Ders Planları

1. Yıl Güz

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
DÖNEM TOPLAMI: 00 00 00 0 0

1. Yıl Bahar

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
DÖNEM TOPLAMI: 00 00 00 0 0

2. Yıl Güz

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
LE580 Z Bitirme Projesi Türkçe 00 00 00 0 15
DÖNEM TOPLAMI: 00 00 00 0 15
TOPLAM: 00 00 00 00 15

ALAN SEÇMELİ DERSLER

KOD DERS TİPİ DERS DİL T U L KREDİ AKTS
KH5070 S Hekimin Cezai Sorumluluğu Türkçe 03 00 00 3 7.5
KH5370 S Ceza Hukukunun Güncel Sorunları Türkçe 03 00 00 3 7.5
KH5420 S Uluslararası Vergi Hukukunun Güncel Sorunları Türkçe 03 00 00 3 7.5
KH5530 S İdari Yargının Güncel Sorunları Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW5150 S Dernekler Hukuku Bağlamında Spor Kulüplerinin Hukuki Yapısı Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW5180 S Futbol Dışındaki Uyuşmazlıkların Çözümü Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW5190 S Futbol Uyuşmazlıklarının Tahkim Yoluyla Çözümü ve CAS Tahkim Yargılaması Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW5210 S Spor Ceza Hukuku Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW5230 S Spor Hukukunda Doping Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW5240 S Spor Yargısında İnsan Hakları Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW5250 S Sporcunun Kişisel Statüsü Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW5270 S Şirket Birleşme ve Devralmaları Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW5290 S Ulusal ve Uluslararası Spor Organizasyonları Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW5340 S Enerji Hukuku ve Politikası Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW5520 S Hekimin Hak ve Yükümlülükleri Türkçe 03 00 00 3 7.5
LW5610 S Hukukun Ekonomik Analizi Türkçe 03 00 00 3 7.5
ÖH5190 S Çalışma Yaşamının Güncel Sorunları I Türkçe 03 00 00 3 7.5
ÖH5490 S Ulusal Hukuklar ve Uluslararası Sözleşmelerde Faktöring ve Finansal Kiralama Sözleşmeleri Türkçe 03 00 00 3 7.5
ÖH5520 S İspat Hukukunun Güncel Meseleleri Türkçe 03 00 00 3 7.5
ÖH5660 S Marka Hukuku Türkçe 03 00 00 3 7.5
ÖH5690 S Anonim Şirketlerde Kuruluş ve Ana Sözleşmeler Türkçe 03 00 00 3 7.5
ÖH5900 S Spor Sözleşmeleri ve İhtilaflar Türkçe 02 00 00 3 7.5