Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

Finans Mühendisliği Programı 2009 yılında kurulmuş ve 2010 yılında ilk mezunlarını vermiştir. Program 2013-2014 öğretim yılına kadar sadece Tezsiz olarak yürütülmüştür. Program halen Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı altında, Türkçe olarak yürütülmekte ve Tezli ve Tezsiz programlara öğrenci alınmaktadır


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Bu programı başarı ile tamamlayanlar Finans Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesi kazanmaktadır. (Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlikler Çerçevesi QF-EHEA: Düzey 2, Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (EQF): Düzey-7)


Kabul ve Kayıt Koşulları

Tezli programa başvuran adayların, bir lisans derecesi sahibi olmaları, ALES sayısal puanlarının en az 55 olması gereklidir. Program Türkçe olduğu için yabancı dil koşulu aranmaz ancak öğrencilerin İngilizce kaynakları takip edecek düzeyde olmaları beklenmektedir. Tezsiz programa başvurularda ALES koşulu aranmaz. Yabancı uyruklu adaylarda da ALES ile ilgili başvuru koşulu aranmamaktadır. Başvuru koşullarını sağlayan adaylar mülakat yoluyla değerlendirilmektedir.(Ayrıntılı bilgi: www.khas.edu.tr)


Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrencinin daha önce farklı bir programda almış olduğu ve bir yüksek lisans derecesine yönelik olarak sayılmamış lisansüstü dersler programdaki bazı derslerden yönetmelik çerçevesinde muafiyet sağlayabilir.


Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olmak için senato tarafından kabul edilmiş 120 AKTS kredisine karşılık gelecek şekilde; yüksek lisans ders planında bulunan tüm derslerin en az 2,50 GNO (Genel Not Ortalaması) ile başarılması ve bir yüksek lisans tezi ya da bitirme projesinin başarıyla tamamlanması gerekmektedir.


Program Tanımı

Finans Mühendisliği, sermaye piyasası aracı kurumlarında, bankalarda veya kurumsal şirketlerin finans bölümlerinde yürütülmekte olan mali planlama ve sermaye piyasası işlemlerini, teknik donanımla ve mühendsilik bakış açısı ile çözmeyi amaçlayan bir disiplindir. Bu amaçla, programda matematiksel modelleme ve kestirim gibi konular öğertilmekte, algoritma tasarlama ve temel düzeyde programlama becerilerinin geliştirilmesine ağırlık verilmektedir. Bu teknik becerilerin yanısıra, sermaye piyasalarının işleyisi ve alternatif fianasal ürün tasarımları konularına önem verilmektedir.

Program Yeterlilikleri

  • 1- Finans mühendisliği alanında kullanılan ürünlerin teorik temeli hakkında bilgi sahibidir.
  • 2- Finans Mühendisliği alanında kullanılan güncel algoritmaları ve paket programları kullanabilir.
  • 3- Finansal piyasaların takibi, risk yönetimi ve ürün tasarlama amacı ile algoritma geliştirebilir ve temel düzeyde programlayabilir.
  • 4- Sermaye piyasalarına ait veriyi kullanabilir, bu piyasalarla ilintili verileri belirleyebilir, bunlara erişebilir ve yorumlayabilir.
  • 5- Alternatif finansal ürünler tasarlayabilir.
  • 6- Finansal piyasalardaki riskler ve bunları yönetme konusunda bilgi sahibidir.
  • 7- Finansal piyasaları takip edebilir, portföy yönetimi ve teknik analiz yapabilir, bu alanda güncel yönetemleri takip edebilir ve uygulayabilir.
  • 8- Grup çalışmasını yürütebilir, farklı ortamlarda bulunan takım elemanları ile sınırlı sürede proje yürütebilir.
  • 9- Teknik alandan raporlama ve sunma konusunda beceri sahibidir.
  • 10- Finansal uygulamaların sosyal, hukuki ve etik boyutları hakkında bilgi sahibidir

Mezunların İstihdamı

Mezunlarımız, sermaye piyasaları alanında, aracı kurumlar, bankalar ve sermaye piyasası sektörüne hizmet veren kuruluşlarda çalışmaktadır. Bunun dışında, çeşitli kurumsal şirketlerin finans bölümlerinde iş analisti konumunda çalışmaktadırlar.


Üst Derece Programlara Geçiş

Programı başarı ile tamamlayanlar doktora programlarına başvurabilirler.


Ölçme ve Değerlendirme

Bkz. Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/lisansustu_egitim_ogretim_yonetmeligi.pdf)


Eğitim Türü ve Dili

Örgün eğitim, İngilizce


Adres ve İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Ayşe Hümeyra Bilge, (Program Koordinatörü) 0212 533 6532 / 1358, 0533 26744 12 ayse.bilge@khas.edu.trTaylan Ocakçıoğlu (Enstitü Sekreteri) 0212 533 6532 / 1654, taylan.ocakcioglu@khas.edu.tr


Değerlendirme Anketleri

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi, Mezuniyet Anketi, Memnuniyet Anketi


Uluslararası İşbirliği

Amerika, Avrupa, Asya'daki çeşitli üniversitelerle özel anlaşmalı değişim programları ve ERASMUS (9 ülkede 13 üniversite ile) programları (bkz. http://www.khas.edu.tr/uluslararasi2/uluslararasi-oegrenciler-22/uluslararasi-programlar.html)