Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2004 yılında kurulmuş (tezsiz programın kuruluş yılı 2017), ilk öğrencilerini 2011-2012 eğitim öğretim yılında kabul etmiştir.


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Bu programı başarı ile tamamlayanlar Kamu Hukuku alanında Yüksek Lisans derecesi (7.Düzey) kazanmaktadır.


Kabul ve Kayıt Koşulları

Kabul ve Kayıt Koşullarının detayları için Bkz: KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ, KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU VE KAYIT YÖNERGESİ (https://www.khas.edu.tr/tr/hakkimizda/mevzuat)


Önceki Öğrenimin Tanınması

Üniversitedeki bir Enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun yüksek lisans programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler, yüksek lisans programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir. Bu öğrencilerin geldiği yüksek lisans programından en az 6 kredi (15 AKTS) saatlik ders almış olması ve genel not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekir. Programa kabul edilen öğrenciler geldikleri kurumda ya da Kadir Has Üniversitesi'nde Özel Öğrenci statüsünde almış oldukları derslerin sayılması için başvurabilirler. Bu derslerden hangilerinin Yüksek Lisans Programı’na sayılacağı Anabilim Dalı Başkanı'nın önerisi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Daha ayrıntılı bilgi için bkz.: Kadir has Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/lisansustu_egitim_ogretim_yonetmeligi.pdf) Uluslararası aday öğrencilerin ve/veya Türkiye dışında bir üniversiteden mezun öğrencilerin lisansüstü programlara başvuru şartları ve işlemleri farklılık gösterebilir. Bkz.: Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Programlara Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/Lisansustu-Yurtdisi-Ogrenci-Kabul.pdf) i2/uluslararasi-oegrenciler/uluslararasi-oegrenciler-7/uluslararasi-oegrenciler-9.html)


Mezuniyet Koşulları

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programında mezuniyet için gerekli AKTS kredi toplamı 90 olup her bir dersin kredisi 7.5 AKTS’dir. Eğer öğrenci Tezli programa kayıtlıysa 60 AKTS’lik (8 ders) ders yükünü ve SBE yönerge ve kılavuzlarında belirlenmiş niteliklere uygun 30 AKTS’lik Tez Modülünü (SBE 500 Seminer ve SBE 590 Tez), Tezsiz Programa kayıtlı ise 75 AKTS’lik (10 ders) ve SBE yönerge ve kılavuzlarında belirlenmiş niteliklere uygun 15 AKTS’lik Proje Modülünü (SBE 580 Proje) başarıyla tamamlaması gerekir. Sözü edilen zorunlulukları yerine getiren öğrencinin mezun olabilmesi için AGNO’su en az 2.50/4.00 (tezsiz program için 2.00/4.00) olmalıdır.


Program Tanımı

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programında, hukuk lisans öğrenimi sırasında edinilen bilgiler pekiştirilmekte; bunun yanı sıra, gittikçe farklılaşan yaşam alanlarımızda sürekli olarak artan gereksinimleri karşılamak üzere üretilen yeni bilgiler bir dinamizm içinde öğrenenlerin dikkatine sunulmaktadır. Öğrenciler, almak zorunda oldukları kuram ve araştırma yöntemleri derslerine ek olarak, ilgi alanlarına göre Kamu Hukuku Programı altında açılan derslerden seçim yapma ve yine ilgi alanlarına bağlı olarak İnsan Hakları Hukuku, Sağlık Hukuku, Bilişim Hukuku gibi alanlarda uzmanlaşma imkanına sahiptir. Program'ın Tezli ve Tezsiz seçenekleri bulunmaktadır.

Program Yeterlilikleri

  • 1- Hukuk lisans öğrenimi sırasında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek.
  • 2- Kamu Hukuku alanında karşılaşılan hukuksal sorunları tespit etmek ve bu sorunlara ilişkin olarak evrensel etik ilkeler, adalet ve eşitlik anlayışı çerçevesinde değerlendirmelerde bulunup, çözüm yöntemleri geliştirmek.
  • 3- Kamu Hukuku alanında karşılaşılan yeni sorunların çözümünde ihtiyaç duyulan çok disiplinli bakış açısını kazandırmak.
  • 4- Kamu Hukuku alanındaki kuramsal bir sorunu akademik olarak kurgulayabilmek, araştırabilmek, çözüm yöntemi geliştirmek, gerektiğinde uygulayabilmek ve sonuçları değerlendirebilmek.
  • 5- Kamu Hukuku alanında, sorunların çözümünde "insan hakları odaklı" bir yaklaşım kazandırmak.
  • 6- Kamu Hukuku alanında ve alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmanın, bilişim ve iletişim teknolojileri kullanılarak yürütülmesini sağlamak.
  • 7- Kamu Hukuku alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek.

Mezunların İstihdamı

Mezunlar akademik kariyerlerine devam edebilir, lisans mezuniyet alanları ile Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı'nda edindikleri formasyonun bir araya gelmesi ile geliştirdikleri beceriler doğrultusunda lisans alanlarının da hukuk olması kaydıyla avukat, hakim, savcı olarak özel sektör veya kamu sektöründe ve sivil toplum kuruluşlarında çalışma imkanı bulurlar.


Üst Derece Programlara Geçiş

Tezli Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı mezunları akademik hedefleri doğrultusunda Doktora programlarına başvurabilirler.


Ölçme ve Değerlendirme

Bilgi için bkz.: Kadir has Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/lisansustu_egitim_ogretim_yonetmeligi.pdf)


Eğitim Türü ve Dili

Örgün Eğitim; eğitim dili Türkçe'dir.


Adres ve İletişim Bilgileri

Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Cibali Mah. Kadir Has Cad.
Fatih / İSTANBUL 34083
+90 (212) 533 65 32
sgs@khas.edu.tr


Değerlendirme Anketleri

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi KHAS Mezuniyet Anketi KHAS Memnuniyet Anketi


Uluslararası İşbirliği

Kadir Has Üniversitesi'nin Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programları için Erasmus ve diğer uluslararası anlaşmaları kapsamındaki tüm üniversitelerle yapmış olduğu işbirlikleri geçerlidir.