Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

Ekonomi Doktora Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2009 yılında kurulmuş, ilk öğrencilerini 2009-2010 eğitim öğretim yılı Bahar döneminde kabul etmiştir.


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Bu programı başarı ile tamamlayanlar Ekonomi alanında Doktora derecesi (8.Düzey) kazanmaktadır


Kabul ve Kayıt Koşulları

Disiplinlerarası bir program olan Ekonomi Programına farklı alanlarda 4 yıllık lisans eğitimini ya da Tezli Yüksek Lisans eğitimini başarıyla tamamlamış ve mezun olmuş kişiler başvurabilir. Doktora programına Lisans derecesi ile başvuranların ALES sınavından en az 80, Yüksek Lisans derecesiyle başvuranların en az 55 puan almış olmaları gerekmektedir. Adayların YDS sınavından da en az 55 puan almış olmaları gerekmektedir. ALES ve YDS yerine YÖK tarafından denkliği belirlenmiş sınavların sonuçları da kabul edilir. Daha ayrıntılı bilgiler için bkz.: 1. SBE Aday Öğrenciler web sayfası (http://www.khas.edu.tr/egitim/enstituler/enstitu-on-kayit.html) 2. Kadir has Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/lisansustu_egitim_ogretim_yonetmeligi.pdf) Uluslararası aday öğrencilerin ve/veya Türkiye dışında bir üniversiteden mezun öğrencilerin lisansüstü programlara başvuru şartları ve işlemleri farklılık gösterebilir. Bkz.: 3. SBE Uluslararası Lisansüstü Başvurular web sayfası (http://www.khas.edu.tr/uluslararasi2/uluslararasi-oegrenciler/uluslararasi-oegrenciler-7/uluslararasi-oegrenciler-9.html) 4. Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Programlara Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/Lisansustu-Yurtdisi-Ogrenci-Kabul.pdf)


Önceki Öğrenimin Tanınması

Üniversitedeki bir Enstitü anabilim dalında veya başka bir yüksek öğretim kurumunun doktora programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler, doktora programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir. Bu öğrencilerin geldiği lisansüstü programdan en az 6 kredi (15 AKTS) saatlik ders almış olması ve genel not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekir. Programa kabul edilen öğrenciler geldikleri kurumda ya da Kadir Has Üniversitesi'nde Özel Öğrenci statüsünde almış oldukları derslerin sayılması için başvurabilirler. Bu derslerden hangilerinin Doktora Programı?na sayılacağı Ekonomi Anabilim Dalı Başkanı'nın önerisi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Daha ayrıntılı bilgi için bkz.: Kadir has Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/lisansustu_egitim_ogretim_yonetmeligi.pdf) Uluslararası aday öğrencilerin ve/veya Türkiye dışında bir üniversiteden mezun öğrencilerin doktora programlarına başvuru şartları ve işlemleri farklılık gösterebilir. Bkz.: Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Programlara Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/Lisansustu-Yurtdisi-Ogrenci-Kabul.pdf) i2/uluslararasi-oegrenciler/uluslararasi-oegrenciler-7/uluslararasi-oegrenciler-9.html)


Mezuniyet Koşulları

Ekonomi Doktora Programında mezuniyet için gerekli AKTS kredi toplamı 240 olup her bir dersin kredisi 7.5 AKTS'dir. Öğrencilerin 60 AKTS'lik (8 ders) ders yükünü tamamlaması, 30 AKTS'lik Yeterlik Sınavını geçmesi ve SBE yönerge ve kılavuzlarında belirlenmiş niteliklere uygun 150 AKTS'lik Doktora Tezi Modülünü (Modül I: SBE 600 Seminer, Tez Önerisi ve Modül II: SBE 690 Tez) başarıyla bitirmesi gerekir. Programa Lisans diplomasıyla kabul edilen öğrencilerin 45 AKTS'lik (6 ders) ek bir ders yükünü de başarıyla tamamlamaları gerekir.


Program Tanımı

Ekonomi Doktora programının hedefi öğrencileri yüksek, uluslararası standartlarda bağımsız araştırma yapabilecek şekilde yetiştirmektir. Programda, temel ekonomi teorileri ve istatistiksel yöntemler ile çeşitli alanlardaki uygulamalar sunulmaktadır. Öğrenciler, almak zorunda oldukları kuram ve araştırma yöntemleri derslerine ek olarak, ilgi alanlarına göre Ekonomi Doktora Programında ve diğer programlarda açılan derslerden seçme yapma imkanına sahiptir.

Program Yeterlilikleri

  • 1- Ekonomik teorileri, ekonomi bilimi ile ilgili kavramları ve genel kabul görmüş ekonomik modelleri kavrar, ileri seviyede iktisadi analiz yapabilir.
  • 2- Ekonomik bilgisini kullanarak toplumsal sorunları iktisadi bakış açısıyla değerlendirir. Politik ekonomi ve kalkınma ekonomisi alanlarında uzmanlık kazanır.
  • 3- Ekonomideki çeşitli metodolojik yaklaşımları kavrar, matematiksel ve istatistiksel araçları kullanabilir, veritabanlarını kullanma yeteneği kazanır.
  • 4- Ekonomi alanında uluslararası yayınları takip eder ve alanında İngilizce araştırma yapabilir, etik kurallarına bağlı kalarak saygın hakemli dergilerde yayınlayabilir, akademik toplantılarda tebliğ edebilir.
  • 5- Ekonomi bilgisini kullanarak çeşitli iktisadi konularla ilgili bağımsız çalışmalar ve projeler yürütebilir.
  • 6- Ekonomi veya farklı bir bilim dalından yararlanarak iktisat bilimine teorik ve metodolojik bir yenilik getirerek katkıda bulunur.
  • 7- Mevcut teorileri ve metotları kullanarak orijinal bir araştırma sorusunun cevabını araştırır.
  • 8- Ekonomi bilgisini kullanarak iş yaşamında problem çözme ve etkinliği artırma yetkinliği kazanır.
  • 9- Ekonomik analiz için çeşitli yazılımları öğrenir ve kullanır.

Mezunların İstihdamı

Programdan mezun olan öğrenciler kamu kuruluşlarında, özel kuruluşlarda ve yükseköğrenim kurumlarında çalışabilirler.


Üst Derece Programlara Geçiş


Ölçme ve Değerlendirme

Bilgi için bkz.: Kadir has Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/lisansustu_egitim_ogretim_yonetmeligi.pdf)


Eğitim Türü ve Dili

Örgün Eğitim, İngilizce


Adres ve İletişim Bilgileri

Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonomi Doktora Programı Cibali, 34083 - İSTANBUL/TÜRKİYE Tel: +90-212-533 65 32/ Dahili 1653 Faks: +90-212-63 61 E-posta: sbe@khas.edu.tr; graduate.admissons@khas.edu.tr


Değerlendirme Anketleri

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi KHAS Mezuniyet Anketi KHAS Memnuniyet Anketi


Uluslararası İşbirliği

Kadir Has Üniversitesi'nin Erasmus ve diğer uluslararası anlaşmaları kapsamındaki tüm üniversitelerle yapmış olduğu lisansüstü eğitim ve araştırma işbirlikleri Ekonomiı Doktora Programı için geçerlidir.