Ders Planları

1. YılGüz

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
LE501 Z Araştırma Yöntemleri Türkçe 03 00 00 3 6.5
LE598 Z Seminer Türkçe 00 00 00 0 1
S Seçmeli Türkçe 3 0 0 3 7.5
S Seçmeli Türkçe 3 0 0 3 7.5
S Seçmeli Türkçe 3 0 0 3 7.5
DÖNEM TOPLAMI: 12 00 00 12 30

1. YılBahar

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
S Seçmeli Türkçe 3 0 0 3 7.5
S Seçmeli Türkçe 3 0 0 3 7.5
S Seçmeli Türkçe 3 0 0 3 7.5
S Seçmeli Türkçe 3 0 0 3 7.5
DÖNEM TOPLAMI: 12 00 00 12 30

2. YılGüz

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
LE599 Z Yüksek Lisans Tezi Türkçe 00 00 00 0 60
DÖNEM TOPLAMI: 00 00 00 0 60
TOPLAM: 24 00 00 24 120

SEÇMELİ DERSLER

KOD DERS TİPİ DERS DİL T U L KREDİ AKTS
CMS601 S Sosyal Bilimlerde Kuram ve Kuramcılar İngilizce 03 00 00 3 7.5
CMS602 S Kültür, Mekan ve Siyaset İngilizce 03 00 00 3 7.5
CMS603 S İleri Medya ve İletişim Kuramları İngilizce 03 00 00 3 7.5
CMS611 S Dijital Beşerî Bilimler İngilizce 03 00 00 3 7.5
CMS612 S Çevrimiçi Gelecekler: Mobilite, İletişim ve Sosyal Değişim İngilizce 03 00 00 3 7.5
CMS613 S Yeni Medya Etkisi İngilizce 03 00 00 3 7.5
CMS614 S Dijital Medya ve Veri Toplumu İngilizce 03 00 00 3 7.5
CMS615 S Dijital Medya ve Göç İngilizce 03 00 00 3 7.5
CMS621 S Küresel Medya, İletişim ve Yönetişim İngilizce 03 00 00 3 7.5
CMS622 S Küresel Haber Kültürüne Eleştirel Yaklaşımlar İngilizce 03 00 00 3 7.5
CMS624 S Alternatif Medya Pratikleri İngilizce 03 00 00 3 7.5
CMS631 S Küreselleşme, Metalaşma ve Kültür İngilizce 03 00 00 3 7.5
CMS632 S Toplumsal Cinsiyet, Kültür ve Temsil İngilizce 03 00 00 3 7.5
CMS633 S Kültürlerarası İletişimde Çağdaş Kuramsal Tartışmalar İngilizce 03 00 00 3 7.5
CMS634 S Yemek, Kültür ve Politika İngilizce 03 00 00 3 7.5
CMS636 S Göç ve Kültürlerarası İletişim Sorunları İngilizce 03 00 00 3 7.5
CMS638 S Kişilerarası İletişim ve Kültür İngilizce 03 00 00 3 7.5
CMS641 S Görsel-İşitsel Medyaya Estetik ve Eleştirel Yaklaşımlar İngilizce 03 00 00 3 7.5
CMS642 S Popüler Sinema-Televizyon ve Akademik Yazım İngilizce 03 00 00 3 7.5
CMS643 S Görsel-İşitsel Medyaya Yaratıcı Yaklaşımlar İngilizce 03 00 00 3 7.5
CMS644 S Ulusal Sinemalar İngilizce 03 00 00 3 7.5
CMS645 S Küresel Hollywood İngilizce 03 00 00 3 7.5
CMS651 S Çağdaş Sanat ve Politika İngilizce 03 00 00 3 7.5
CMS652 S Bedenden Mekana Performans: Konu ve Kuramlar İngilizce 03 00 00 3 7.5
CMS653 S Küratörlük, Sergileme ve Gösterme İngilizce 03 00 00 3 7.5
CMS661 S Retorik Performans, İkna ve Propaganda İngilizce 03 00 00 3 7.5
CMS662 S Tüketim Kültürü ve Reklam İngilizce 03 00 00 3 7.5
CMS664 S Markalaşma ve Anlam Yönetimi İngilizce 03 00 00 3 7.5
CMS671 S Teori Okumaları İngilizce 03 00 00 3 7.5
CMS672 S Bireysel Çalışma İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS501 S Medya ve İletişim Kuramları Türkçe 03 00 00 3 7.5
CS504 S Kültür Kuramları Türkçe 03 00 00 3 7.5
CS506 S Sosyal Bilim Kuramları Türkçe 03 00 00 3 7.5
CS511 S Kent ve Gösteri Türkçe 03 00 00 3 7.5
CS516 S Kültür Endüstrisi ve Politikaları Türkçe 03 00 00 3 7.5
CS518 S Kültürel Farklılık ve Politika Türkçe 03 00 00 3 7.5
CS521 S Sanat ve Kültür Etkinlikleri Yönetimi Türkçe 03 00 00 3 7.5
CS522 S Medya, Tasarım ve Gelecek Türkçe 03 00 00 3 7.5
CS530 S Türkiye’de Araştırma Uygulaması Türkçe 00 00 04 3 7.5
CS535 S Görsel Kültür ve İdeoloji Türkçe 03 00 00 3 7.5
CS538 S Beden, Mekan ve Performans Türkçe 03 00 00 3 7.5
CS540 S Dünya Sineması ve Politika Türkçe 03 00 00 3 7.5
CS543 S Video Sanatı Türkçe 03 00 00 3 7.5
CS544 S Şehir ve Gelecek Türkçe 03 00 00 3 7.5
CS545 S Küreselleşme ve Medya Türkçe 03 00 00 3 7.5
CS546 S Medya Politikaları ve Politika Türkçe 03 00 00 3 7.5
CS553 S Bireysel Çalışma Türkçe 03 00 00 3 7.5
CS554 S Medya ve Kültür Okumaları Türkçe 03 00 00 3 7.5
CS572 S Kültürlerarası İletişim Türkçe 03 00 00 3 7.5
CS574 S Kültürün Etnografik ve Kalitatif Analizi Türkçe 03 00 00 3 7.5