncel Sorunları Türkçe 03 00 00 3 7.5
KH545 S Basın ve Ceza Hukuku Türkçe 03 00 00 3 7.5
KH547 S Anayasa Yargısı Türkçe 03 00 00 3 7.5
KH549 S Sağlık Kamu Hizmetlerinden Kaynaklanan Sorumluluk Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW501 S Hukukun Temel Kavramları Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW502 S Tıbbın Temel Kavramları Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW503 S İlaç Hukuku Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW504 S Hekimin Mesleki Sorumluluk Sigortası Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW505 S Persanality Right, Foetus and Abortion Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW506 S Tıbbi Kayıtlar ve Arşiv Yükümlülüğü Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW508 S Elektronik Sözleşmeler ve Tüketicinin Korunması Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW509 S Tıbbi Uygulama Hatasında Deliller Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW510 S Açık Kaynak Kodlu Yazılımların Korunmasu Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW511 S Hukuki Açıdan Elektronik İmza ve Elektronik Posta Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW512 S İnternet Bankacılığı ve Uygulamaları Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW513 S Şirketler Hukuku, Bilişim ve Muhasebeleştirme Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW514 S UYAP ve İcra Uygulamaları Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW516 S İnternet Ortamında Kişilik Haklarının Korunması Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW517 S Elektronik Ticeretin Vergilendirilmesi Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW520 S Genel Sağlık Sigortası Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW522 S Spor Kulüplerinin Şirketleşmesi Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW526 S Medeni Usul Hukukunda İstinaf Kanun Yolu Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW528 S Arabuluculuk Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW530 S Tıp Hukukunun Güncel Sorunları II Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW535 S Deniz Ticareti Sözleşmeleri I Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW536 S Deniz Ticareti Sözleşmeleri II Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW550 S Hasta Hakları Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW551 S Klinik Araştırma Hukuku Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW553 S Devletin Sağlık Hizmetlerinden Kaynaklanan Sorumluluğu Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW554 S Internet Etiği Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW555 S Bilgiye Erişim Hakkı Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW556 S Bilişim Suçları ve Adli Bilişim Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW557 S Kişisel Verilerin Korunması Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW559 S Sağlık Mesleği Mensuplarının İdari Sorumluluğığ Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW560 S Hukuk ve İnsan Hakları Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW564 S AİHM Kararlarının İdari Yargı Hukukuna Etkisi Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW565 S AİHM Kararlarında Mülkiyet Hakkı ve Kamulaştırma Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW566 S Uluslararası İnsan Hakları Belgelerinde Sosyal Haklar ve Güvence II Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW567 S Ağır İnsan Hakları İhlallerinde Kamu Görevlilerinin Bireysel Sorumluluğu Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW568 S Terör ve İnsan Hakları Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW570 S Toplumsal Cinsiyet ve İnsan Hakları Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW571 S Uluslararası İnsan Hakları Belgelerinde Sosyal Haklar ve Güvence I Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW572 S Uluslararası İnsan Hakları Hukuku ile Uluslararası İnsancıl Hukuk Arasındaki Bağıntılar Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW573 S Göçmenlerin ve Mültecilerin İnsan Hakları Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW600 S Medeni Usul ve İcra İflas Hukukunda Yargılama Giderleri Türkçe 03 00 00 3 7.5
ÖH503 S Hekimin Sorumluluğu Türkçe 02 00 00 3 7.5
ÖH506 S Ulusal ve Uluslarası Spor Yargısı Türkçe 02 00 00 3 7.5
ÖH510 S Limited Şirketler Hukuku Türkçe 03 00 00 3 7.5
ÖH511 S Sermaye Şirketlerinde Mali Durumun Bozulması ve Yeniden Yapılandırılması Türkçe 03 00 00 3 7.5
ÖH512 S Sporda Tahkim Türkçe 03 00 00 3 7.5
ÖH514 S Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri Türkçe 03 00 00 3 7.5
ÖH515 S Uluslararası Ticaret Hukuku Türkçe 03 00 00 3 7.5
ÖH515 S Uluslararası Ticaret Hukuku Türkçe 03 00 00 3 7.5
ÖH516 S İş Sözleşmesi ve Türler Türkçe 03 00 00 3 7.5
ÖH520 S Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmeleri Türkçe 03 00 00 3 7.5
ÖH555 S Miras Hukukunun Güncel Sorunları I Türkçe 03 00 00 3 7.5
ÖH564 S İş Hukukunda Üçlü İş İlişkileri Türkçe 02 00 00 3 7.5
ÖH572 S Anonim Şirketlerde Azınlık Haklarının Korunması Türkçe 03 00 00 3 7.5
ÖH577 S Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Türkçe 03 00 00 3 7.5
ÖH579 S İş Güvencesi ve İşe Aide Davaları Türkçe 03 00 00 3 7.5
ÖH588 S Franchise, Factoring, Fortfaiting ve diğer Atipik Sözleşmeler Türkçe 03 00 00 3 7.5
ÖH589 S Üçüncü Kişilerdeki Alacakların Haczi Türkçe 03 00 00 3 7.5
ÖH594 S Futbolda Transfer ve Uyuşmazlıkların Çözümü Türkçe 03 00 00 3 7.5
ÖH597 S Aydınlatılmış Onam Türkçe 02 00 00 3 7.5
ÖH601 S İş Hukukunun Güncel Sorunları I Türkçe 03 00 00 3 7.5
ÖH603 S Halka Açık Anonim Ortaklıklar Türkçe 03 00 00 3 7.5
ÖH605 S İflasın Ertelenmesi Türkçe 03 00 00 3 7.5
ÖH606 S İş Hukukunun Güncel Sorunları II Türkçe 03 00 00 3 7.5
ÖH608 S Yeni Borçlar Kanununa Göre Kusursuz Sorumluluk Halleri Türkçe 03 00 00 3 7.5
ÖH610 S Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İspat Hukuk Türkçe 03 00 00 3 7.5
ÖH639 S Haksız Rekabet Türkçe 03 00 00 3 7.5
ÖH640 S Yeni Ticaret Kanununda Anonim Ortaklık Genel Kurulu Türkçe 03 00 00 3 7.5
ÖH643 S Sorumluluk Hukuku I Türkçe 03 00 00 3 7.5
ÖH644 S Sorumluluk Hukuku II Türkçe 03 00 00 3 7.5
ÖH645 S Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde Medeni Hukuk Yönüyle Adil Yargılanma Hakkı Türkçe 03 00 00 3 7.5
ÖH646 S Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Çerçevesinde Mülkiyet Hakkı Türkçe 03 00 00 3 7.5