Ders Planları

1. Yıl Güz

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
LE501 Z Araştırma Yöntemleri Türkçe 03 00 00 3 6.5
LE598 Z Seminer Türkçe 00 00 00 0 1
DÖNEM TOPLAMI: 03 00 00 3 7.5

1. Yıl Bahar

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
DÖNEM TOPLAMI: 00 00 00 0 0

2. Yıl Güz

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
LE599 Z Yüksek Lisans Tezi Türkçe 00 00 00 0 60
DÖNEM TOPLAMI: 00 00 00 0 60
TOPLAM: 03 00 00 03 67

ALAN SEÇMELİ DERSLER

KOD DERS TİPİ DERS DİL T U L KREDİ AKTS
KH518 S Kültürel Haklar Türkçe 03 00 00 3 7.5
KH519 S Tıp ve Ceza Hukuku Türkçe 03 00 00 3 7.5
KH522 S Ceza Muhakemesi Hukukunun Güncel Sorunları Türkçe 03 00 00 3 7.5
KH523 S Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa Türkçe 03 00 00 3 7.5
KH536 S Çağdaş Hak Kuramları Türkçe 03 00 00 3 7.5
KH537 S Ceza Hukukunun Güncel Sorunları Türkçe 03 00 00 3 7.5
KH541 S Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Devletin Pozitif Yükümlülükleri Türkçe 03 00 00 3 7.5
KH542 S Uluslararası Vergi Hukukunun Güncel Sorunları Türkçe 03 00 00 3 7.5
KH543 S Ceza Hukuku ve Kültür Varlıkları Türkçe 03 00 00 3 7.5
KH544 S Uluslararası Hukukun Güncel Sorunları Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW526 S Medeni Usul Hukukunda İstinaf Kanun Yolu Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW565 S AİHM Kararlarında Mülkiyet Hakkı ve Kamulaştırma Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW566 S Uluslararası İnsan Hakları Belgelerinde Sosyal Haklar ve Güvence II Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW570 S Toplumsal Cinsiyet ve İnsan Hakları Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW571 S Uluslararası İnsan Hakları Belgelerinde Sosyal Haklar ve Güvence I Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW600 S Medeni Usul ve İcra İflas Hukukunda Yargılama Giderleri Türkçe 03 00 00 3 7.5
ÖH503 S Hekimin Hukuki Sorumluluğu Türkçe 03 00 00 3 7.5
ÖH510 S Limited Şirketler Hukuku Türkçe 03 00 00 3 7.5
ÖH514 S Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri Türkçe 03 00 00 3 7.5
ÖH515 S Uluslararası Ticaret Hukuku Türkçe 03 00 00 3 7.5
ÖH515 S Uluslararası Ticaret Hukuku Türkçe 03 00 00 3 7.5
ÖH516 S İş Sözleşmesi ve Türleri Türkçe 03 00 00 3 7.5
ÖH520 S Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmeleri Türkçe 03 00 00 3 7.5
ÖH564 S İş Hukukunda Üçlü İş İlişkileri Türkçe 03 00 00 3 7.5
ÖH572 S Anonim Şirketlerde Azınlık Haklarının Korunması Türkçe 03 00 00 3 7.5
ÖH579 S İş Güvencesi ve İşe İade Davaları Türkçe 03 00 00 3 7.5
ÖH601 S İş Hukukunun Güncel Sorunları I Türkçe 03 00 00 3 7.5
ÖH606 S İş Hukukunun Güncel Sorunları II Türkçe 03 00 00 3 7.5
ÖH610 S Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İspat Hukuk Türkçe 03 00 00 3 7.5
ÖH639 S Haksız Rekabet Türkçe 03 00 00 3 7.5
ÖH640 S Anonim ve Limited Şirketlerde Genel Kurul Türkçe 03 00 00 3 7.5
ÖH643 S Sorumluluk Hukuku I Türkçe 03 00 00 3 7.5
ÖH644 S Sorumluluk Hukuku II Türkçe 03 00 00 3 7.5