Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

Film ve Drama Yüksek Lisans Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2006 yılında kurulmuş, ilk öğrencilerini 2006-2007 eğitim öğretim yılında kabul etmiştir.


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Bu programı başarı ile tamamlayanlar Film ve Drama alanında Yüksek Lisans derecesi (7.Düzey) kazanmaktadır. Mezunlara, diplomalarına ek olarak odaklandıkları alan adlarını belirten sertifika (Dramatik Yazarlık, Yönetmenlik, Oyunculuk, Yapımcılık) verilir.


Kabul ve Kayıt Koşulları

Disiplinlerarası bir program olan Film ve Drama Yüksek Lisans Programına farklı alanlarda 4 yıllık lisans eğitimini başarıyla tamamlamış ve mezun olmuş kişiler başvurabilir. Tezli programa başvuranların ALES sınavından en az 55 puan almış olmaları gerekmektedir. ALES yerine YÖK tarafından denkliği belirlenmiş sınavların sonuçları da kabul edilir. Tezsiz programa başvuruda ALES puanı koşulu yoktur. Adaylardan odaklanmak istedikleri alanda akademik ya da profesyonel üretimde bulunan kişilerden alınan en az iki adet referans mektubu istenmektedir. Programa, adayların odaklanmak istedikleri alanla ilgili mülakat yapılarak öğrenci kabul edilir. Film ve Drama Yüksek Lisans Programı 4 farklı alandan başvuru almaktadır. Dramatik yazarlık, yapımcılık ve yönetmenlik alanlarında odaklanmak isteyenler ürün dosyaları incelenerek ve mülakatla; oyunculuk alanında odaklanmak isteyenler seçmeler (en az biri klasik olmak üzere iki oyun parçası jüri önünde oynanacaktır) ve mülakatla seçilecektir. Daha ayrıntılı bilgiler için bkz.: 1.SBE Aday Öğrenciler web sayfası (http://www.khas.edu.tr/egitim/enstituler/enstitu-on-kayit.html) 2.Kadir has Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/lisansustu_egitim_ogretim_yonetmeligi.pdf) Uluslararası aday öğrencilerin ve/veya Türkiye dışında bir üniversiteden mezun öğrencilerin lisansüstü programlara başvuru şartları ve işlemleri farklılık gösterebilir. Bkz.: 3.SBE Uluslararası Lisansüstü Başvurular web sayfası (http://www.khas.edu.tr/uluslararasi2/uluslararasi-oegrenciler/uluslararasi-oegrenciler-7/uluslararasi-oegrenciler-9.html) 4.Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Programlara Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/Lisansustu-Yurtdisi-Ogrenci-Kabul.pdf)


Önceki Öğrenimin Tanınması

Film ve Drama Yüksek Lisans Programında mezuniyet için gerekli AKTS kredi toplamı 90 olup her bir dersin kredisi 7.5 AKTS?dir. Eğer öğrenci Tezli programa kayıtlıysa 60 AKTS?lik (8 ders) ders yükünü ve SBE yönerge ve kılavuzlarında belirlenmiş niteliklere uygun 30 AKTS?lik Tez Modülünü (SBE 500 Seminer ve SBE 590 Tez), Tezsiz Programa kayıtlı ise 75 AKTS'lik (10 ders) ve SBE yönerge ve kılavuzlarında belirlenmiş niteliklere uygun 15 AKTS'lik Proje Modülünü (SBE 580 Proje) başarıyla tamamlaması gerekir. Sözü edilen zorunlulukları yerine getiren öğrencinin mezun olabilmesi için AGNO'sunun en az 2.50/4.00 olmalıdır.


Mezuniyet Koşulları

Film ve Drama Yüksek Lisans Programında mezuniyet için gerekli AKTS kredi toplamı 90 olup her bir dersin kredisi 7.5 AKTS'dir. Eğer öğrenci Tezli programa kayıtlıysa 60 AKTS'lik (8 ders) ders yükünü ve SBE yönerge ve kılavuzlarında belirlenmiş niteliklere uygun 30 AKTS'lik Tez Modülünü (SBE 500 Seminer ve SBE 590 Tez), Tezsiz Programa kayıtlı ise 75 AKTS'lik (10 ders) ve SBE yönerge ve kılavuzlarında belirlenmiş niteliklere uygun 15 AKTS'lik Proje Modülünü (SBE 580 Proje) başarıyla tamamlaması gerekir. Sözü edilen zorunlulukları yerine getiren öğrencinin mezun olabilmesi için AGNO'sunun en az 2.50/4.00 olmalıdır.


Program Tanımı

Mezunlar akademik kariyerlerine devam edebilir, sinema ve tiyatro alanında resmi veya özel kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler.

Program Yeterlilikleri

  • 1- Tiyatro ve sinema kültürü, tarihi ve estetiği alanlarında, performans ve sinema araştırmaları, dramaturji ve uygulama yöntemleri konularında bilgi sahibi olmak, bu konularda eleştirel olarak tartışabilmek.
  • 2- Tiyatro ve sinema kültürü, tarihi ve estetiği alanlarında, performans ve sinema araştırmaları, dramaturji ve uygulama yöntemleri konularında bilgi sahibi olmak, bu konularda eleştirel olarak tartışabilmek.
  • 3- Dramatik yazarlık, yönetmenlik, oyunculuk ve yapımcılık alanlarından birinde odaklanarak uzmanlık derecesinde yöntemsel ve teknik bilgiye sahip olmak, derinlemesine araştırma yapabilmek.
  • 4- Dramatik yazarlık, yönetmenlik, oyunculuk ve yapımcılık alanlarından birinde odaklanarak uzmanlık derecesinde yöntemsel ve teknik bilgiye sahip olmak, derinlemesine araştırma yapabilmek.
  • 5- Çağdaş tiyatro ve performans sanatları ile tiyatronun sinema ve diğer sanat disiplinleriyle etkileşimi konularında ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak, bu konuları eleştirel olarak tartışabilmek.
  • 6- Çağdaş tiyatro ve performans sanatları ile tiyatronun sinema ve diğer sanat disiplinleriyle etkileşimi konularında ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak, bu konuları eleştirel olarak tartışabilmek.
  • 7- Türkiye sinemasının tarihi ve kuramı ile sinemanın tiyatro ve diğer sanatlarla etkileşimi konularında ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak, bu konuları eleştirel olarak tartışabilmek.
  • 8- Türkiye sinemasının tarihi ve kuramı ile sinemanın tiyatro ve diğer sanatlarla etkileşimi konularında ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak, bu konuları eleştirel olarak tartışabilmek.
  • 9- Dramaturjiyi eksene alan bir yaklaşımla, dramatik yazarlık, yönetmenlik, oyunculuk ya da yapımcılık alanlarından birinde odaklanarak ileri düzeyde araştırma olarak uygulama ve uygulama olarak araştırma becerisine sahip olmak.

Mezunların İstihdamı

Tezli Film ve Drama Yüksek Lisans Programı mezunları akademik hedefleri doğrultusunda Doktora veya Sanatta Yeterlilik programlarına başvurabilirler.


Üst Derece Programlara Geçiş

Bilgi için bkz.: Kadir has Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/lisansustu_egitim_ogretim_yonetmeligi.pdf)


Ölçme ve Değerlendirme

Örgün Eğitim; eğitim dili Türkçe'dir.


Eğitim Türü ve Dili

Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Film ve Drama Yüksek Lisans Programı Cibali, 34083 - İSTANBUL/TÜRKİYE Tel: +90-212-533 65 32/ Dahili 1653 Faks: +90-212-63 61 E-posta: sbe@khas.edu.tr; graduate.admissons@khas.edu.tr


Adres ve İletişim Bilgileri

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi KHAS Mezuniyet Anketi KHAS Memnuniyet Anketi


Değerlendirme Anketleri

Kadir Has Üniversitesi'nin Erasmus ve diğer uluslararası anlaşmaları kapsamındaki tüm üniversitelerle yapmış olduğu lisansüstü eğitim ve araştırma işbirlikleri Film ve Drama Yüksek Lisans Programı için geçerlidir.


Uluslararası İşbirliği

MA Program in Film and Drama was founded in 2006 within the Graduate School of Social Sciences, and admitted its first students in the 2006-2007 academic year.