Ders Planları

1. YılGüz

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
B1 M1 Z Theories of Transculturality Türkçe 03 00 00 3 9
B1 M2 Z Textual and Medial Dimensions of Transculturality Türkçe 03 00 00 3 6
B1 M3 Z Transcultural Competences: Interculturality - Transculturality – Diversity Türkçe 03 00 00 3 9
B1 M4A Z Free Chosen Seminars in Language Türkçe 03 00 00 3 6
DÖNEM TOPLAMI: 12 00 00 12 30

1. YılBahar

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
B2 M6 Z Methods of Ethnographic Research Türkçe 03 00 00 3 9
B2 M7 Z Studies of Religious Perspectives on Transculturality Türkçe 03 00 00 3 9
B2 M8 Z Free Chosen Seminar II Türkçe 03 00 00 3 6
B2 M8A Z Free Chosen Seminars II Türkçe 03 00 00 3 6
B2A Z Free Chosen Seminars in Language Türkçe 00 00 04 0 3
DÖNEM TOPLAMI: 12 00 04 12 33

2. YılGüz

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
CS504 Z Kültür Kuramları Türkçe 03 00 00 3 7.5
CS530 Z Türkiye’de Araştırma Uygulaması Türkçe 00 00 04 3 7.5
CS572 Z Kültürlerarası İletişim Türkçe 03 00 00 3 7.5
DÖNEM TOPLAMI: 06 00 04 9 22.5

2. YılBahar

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
B4 Z Master Thesis İngilizce 00 00 00 0 30
DÖNEM TOPLAMI: 00 00 00 0 30
TOPLAM: 30 00 08 33 115

SEÇMELİ DERSLER

KOD DERS TİPİ DERS DİL T U L KREDİ AKTS
CS501 S Medya ve İletişim Kuramları Türkçe 03 00 00 3 7.5
CS504 S Kültür Kuramları Türkçe 03 00 00 3 7.5
CS506 S Sosyal Bilim Kuramları Türkçe 03 00 00 3 7.5
CS511 S Kent ve Gösteri Türkçe 03 00 00 3 7.5
CS516 S Kültür Endüstrisi ve Politikaları Türkçe 03 00 00 3 7.5
CS518 S Kültürel Farklılık ve Politika Türkçe 03 00 00 3 7.5
CS521 S Sanat ve Kültür Etkinlikleri Yönetimi Türkçe 03 00 00 3 7.5
CS522 S Medya, Tasarım ve Gelecek Türkçe 03 00 00 3 7.5
CS530 S Türkiye’de Araştırma Uygulaması Türkçe 00 00 04 3 7.5
CS535 S Görsel Kültür ve İdeoloji Türkçe 03 00 00 3 7.5
CS538 S Beden, Mekan ve Performans Türkçe 03 00 00 3 7.5
CS540 S Dünya Sineması ve Politika Türkçe 03 00 00 3 7.5
CS543 S Video Sanatı Türkçe 03 00 00 3 7.5
CS544 S Şehir ve Gelecek Türkçe 03 00 00 3 7.5
CS545 S Küreselleşme ve Medya Türkçe 03 00 00 3 7.5
CS546 S Medya Politikaları ve Politika Türkçe 03 00 00 3 7.5
CS553 S Bireysel Çalışma Türkçe 03 00 00 3 7.5
CS554 S Medya ve Kültür Okumaları Türkçe 03 00 00 3 7.5
CS572 S Kültürlerarası İletişim Türkçe 03 00 00 3 7.5
CS574 S Kültürün Etnografik ve Kalitatif Analizi Türkçe 03 00 00 3 7.5
CS601 S Sosyal Bilimlerde Kuram ve Kuramcılar İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS602 S Kültür, Mekan ve Siyaset İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS603 S İleri Medya ve İletişim Kuramları İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS611 S Dijital Beşerî Bilimler İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS612 S Çevrimiçi Gelecekler: Mobilite, İletişim ve Sosyal Değişim İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS613 S Yeni Medya Etkisi İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS614 S Dijital Medya ve Veri Toplumu İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS615 S Dijital Medya ve Göç İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS621 S Küresel Medya, İletişim ve Yönetişim İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS622 S Küresel Haber Kültürüne Eleştirel Yaklaşımlar İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS624 S Alternatif Medya Pratikleri İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS631 S Küreselleşme, Metalaşma ve Kültür İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS632 S Toplumsal Cinsiyet, Kültür ve Temsil İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS633 S Kültürlerarası İletişimde Çağdaş Kuramsal Tartışmalar İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS634 S Yemek, Kültür ve Politika İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS636 S Göç ve Kültürlerarası İletişim Sorunları İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS638 S Kişilerarası İletişim ve Kültür İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS641 S Görsel-İşitsel Medyaya Estetik ve Eleştirel Yaklaşımlar İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS642 S Popüler Sinema-Televizyon ve Akademik Yazım İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS643 S Görsel-İşitsel Medyaya Yaratıcı Yaklaşımlar İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS644 S Ulusal Sinemalar İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS645 S Küresel Hollywood İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS651 S Çağdaş Sanat ve Politika İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS652 S Bedenden Mekana Performans: Konu ve Kuramlar İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS653 S Küratörlük, Sergileme ve Gösterme İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS655 S Performans ve Politika İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS661 S Retorik Performans, İkna ve Propaganda İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS662 S Tüketim Kültürü ve Reklam İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS664 S Markalaşma ve Anlam Yönetimi İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS671 S Teori Okumaları İngilizce 03 00 00 3 7.5
CS672 S Bireysel Çalışma İngilizce 03 00 00 3 7.5