Ders Planları

1. Yıl Güz

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
DÖNEM TOPLAMI: 00 00 00 0 0

1. Yıl Bahar

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
FD502 Z Performans Araştırmaları Türkçe 03 00 00 3 6.5
LE598 Z Seminer Türkçe 00 00 00 0 1
DÖNEM TOPLAMI: 03 00 00 3 7.5

2. Yıl Güz

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
LE599 Z Yüksek Lisans Tezi Türkçe 00 00 00 0 60
DÖNEM TOPLAMI: 00 00 00 0 60
TOPLAM: 03 00 00 03 67

ALAN SEÇMELİ DERSLER

KOD DERS TİPİ DERS DİL T U L KREDİ AKTS
ARCH501 S Kent Çalışmalarında Eleştirel Kuramlar ve Güncel Tartışmalar İngilizce 03 00 00 3 7.5
ARCH506 S Mimari Morfoloji İngilizce 03 00 00 3 7.5
ARCH508 S Ritüel ve Mimarlık İngilizce 03 00 00 3 7.5
ARCH510 S Veri Analizi ve Görselleştirme Atölyesi İngilizce 03 00 00 3 7.5
ARCH511 S Mekan ve Toplum Üzerine Okumalar İngilizce 03 00 00 3 7.5
ARCH512 S Mekansallaşmış Tarih Yazımı İngilizce 03 00 00 3 7.5
ARCH513 S Moderni Yerleştirmek: Vernaküler Formlar Pratikler İngilizce 03 00 00 3 7.5
ARCH514 S Oryantalizm ve Temsil İngilizce 03 00 00 3 7.5
ARCH515 S Modern Mimarlık ve Kentin Ulusötesi Tarihleri İngilizce 03 00 00 3 7.5
ARCH516 S Doğa, Teknoloji ve Peyzaj İngilizce 03 00 00 3 7.5
ARCH517 S Mimari ve Kentsel Araştırmanın Estetiği İngilizce 03 00 00 3 7.5
ARCH518 S Mekan, Politika ve İktidar İngilizce 03 00 00 3 7.5
ARCH522 S İstanbul: Emperyal Başkentten Küresel Kente İngilizce 03 00 00 3 7.5
ARCH526 S Türkiye’de Modernite, Mimarlık ve Kentsel Mekan İngilizce 03 00 00 3 7.5
ARCH541 S Mekan ve Toplumsal Cinsiyet: Mekan,Yer ve Topluma Feminist Yaklaşımlar İngilizce 03 00 00 3 7.5
CH501 S Koruma Kavramları İngilizce 03 00 00 3 7.5
CH502 S Korumanın Yasal Boyutu ve Uygulamalar İngilizce 03 00 00 3 7.5
CH504 S İstanbul'un Mimarlık Mirası İngilizce 03 00 00 3 7.5
CH505 S Osmanlı Mimarlığı İngilizce 03 00 00 3 7.5
CH506 S Anadolu Konut Kültürü İngilizce 03 00 00 3 7.5
CH507 S Geleneksel Malzeme ve Yapım Yöntemleri İngilizce 03 00 00 3 7.5
CH508 S Anadolu Arkeolojisi İngilizce 03 00 00 3 7.5
CH509 S Rölöve İngilizce 03 00 00 3 7.5
CH510 S Osmanlıca İngilizce 03 00 00 3 7.5
CH511 S Sayısal Analiz İngilizce 03 00 00 3 7.5
CH512 S Tarihsel Yapı Koruma Projesi İngilizce 03 00 00 3 7.5
CH513 S Kültür Varlıklarında Bozulmalar İngilizce 03 00 00 3 7.5
CH514 S Görsel Belgeleme İngilizce 03 00 00 3 7.5
CH515 S Tarihsel Çevre Analizi İngilizce 03 00 00 3 7.5
CH516 S Koruma Yöntemleri İngilizce 03 00 00 3 7.5
CH517 S Anadolu Ortaçağ Mimarlığı İngilizce 03 00 00 3 7.5
CH518 S Tarihsel Çevre Koruma Projesi İngilizce 03 00 00 3 7.5
CH519 S Tarihsel Çevrede Tasarım İngilizce 03 00 00 3 7.5
CH520 S Modern Mimarlık ve Tarihsel İçeriği İngilizce 03 00 00 3 7.5
CH521 S Sanat Tarihi İngilizce 03 00 00 3 7.5
CH522 S Avrupa Sanatı İngilizce 03 00 00 3 7.5
CH523 S Batılılaşma Döneminde İstanbul İngilizce 03 00 00 3 7.5
CH524 S Dünya Miras Alanları İngilizce 03 00 00 3 7.5
CK501 S Kent ve Çocuk Çalışmalarında Özel Konu Başlıkları İngilizce 03 00 00 3 7.5
CK502 S Çocuk Edebiyatında Toplumsal Cinsiyet İngilizce 03 00 00 3 7.5
CK503 S Etki İzleme ve Değerlendirme İngilizce 03 00 00 3 7.5
CK511 S Çocuk Gelişimi İngilizce 03 00 00 3 7.5
CK513 S Çocuk İçin Hizmet Tasarımı İngilizce 03 00 00 3 7.5
CK516 S Çocuk ve Kamusal Alan İngilizce 03 00 00 3 7.5
DES503 S Sanat-Tasarım Tarih ve Kuramları İngilizce 03 00 00 3 7.5
DES505 S Küratoryal Çalışmaların Konuları İngilizce 03 00 00 3 7.5
DES507 S Tasarım, Kimlik ve Kültür İngilizce 03 00 00 3 7.5
DES508 S Disiplinlerarası Stüdyo İngilizce 03 00 00 3 7.5
DES509 S Tasarım-Sanat Atölyesi İngilizce 03 00 00 3 7.5
DES510 S Tasarım, Sanat ve Kentsel Mekan İngilizce 03 00 00 3 7.5
DES511 S Sosyal Tasarımın Meseleleri İngilizce 03 00 00 3 7.5
DES512 S Tasarımda Ütopya ve Manifestolar İngilizce 03 00 00 3 7.5
DES513 S Sosyal İnovasyon İçin Tasarım İngilizce 03 00 00 3 7.5
DES514 S İnsan Odaklı Tasarım İngilizce 03 00 00 3 7.5
DES515 S Türkiye’de Sanat ve Tasarımın Konuları İngilizce 03 00 00 3 7.5
DES516 S İmge Kuramları ve Analizi İngilizce 03 00 00 3 7.5
DES517 S Tasarım ve Toplum İngilizce 03 00 00 3 7.5
DES518 S İleri Tasarım Araştırması İngilizce 03 00 00 3 7.5
DES519 S Toplum ve Mekan Okumaları İngilizce 03 00 00 3 7.5
DES520 S Mekan ve Toplumsal Cinsiyet İngilizce 03 00 00 3 7.5
DES522 S Bellek ve Mekan İngilizce 03 00 00 3 7.5
DES524 S Tasarım Kuramları Türkçe 03 00 00 3 7.5
DES526 S Sergi Yapımında Eleştirel Perspektifler İngilizce 03 00 00 3 7.5
DES540 S Tasarım Yönetimi İngilizce 03 00 00 3 7.5
DES542 S Tasarlama Metodları ve Süreçleri İngilizce 03 00 00 3 7.5
DES544 S Bilgi Üretim Aracı Olarak Performatif Araştırma İngilizce 03 00 00 3 7.5
FD501 S Dramaturji ve Performans Türkçe 03 00 00 3 7.5
FD504 S Türkiye Sineması Araştırmaları Türkçe 03 00 00 3 7.5
FD505 S Yönetmenin Sanatı: Dramaturji Türkçe 03 00 00 3 7.5
FD506 S Yönetmenin Sanatı II: Performans Türkçe 03 00 00 3 7.5
FD507 S İleri Oyunculuk I Türkçe 03 00 00 3 7.5
FD507 S İleri Oyunculuk I Türkçe 03 00 00 3 7.5
FD508 S İleri Oyunculuk II Türkçe 03 00 00 3 7.5
FD509 S Dramatik Yazım I Türkçe 03 00 00 3 7.5
FD510 S Dramatik Yazım II Türkçe 03 00 00 3 7.5
FD514 S Oyunculuk Stüdyosu II Türkçe 03 00 00 3 7.5
FD514 S Oyunculuk Stüdyosu II Türkçe 03 00 00 3 7.5
FD515 S Fiziksel ve Dramatik Aksiyon Türkçe 03 00 00 3 7.5
FD516 S Aksiyon Tasarımı Türkçe 03 00 00 3 7.5
FD517 S Yapım Politikaları Türkçe 03 00 00 3 7.5
FD518 S Yapım ve Yönetim Türkçe 03 00 00 3 7.5
FD518 S Yapım ve Yönetim Türkçe 03 00 00 3 7.5
FD519 S Senaryo Stüdyosu Türkçe 03 00 00 3 7.5
FD520 S İleri Senaryo Teknikleri Türkçe 03 00 00 3 7.5
FD522 S Sahneleme Uslup ve Teknikleri Türkçe 03 00 00 3 7.5
FD523 S Oyun Yazımı I Türkçe 03 00 00 3 7.5
FD524 S Oyun Yazımı II Türkçe 03 00 00 3 7.5
FD525 S Beden Dramaturjisi Türkçe 03 00 00 3 7.5
FD526 S Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türk Modernleşmesi ve Tiyatro Türkçe 03 00 00 3 7.5
FD527 S Avrupa Kültür Politikları ve Türkiye Tiyatrosu Türkçe 03 00 00 3 7.5
FD529 S Oyunculuk Stüdyosu I Türkçe 03 00 00 3 7.5
FD540 S Sinema ve Tiyatro için Hikaye Oluşturma Türkçe 03 00 00 3 7.5
FD547 S Doğal Sesin Özgürleştirilmesi Türkçe 03 00 00 3 7.5
KK501 S Koruma Kavramları Türkçe 02 00 00 2 7.5
KK501 S Koruma Kavramları Türkçe 03 00 00 3 7.5
KK502 S Korumanın Yasal Boyutu ve Uygulamalar Türkçe 02 00 00 2 7.5
KK502 S Korumanın Yasal Boyutu ve Uygulamalar Türkçe 03 00 00 3 7.5
KK504 S İstanbul'un Mimarlık Mirası Türkçe 02 00 00 2 7.5
KK504 S İstanbul'un Mimarlık Mirası Türkçe 03 00 00 3 7.5
KK505 S Osmanlı Mimarlığı Türkçe 02 00 00 2 7.5
KK505 S Osmanlı Mimarlığı Türkçe 03 00 00 3 7.5
KK506 S Anadolu Konut Kültürü Türkçe 03 00 00 3 7.5
KK507 S Geleneksel Malzeme ve Yapım Yöntemleri Türkçe 03 00 00 3 7.5
KK508 S Anadolu Arkeolojisi Türkçe 03 00 00 3 7.5
KK509 S Rölöve Türkçe 03 00 00 3 7.5
KK510 S Osmanlıca Türkçe 02 01 00 3 7.5
KK510 S Osmanlıca Türkçe 03 00 00 3 7.5
KK511 S Sayısal Analiz Türkçe 03 00 00 3 7.5
KK512 S Tarihsel Yapı Koruma Projesi Türkçe 03 00 00 3 7.5
KK512 S Tarihsel Yapı Koruma Projesi Türkçe 03 00 00 3 7.5
KK513 S Kültür Varlıklarında Bozulmalar Türkçe 02 00 00 2 7.5
KK513 S Kültür Varlıklarında Bozulmalar Türkçe 03 00 00 3 7.5
KK514 S Görsel Belgeleme Türkçe 02 01 00 3 7.5
KK514 S Görsel Belgeleme Türkçe 03 00 00 3 7.5
KK515 S Tarihsel Çevre Analizi Türkçe 01 02 00 2 7.5
KK515 S Tarihsel Çevre Analizi Türkçe 03 00 00 3 7.5
KK516 S Tarihsel Yapı Koruma Projesi Türkçe 03 00 00 3 7.5
KK516 S Koruma Yöntemleri Türkçe 03 00 00 3 7.5
KK517 S Anadolu Ortaçağ Mimarlığı Türkçe 03 00 00 3 7.5
KK518 S Tarihsel Çevre Koruma Projesi Türkçe 03 00 00 3 7.5
KK519 S Tarihsel Çevrede Tasarım Türkçe 03 00 00 3 7.5
KK520 S Modern Mimarlık ve Tarihsel İçeriği Türkçe 03 00 00 3 7.5
KK521 S Sanat Tarihi Türkçe 03 00 00 3 7.5
KK522 S Avrupa Sanatı Türkçe 03 00 00 3 7.5
KK523 S Batılılaşma Döneminde İstanbul Türkçe 03 00 00 3 7.5
KK524 S Dünya Miras Alanları Türkçe 03 00 00 3 7.5
KK595 S Türkçe 03 00 00 3 7.5
KK596 S Kültür Varlıklarını Korumada Özel Konular Türkçe 03 00 00 3 7.5
KK650 S İstanbul ve Kentsel Dönüşümler Türkçe 03 00 00 3 7.5
KK651 S Dünya Mirası ve Alan Yönetimi Türkçe 03 00 00 3 7.5
KK652 S Endüstri Mirasının Korunması Türkçe 03 00 00 3 7.5
KK653 S Mimar Sinan Yapıları Türkçe 03 00 00 3 7.5
KK654 S Kültürel Mirasın Yönetimi Türkçe 03 00 00 3 7.5
KK655 S Tarihsel Bahçeler ve Koruması Türkçe 03 00 00 3 7.5
KK656 S Tarihsel Yapılar ve Deprem Türkçe 03 00 00 3 7.5
KK657 S Tarihsel Anadolu Kentleri ve Korunması Türkçe 03 00 00 3 7.5
KK658 S Kentsel Koruma ve Yenileme Türkçe 03 00 00 3 7.5
KK659 S Korumada Yapı Fiziği Türkçe 03 00 00 3 7.5
KK660 S Koruma ve Siyaset Türkçe 03 00 00 3 7.5
UX501 S Kullanıcı Deneyimi Tasarım Prensipleri İngilizce 03 00 00 3 7.5
UX502 S Kullanıcı Deneyimi Odaklı Tasarım Metotları İngilizce 03 00 00 3 7.5
UX503 S Kullanıcı Deneyimi Araştırmaları İngilizce 03 00 00 3 7.5
UX504 S İnovasyon için Tasarım İngilizce 03 00 00 3 7.5
UX505 S Kullanılabilirlik Prensipleri ve Pratikleri İngilizce 03 00 00 3 7.5
UX506 S Disiplinlerarası Tasarım Stüdyosu İngilizce 03 00 00 3 15
UX507 S Dijital Tasarım Stüdyosu İngilizce 03 00 00 3 15
UX508 S Etkileşim Tasarımı & Bilgi Mimarisi İngilizce 03 00 00 3 7.5
UX509 S Kullanıcı Arayüzü Tasarımı İngilizce 03 00 00 3 7.5
UX510 S Servis Tasarımı İngilizce 03 00 00 3 7.5