Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

Tezli Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2010 yılında kurulmuş, ilk öğrencilerini 2011-2012 eğitim öğretim yılında, Tezsiz Yüksek Lisans Programı ise 2013 yılında kurulmuş olup ilk öğrencilerini 2013-2014 Bahar döneminde kabul etmiştir.


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Bu programı başarı ile tamamlayanlar Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Yönetimi alanında Yüksek Lisans derecesi (7.Düzey) kazanmaktadır.


Kabul ve Kayıt Koşulları

Disiplinlerarası bir program olan Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Yönetimi Yüksek Lisans Programı'na farklı alanlarda 4 yıllık lisans eğitimini başarıyla tamamlamış ve mezun olmuş kişiler başvurabilir. Tezli programa başvuranların ALES sınavından en az 55 puan almış olmaları gerekmektedir. ALES yerine YÖK tarafından denkliği belirlenmiş sınavların sonuçları da kabul edilir. Tezsiz programa başvuruda ALES puanı koşulu yoktur. Daha ayrıntılı bilgiler için bkz.:  SBE Aday Öğrenciler web sayfası (http://www.khas.edu.tr/egitim/enstituler/enstitu-on-kayit.html)  Kadir has Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/lisansustu_egitim_ogretim_yonetmeligi.pdf) Uluslararası aday öğrencilerin ve/veya Türkiye dışında bir üniversiteden mezun öğrencilerin lisansüstü programlara başvuru şartları ve işlemleri farklılık gösterebilir. Bkz.:  SBE Uluslararası Lisansüstü Başvurular web sayfası (http://www.khas.edu.tr/uluslararasi2/uluslararasi-oegrenciler/uluslararasi-oegrenciler-7/uluslararasi-oegrenciler-9.html)  Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Programlara Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/Lisansustu-Yurtdisi-Ogrenci-Kabul.pdf)


Önceki Öğrenimin Tanınması

Üniversitedeki bir Enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun yüksek lisans programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler, yüksek lisans programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir. Bu öğrencilerin geldiği yüksek lisans programından en az 6 kredi (15 AKTS) saatlik ders almış olması ve genel not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekir. Programa kabul edilen öğrenciler geldikleri kurumda ya da Kadir Has Üniversitesi'nde Özel Öğrenci statüsünde almış oldukları derslerin sayılması için başvurabilirler. Bu derslerden hangilerinin Yüksek Lisans Programı’na sayılacağı Anabilim Dalı Başkanı'nın önerisi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Daha ayrıntılı bilgi için bkz.: Kadir has Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/lisansustu_egitim_ogretim_yonetmeligi.pdf) Uluslararası aday öğrencilerin ve/veya Türkiye dışında bir üniversiteden mezun öğrencilerin lisansüstü programlara başvuru şartları ve işlemleri farklılık gösterebilir. Bkz.: Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Programlara Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/Lisansustu-Yurtdisi-Ogrenci-Kabul.pdf) i2/uluslararasi-oegrenciler/uluslararasi-oegrenciler-7/uluslararasi-oegrenciler-9.html)


Mezuniyet Koşulları

Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Yönetimi Yüksek Lisans Programında mezuniyet için gerekli AKTS kredi toplamı 90 olup her bir dersin kredisi 7.5 AKTS’dir. Eğer öğrenci Tezli programa kayıtlıysa 60 AKTS’lik (8 ders) ders yükünü ve SBE yönerge ve kılavuzlarında belirlenmiş niteliklere uygun 30 AKTS’lik Tez Modülünü (SBE 500 Seminer ve SBE 590 Tez), Tezsiz Programa kayıtlı ise 75 AKTS’lik (10 ders) ve SBE yönerge ve kılavuzlarında belirlenmiş niteliklere uygun 15 AKTS’lik Proje Modülünü (SBE 580 Proje) başarıyla tamamlaması gerekir. Sözü edilen zorunlulukları yerine getiren öğrencinin mezun olabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50/4.00 olmalıdır.


Program Tanımı

Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Yönetimi Yüksek Lisans Programı, öğrencilere, çağımızın bu önemli disiplini hakkında ileri düzeyde hem teorik hem pratik bilgiler aktarırken, alanla ilgili proje bazında araştırma yapma imkanı sunmaktadır. Kurumsal iletişim adı altında nispeten çok yeni olan lisansüstü düzeydeki özgün akademik çalışmalara bu programın katkıda bulunması hedeflenmektedir. Öğrenciler, almak zorunda oldukları kuram ve araştırma yöntemleri derslerine ek olarak, ilgi alanlarına göre Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Yönetimi Yüksek Lisans Programı'nda ve diğer programlarda açılan derslerden seçme yapma imkanına sahiptir. Program Tezli ve Tezsiz seçenekleri sunmaktadır.

Program Yeterlilikleri

  • 1- İletişim ve medya çalışmaları disiplinlerine bağlı olarak, üst düzey düşünme süreçlerini geliştirme yeteneğine sahiptir.
  • 2- Bugünün iş dünyası ve toplumu için gerekli olan iletişim becerilerini ve halkla ilişkiler ile kurumsal iletişimin önemini anlama yetisine sahiptir.
  • 3- Kurumsal iletişim pratikleri ve halkla ilişkiler teorilerinde eleştirel yaklaşımları algılar.
  • 4- Yazma, sözlü sunum, strateji geliştirme, yaratıcı ve eleştirel düşünceler gibi becerilerle stratejik iletişim süreçlerine hakimdir.
  • 5- Eleştirel, analitik ve yaratıcı düşünce becerilerini ve özyönetim süreçlerinin gerekli araçlarını uygulama yetisine sahiptir.
  • 6- Kurumsal sosyal sorumluluk, itibar yönetimi, kurumsal kimlik, kampanya planlama ve kriz yönetimi gibi birbiri ile bağlantılı kurumsal iletişim alanları derinlemesine bilir.
  • 7- Takımlar içinde işbirliği ile çalışma yetisine sahiptir.
  • 8- Kurumsal iletişim ve halkla ilişkiler projelerinde akademik araştırma yöntemlerini kullanma becerisine sahiptir.

Mezunların İstihdamı

Mezunlar akademik kariyerlerine devam edebilir, lisans mezuniyet alanları ile Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Yönetimi Yüksek Lisans Programı'nda edindikleri formasyonun bir araya gelmesi ile geliştirdikleri beceriler doğrultusunda özel ve kamu sektöründe kurumsal iletişim, halkla ilişkiler, etkinlik planlama ve stratejik iletişim uzmanları, reklam yöneticileri, kriz iletişimcileri, sosyal sorumluluk yöneticileri olarak çalışma imkanı bulurlar.


Üst Derece Programlara Geçiş

Tezli Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Yönetimi Yüksek Lisans Programı mezunları akademik hedefleri doğrultusunda Doktora Programları'na başvurabilirler.


Ölçme ve Değerlendirme

Bilgi için bkz.: Kadir has Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/lisansustu_egitim_ogretim_yonetmeligi.pdf)


Eğitim Türü ve Dili

Örgün Eğitim; eğitim dili Türkçe'dir.


Adres ve İletişim Bilgileri

Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Yönetimi Yüksek Lisans Programı Cibali, 34083 - İSTANBUL/TÜRKİYE Tel: +90-212-533 65 32/ Dahili 1653 Faks: +90-212-63 61 E-posta: sbe@khas.edu.tr; graduate.admissons@khas.edu.tr


Değerlendirme Anketleri

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi KHAS Mezuniyet Anketi KHAS Memnuniyet Anketi


Uluslararası İşbirliği

Kadir Has Üniversitesi'nin Erasmus ve diğer uluslararası anlaşmaları kapsamındaki tüm üniversitelerle yapmış olduğu lisansüstü eğitim ve araştırma işbirlikleri Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Yönetimi Yüksek Lisans Programı için geçerlidir.