Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Lisans (Tezli ve Tezsiz) Programı, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2005 yılında kurulmuş olan Kültür Varlıklarını Koruma Anabilim Dalı’nda yer almaktadır. Program, 2005-2006 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nda eğitime başlamıştır. Programın Önceki Yürütücüleri: Prof.Dr. Neslihan Sönmez (2005-2007)


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Bu programı başarı ile tamamlayanlar Kültür Varlıklarını Koruma alanında Yüksek Lisans derecesi (7.Düzey) kazanmaktadır.


Kabul ve Kayıt Koşulları

Kültür Varlıklarını Koruma Tezli Yüksek Lisans Programı’na başvuru yapabilmek için bir lisans derecesine sahip olmak, Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda (ALES), Sayısal, Sözel ya da Eşit Ağırlık alanında en az 55.00 puan almak gerekmektedir. (En geç iki yıl önceki ALES sonuç belgesi geçerlidir). Programa mülakat yapılarak öğrenci kabul edilir. ALES P, Mülakat P olarak değerlendirilir. (Ayrıntılar için Bkz.: Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği) Kültür Varlıklarını Koruma Tezsiz Yüksek Lisans Programı’na başvuru yapabilmek için bir lisans derecesine sahip olmak yeterlidir. Bu program için ALES şartı aranmaz. Uluslararası aday öğrencilerin lisansüstü programlara başvuru şartları ve işlemleri için bkz.: Uluslararası Öğrenciler Başvuru Rehberi.


Önceki Öğrenimin Tanınması

Üniversitedeki bir Enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir. Bu öğrencilerin geldiği lisansüstü programdan en az 6 kredi saatlik ders almış olması ve genel not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekir. Bu öğrencilerin almış oldukları derslerden hangilerinin Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Lisans Programı’na sayılacağı Kültür Varlıklarını Koruma Anabilim Dalı'nın önerisi ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Öğrencilerin aynı alanda özel öğrencilik dönemlerinden aldığı derslerden hangilerinin Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Lisans Programı’na sayılacağı Kültür Varlıklarını Koruma Anabilim Dalı'nın önerisi ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.


Mezuniyet Koşulları

Kültür Varlıklarını Koruma “Tezli” Yüksek Lisans derecesi için adayların, en az 24 KHAS Kredisi olan 8 ders, KK 607 Seminer ve KK 609 Yüksek Lisans Bitirme Tezi almaları; Tüm derslerden en az CC notu ile başarılı olmaları; Ağırlıklı Genel Not ortalamasının en az 2.5/4.00 olması; Eğitim süresince Min. 120 AKTS almaları gerekmektedir. Kültür Varlıklarını Koruma “Tezsiz” Yüksek Lisans derecesi için adayların, en az 30 KHAS Kredisi olan 10 ders, KK 617 Bitirme Projesi almaları; Tüm derslerden en az CC notu ile başarılı olmaları; Ağırlıklı Genel Not ortalamasının en az 2.5/4.00 olması; Eğitim süresince 90 AKTS almaları gerekmektedir. Mezuniyet koşulları için Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği geçerlidir.


Program Tanımı

Ülkemizde, prehistorik çağlardan günümüze uzanan yaklaşık 10.000 yıllık tarihsel geçmişi yansıtan bir kültürel miras yer almaktadır. Somut ve somut olmayan değerlerden oluşan bu mirasın korunması, günümüze ulaşan özgünlükleri ile gelecek kuşaklara aktarılması konusu, dünya ve ülkemiz kültürü adına, bir sorumluluk alanıdır. Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Lisans Programı, tarihsel değerlerin tanınmasını, araştırılmasını, koruma sorunlarının belirlenmesini, çözüm önerilerinin oluşturulmasını, kısaca koruma kültürünün geliştirilmesini amaçlamaktadır. Program, korumanın çok disiplinli yapısını dikkate alarak, çeşitli bilim dallarından öğrenci kabul edecek biçimde planlanmıştır. Katılımcılara, kapsamlı bir seçme ders paketi sunulmakta; proje, uygulama, gezi, söyleşi, konferans, seminer gibi etkinliklerle eğitim zenginleştirilmektedir.

Program Yeterlilikleri

  • 1- Mimari koruma/koruma kültürünün tarihsel evrimi, koruma kuramları, evrensel koruma ilkeleri, koruma etiği konusunda ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak, bu konuları eleştirel olarak tartışabilmek.
  • 2- Belli bir döneme ait yapı/yapı kalıntıları ya da yerleşmeler hakkında tarihsel, mimari arkeolojik veriler ile malzeme ve yapım teknolojileri konularında karşılaştırma yapabilecek ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak.
  • 3- Tarihi yapıların ve çevrelerin sosyal, ekonomik, kültürel, fiziki değişim ve dönüşümleri; Tahrip ve bozulma nedenleri; Geleneksel ve modern koruma yöntemleri konularında ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak, bu konuları eleştirel olarak tartışabilmek.
  • 4- Kültürel mirasın korunmasında ulusal ve uluslararası, yasal ve örgütsel düzenlemeler konularında ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak, bu konuları eleştirel olarak tartışabilmek.
  • 5- Korumanın ilişkili olduğu diğer disiplinlerle arasındaki ara yüzlerde oluşan bilginin, kaynaklarının ve bilgi üretim süreçlerinin sınanmasına ilişkin eleştirel farkındalığa sahip olmak, öğrenme gereksinimini yönlendirebilmek.
  • 6- İstanbul'un kentsel değişim ve dönüşümü, koruma sorunları konusunda ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak.
  • 7- Tarihsel yapı ve çevrelerde bilimsel ve teknik araştırma, belgeleme yapabilme, elde edilen veriyi çeşitli temsil araçları ile sunabilme, ulusal/uluslararası, akademik ya da uygulama ortamlarında yazılı ya da sözlü iletişim kurabilme becerisine, yetkinliğine sahip olmak.
  • 8- Korumanın, uzmanlık gerektiren sorunlarını farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek bilimsel araştırma yöntemleri ile analiz edebilme, çözüm getirebilme becerisine sahip olmak, projelendirmek, evrensel koruma ilkeleri çerçevesinde hazırlayabilecek yetkinliğe sahip olabilmek.
  • 9- Tek yapı ve tarihi çevre koruma proje ve uygulamalarını bir ekip içinde ya da bağımsız olarak yürütebilme becerisine sahip olmak.
  • 10- Tarihi yapı ve çevre koruma projelerinin gerektirdiği stratejik kararları alabilme ve etik değerlerin ve toplumsal sorumluluğunun bilincinde olarak, özgün çözümler üretebilme yetkinliğine sahip olmak.

Mezunların İstihdamı

Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Lisans programı mezunları kültür varlıkları ve korunması konusunda kuramsal ya da uygulama çalışmaları yürüten resmi veya özel kurum ve kuruluşlarda çalışabilmektedirler.


Üst Derece Programlara Geçiş

“Tezli Yüksek Lisans Derecesi” ile mezun olanlar bir çok anabilim dalına doktora başvuru hakkı kazanmaktadır.


Ölçme ve Değerlendirme

Bkz.: Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği


Eğitim Türü ve Dili

Örgün Eğitim, Türkçe


Adres ve İletişim Bilgileri

Prof.Dr. E. Füsun ALİOĞLU (Program Yürütücüsü) 0212 5336532 / 1566, fusun.alioglu@khas.edu.tr Doç.Dr. Yonca Kösebay ERKAN 0212 5336532 / 1568, yonca.erkan@khas.edu.tr Lisansüstü programlar ve başvuru ile ilgili sorularınız için graduate.admissions@khas.edu.tradresine yazabilir veya +90 212 533 65 32, Dahili 1654 arayarak bilgi alabilirsiniz.


Değerlendirme Anketleri

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi Mezuniyet Anketi Memnuniyet Anketi


Uluslararası İşbirliği

Islamic Urban Heritage Yaz Okulu 27 Haziran-29 Temmuz 2011, IRCICA AB Projeleri (Avrupa Birliği Kültür Program)ı : Cultural Rupestrian Heritage in the Circum Mediterranean Area: Common Identity - New Perspective (CHRIMA-CINP) ERASMUS: Metropolia Universitesi Finlandiya ve Bari Politeknik