Ders Planları

1. Yıl Güz

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
SGS501 Z Araştırma Yöntemleri İngilizce 03 00 00 3 6.5
SGS598 Z Seminer İngilizce 00 00 00 0 1
DÖNEM TOPLAMI: 03 00 00 3 7.5

1. Yıl Bahar

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
DÖNEM TOPLAMI: 00 00 00 0 0

2. Yıl Güz

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
SGS599 Z Yüksek Lisans Tezi İngilizce 00 00 00 0 60
DÖNEM TOPLAMI: 00 00 00 0 60
TOPLAM: 03 00 00 03 67

ALAN SEÇMELİ DERSLER

KOD DERS TİPİ DERS DİL T U L KREDİ AKTS
CPR501 S Kurumsal İletişimin Temel İlkeleri Türkçe 03 00 00 3 7.5
CPR502 S Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İtibar Yön Türkçe 03 00 00 3 7.5
CPR503 S Halkla İlişkiler ve İletişim Kuramları Türkçe 03 00 00 3 7.5
CPR504 S Kurum Kültürü ve İç İletişim Türkçe 03 00 00 3 7.5
CPR505 S Sivil Toplum ve İletişim Yönetimi Türkçe 03 00 00 3 7.5
CPR506 S Kurumsal Sponsorluk Yönetimi Türkçe 03 00 00 3 7.5
CPR507 S Kurum Kimliği ve Marka Yönetimi Türkçe 03 00 00 3 7.5
CPR508 S Sosyal Fayda ve İletişim Türkçe 03 00 00 3 7.5
CPR509 S Sosyal Medya Yönetimi Türkçe 03 00 00 3 7.5
CPR511 S Kurumsal İletişimde Konu ve Sorun Yönetimi Türkçe 03 00 00 3 7.5
CPR513 S Halkla İlişkiler Kampanyalarına Eleştirel Yaklaşımlar Türkçe 03 00 00 3 7.5
CPR514 S Kriz İletişimi Türkçe 03 00 00 3 7.5
CPR516 S Kurumsal Reklamda Örnek Vaka Analizleri Türkçe 03 00 00 3 7.5
CS501 S Medya ve İletişim Kuramları İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS504 S Kültür Kuramları İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS506 S Sosyal Bilim Kuramları İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS511 S Kent ve Gösteri İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS516 S Kültür Endüstrisi ve Politikaları İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS518 S Kültürel Farklılık ve Politika İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS521 S Sanat ve Kültür Etkinlikleri Yönetimi Türkçe 03 00 00 3 7.5
CS521 S Sanat ve Kültür Etkinlikleri Yönetimi İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS522 S Medya, Tasarım ve Gelecek Türkçe 03 00 00 3 7.5
CS530 S Türkiye’de Araştırma Uygulaması İngilizce 00 00 04 3 7.5
CS535 S Görsel Kültür ve İdeoloji İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS538 S Beden, Mekan ve Performans İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS540 S Dünya Sineması ve Politika İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS543 S Video Sanatı İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS544 S Şehir ve Gelecek İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS545 S Küreselleşme ve Medya İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS546 S Medya Politikaları ve Politika İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS553 S Bireysel Çalışma İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS554 S Medya ve Kültür Okumaları İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS572 S Kültürlerarası İletişim İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS574 S Kültürün Etnografik ve Kalitatif Analizi İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS601 S Sosyal Bilimlerde Kuram ve Kuramcılar İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS602 S Kültür, Mekan ve Siyaset İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS603 S İleri Medya ve İletişim Kuramları İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS605 S Arşivler ve Performans İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS611 S Dijital Beşerî Bilimler İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS612 S Çevrimiçi Gelecekler: Mobilite, İletişim ve Sosyal Değişim İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS613 S Yeni Medya Etkisi İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS614 S Dijital Medya ve Veri Toplumu İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS615 S Dijital Medya ve Göç İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS621 S Küresel Medya, İletişim ve Yönetişim İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS622 S Küresel Haber Kültürüne Eleştirel Yaklaşımlar İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS624 S Alternatif Medya Pratikleri İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS626 S Medya Estetiği İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS631 S Küreselleşme, Metalaşma ve Kültür İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS632 S Toplumsal Cinsiyet, Kültür ve Temsil İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS633 S Kültürlerarası İletişimde Çağdaş Kuramsal Tartışmalar İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS634 S Yemek, Kültür ve Politika İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS636 S Göç ve Kültürlerarası İletişim Sorunları İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS638 S Kişilerarası İletişim ve Kültür İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS641 S Görsel-İşitsel Medyaya Estetik ve Eleştirel Yaklaşımlar İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS642 S Popüler Sinema-Televizyon ve Akademik Yazım İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS643 S Görsel-İşitsel Medyaya Yaratıcı Yaklaşımlar İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS644 S Ulusal Sinemalar İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS645 S Küresel Hollywood İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS651 S Çağdaş Sanat ve Politika İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS652 S Bedenden Mekana Performans: Konu ve Kuramlar İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS653 S Küratörlük, Sergileme ve Gösterme İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS655 S Performans ve Politika İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS661 S Retorik Performans, İkna ve Propaganda İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS662 S Tüketim Kültürü ve Reklam İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS664 S Markalaşma ve Anlam Yönetimi İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS671 S Teori Okumaları İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS672 S Bireysel Çalışma İngilizce 03 00 00 3 7.5
FTV501 S Film Yapımına Giriş Türkçe 03 00 00 3 7.5
FTV502 S Film Kuramı Türkçe 03 00 00 3 7.5
FTV503 S Senaryo Yazımı Türkçe 03 00 00 3 7.5
FTV504 S Türk Sineması Türkçe 03 00 00 3 7.5
FTV505 S Görüntü Yönetmenliği Türkçe 03 00 00 3 7.5
FTV506 S Film Ses Tasarımı Türkçe 03 00 00 3 7.5
FTV507 S Kurgu Türkçe 03 00 00 3 7.5
FTV508 S Dramatik Film Kurgusu Türkçe 03 00 00 3 7.5
FTV509 S Televizyon Dizi Yazımı Türkçe 03 00 00 3 7.5
FTV510 S Reklam Yönetmenliği Türkçe 03 00 00 3 7.5
FTV511 S Avrupa Sineması Türkçe 03 00 00 3 7.5
FTV512 S Dünya Sinema Endüstrisi Türkçe 03 00 00 3 7.5
FTV513 S Belgesel ve Biçim Türkçe 03 00 00 3 7.5
FTV514 S Türk Film Araştırmaları Türkçe 03 00 00 3 7.5
FTV515 S Türkiye Sinema Tarihi Türkçe 03 00 00 3 7.5
FTV516 S Televizyon Çalışmaları Türkçe 03 00 00 3 7.5
FTV517 S Sinemasal Anlatım Türkçe 03 00 00 3 7.5
FTV518 S İleri Sinematografi Türkçe 03 00 00 3 7.5
FTV519 S Sinema ve Psikoloji Türkçe 03 00 00 3 7.5
FTV520 S Sinema ve Felsefe Türkçe 03 00 00 3 7.5
FTV521 S Yönetmenin Atölyesi Türkçe 03 00 00 3 7.5
FTV522 S Performans Yönetimi Türkçe 03 00 00 3 7.5
FTV524 S Uzun Metraj Film Senaryosu Türkçe 03 00 00 3 7.5
FTV530 S Film Yapımına Giriş Türkçe 03 00 00 3 7.5
FTV531 S Film Okuması Türkçe 03 00 00 3 7.5
FTV532 S Film, Hafıza ve Tarih Türkçe 03 00 01 3 7.5
FTV534 S Sinema ve Sosyoloji Türkçe 02 02 00 3 7.5
NS501 S Medya ve İletişim Kuramları İngilizce 03 00 00 3 7.5
NS502 S Yeni Medya Kuramları İngilizce 03 00 00 3 7.5
NS503 S Dijital Medyanın Temelleri İngilizce 03 00 00 3 7.5
NS504 S Etkileşimli Eğlence ve Oyun Tasarımı İngilizce 03 00 00 3 7.5
NS505 S Türkçe 00 00 00 3 7.5
NS507 S Sosyal Medya İngilizce 03 00 00 3 7.5
NS508 S İnternet Haberciliği İngilizce 03 00 00 3 7.5
NS509 S Yeni Medya Yönetimi İngilizce 03 00 00 3 7.5
NS511 S İnternet ve Mobil Pazarlama İngilizce 03 00 00 3 7.5
NS513 S Kullanıcı Deneyimi İngilizce 03 00 00 3 7.5
NS514 S Dijital Medyanın Temelleri İngilizce 03 00 00 3 7.5
NS518 S Dijital Tasarım Stüdyosu İngilizce 03 00 00 3 7.5
NS522 S Siber Kültür ve Sanal Kimlik İngilizce 03 00 00 3 7.5
NS535 S Medya Arkeolojisi İngilizce 03 00 00 3 7.5
NS546 S Dijital Medya Ortamları İngilizce 03 00 00 3 7.5