Ders Planları

1. Yıl Güz

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
SGS601 Z Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik İngilizce 03 00 00 3 6.5
SGS698 Z Seminer İngilizce 00 00 00 0 1
DÖNEM TOPLAMI: 03 00 00 3 7.5

1. Yıl Bahar

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
DÖNEM TOPLAMI: 00 00 00 0 0

2. Yıl Güz

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
SGS680 Z Doktora Yeterlik İngilizce 00 00 00 0 30
DÖNEM TOPLAMI: 00 00 00 0 30

2. Yıl Bahar

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
SGS699 Z Doktora Tezi İngilizce 00 00 00 0 150
DÖNEM TOPLAMI: 00 00 00 0 150
TOPLAM: 03 00 00 03 187

ALAN SEÇMELİ DERSLER

KOD DERS TİPİ DERS DİL T U L KREDİ AKTS
EC501 S İleri Mikroekonomi Türkçe 03 00 00 3 7.5
EC501 S Mikroekonomi İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC502 S Kantitatif Metodlar Türkçe 03 00 00 3 7.5
EC502 S Kantitatif Metodlar Türkçe 03 00 00 3 7.5
EC502 S İleri Makroekonomi Türkçe 03 00 00 3 7.5
EC502 S Makroekonomi İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC503 S Türkiye Ekonomisi İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC504 S Ekonometri İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC511 S Mikroekonomi İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC512 S Makroekonomi İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC522 S Kalkınmanın Ekonomi Politiği Türkçe 03 00 00 3 7.5
EC522 S Büyüme ve Kalkınma İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC526 S Uluslararası Ekonomi İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC541 S Küreselleşme ve İktisadi Kriz Teorileri Türkçe 03 00 00 3 7.5
EC541 S Kamu Maliyesi İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC545 S Finansallaşmanın Ekonomi Politiği Türkçe 03 00 00 3 7.5
EC545 S Politik Ekonomi İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC603 S İleri Kamu Maliyesi İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC604 S İleri Uluslararası İktisat İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC611 S Küreselleşme ve Finansal Piyasalar İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC621 S İleri Mikroekonomi İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC622 S İleri Makroekonomi Türkçe 03 00 00 3 7.5
EC622 S İleri Makroekonomi İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC627 S Büyüme Politikası Uygulamaları Türkçe 03 00 00 3 7.5
EC627 S Büyüme Politikası Uygulamaları İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC628 S Uygulamalı Ekonometri Türkçe 03 00 00 3 7.5
EC628 S Uygulamalı Ekonometri İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC632 S Ekonomi Politik Türkçe 03 00 00 3 7.5
EC632 S İleri Politik Ekonomi İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC634 S Oyun Teorisi İngilizce 03 00 00 3 7.5
GEN601 S Toplumsal Cinsiyet Çalışmalarında Araştırma Yöntemleri ve Etik İngilizce 03 00 00 3 6.5
GEN602 S Toplumsal Cinsiyet, Kültür ve Temsil İngilizce 03 00 00 3 7.5
GEN604 S Toplumsal Cinsiyet ve Performatif Kuram Türkçe 03 00 00 3 7.5
GEN604 S Toplumsal Cinsiyet ve Performans İngilizce 03 00 00 3 7.5
GEN606 S Toplumsal Cinsiyet ve Görsel Kültür İngilizce 03 00 00 3 7.5
GEN608 S Toplumsal Cinsiyet ve Çağdaş Sanat İngilizce 03 00 00 3 7.5
GEN609 S Mekânın Cinsiyeti İngilizce 03 00 00 3 7.5
GEN610 S Üreme Siyaseti İngilizce 03 00 00 3 7.5
GEN612 S İleri Kalitatif Araştırma Metodları İngilizce 03 00 00 3 7.5
GEN620 S Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmalarında Temel İngilizce 03 00 00 3 7.5
GEN622 S Toplumsal Cinsiyet Çalışmalarında Güncel Tartışmalar İngilizce 03 00 00 3 7.5
GEN624 S Toplumsal Cinsiyet ve Cinsiyet Kuramları İngilizce 03 00 00 3 7.5
GEN626 S Erkeklik Çalışmaları İngilizce 03 00 00 3 7.5
GEN640 S Toplumsal Cinsiyet, Bilim ve Teknoloji İngilizce 03 00 00 3 7.5
GEN650 S Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk: Teoriler ve Metodolojiler İngilizce 03 00 00 3 7.5
GEN661 S Kadın ve Kent İngilizce 03 00 00 3 7.5
GEN680 S Toplumsal Cinsiyet ve Göç İngilizce 03 00 00 3 7.5
GEN682 S Modern Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın İngilizce 03 00 00 3 7.5
GEN683 S Feminist İktisat İngilizce 03 00 00 3 7.5
GEN684 S Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR504 S Türk Dış Politikası İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR505 S Uluslararası İlişkiler Tarih ve Kuramı İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR506 S Global Perspektifle Sürdürülebilir Kalkınma İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR507 S Avrupa Birliği:Tarih,Siyaset ve Bütünleşme İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR509 S Uluslararası İlişkiler Kuramları İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR510 S ABD ve Dünya İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR511 S Uluslararası Güvenlik: Kavramlar ve Olgu Türkçe 03 00 00 3 7.5
IR511 S Uluslararası İlişkilerde Medyanın Rolü İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR513 S Uluslararası Göç ve Entegrasyon Süreçleri İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR515 S Türk Dış Politikasında Güncel Konular İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR516 S Dış Politika Analizi İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR520 S Uluslararası İlişkilerde Güncel Konular İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR524 S Uluslararası Güvenlik Kuram ve Uygulamal İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR525 S Avrrupa Birliği'nde Siyaset Türkçe 03 00 00 3 7.5
IR525 S Avrupa Birliği’nde Siyaset ve Güvenlik İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR530 S Türkiye ve AB İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR532 S Ortadoğu: Siyaset, Ekonomi ve Toplum İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR534 S Rusya: Coğrafya, Tarih ve Siyaset İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR536 S Karadeniz ve Çevresi İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR541 S Karadeniz Siyaseti ve Güvenliği Türkçe 03 00 00 3 7.5
IR541 S Karadeniz Bölgesinde Siyaset ve Güvenlik İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR542 S Uluslararası Ekonomi Politik Türkçe 03 00 00 3 7.5
IR542 S Uluslararası Politik-Ekonomi İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR543 S Güney Doğu Asya'da Strateji ve Güvenlik İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR544 S Çatışma Analizi ve Çözümü İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR545 S Enerji Siyaseti İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR546 S Avrasya Güvenliği ve Jeopolitiği İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR547 S Teknoloji,Gelişme ve Güvenlik Türkçe 03 00 00 3 7.5
IR547 S Teknoloji, Kalkınma ve Siyaset İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR548 S Ortadoğu Politikaları İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR552 S Siyasi Şiddet ve Terörizm İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR554 S Uluslararası İlişkilerde Din ve Kimlik İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR601 S Kritik Altyapı Korunması İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR611 S Karşılaştırmalı Siyasal Çalışmalar İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR612 S Uluslararası İlişkiler Kuramlarında Güncel Tartışmalar İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR613 S Karşılaştırmalı Bölgesel Çalışmalar İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR614 S Stratejik Düşüncenin Evrimi Türkçe 03 00 00 3 7.5
IR614 S Stratejik Düşüncenin Gelişimi İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR615 S Türk Dış Politikasında İleri Düzeyde Okumalar İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR616 S Uluslararası İlişkiler Okumaları ve Araş İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR624 S AB Dış ve Güvenlik Politikası İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR625 S Avrupa Bütünleşmesi Çalışmaları İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR642 S AB'nin Komşuluk Politikası İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR644 S Küreselleşme Çalışmaları İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR645 S Enerji Politikaları Türkçe 03 00 00 3 7.5
IR645 S Kritik Altyapı Koruması İngilizce 00 03 00 3 7.5
IR646 S Avrasya'nın Jeopolitiği İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR647 S Amerikan Dış Politikasında Konular İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR648 S Ortadoğu Politikaları Üzerine İleri Düzeyde Okumalar İngilizce 03 00 00 3 7.5
PS501 S Siyaset Bilimi Kuramları İngilizce 03 00 00 3 7.5
PS502 S Kamu Yönetimi Kuramları ve Çağdaş Uygulamaları İngilizce 03 00 00 3 7.5
PS503 S Hareketlilik, Sınırlar ve Teknoloji İngilizce 03 00 00 3 7.5
PS505 S Siyaset Biliminde Güncel Konular İngilizce 03 00 00 3 7.5
PS508 S Yakın Dönem Türkiye Siyasi Tarihi İngilizce 03 00 00 3 7.5
PS511 S Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları İngilizce 03 00 00 3 7.5
PS514 S Siyasi Partiler ve Seçmen Davranışları İngilizce 03 00 00 3 7.5
PS521 S Küresel Bağlamda Pazar, Devlet ve Toplum İngilizce 03 00 00 3 7.5
PS525 S Türkiye'de Metropoliten Yönetişim İngilizce 03 00 00 3 7.5
PS530 S Türk Kamu Yönetiminin Avrupa Birliği'ne Uyumu İngilizce 03 00 00 3 7.5
PS533 S Yönetişim ve Kentsel Bölgeler İngilizce 03 00 00 3 7.5
PS536 S Siyasa Çalışmaları İngilizce 03 00 00 3 7.5
PS540 S Siyasal İdeolojiler İngilizce 03 00 00 3 7.5
PS547 S Küreselleşme, Göç ve Etnisite İngilizce 03 00 00 3 7.5
PS550 S Türkiye'de ve Dünya'da Sivil Toplum ve Sivil Toplum Kuruluşları İngilizce 03 00 00 3 7.5
PS553 S Türk Siyasal Hayatında Güncel Konular İngilizce 03 00 00 3 7.5
PS560 S Siyaset Sosyolojisi İngilizce 03 00 00 3 7.5
PS565 S Karşılaştırmalı Politika İngilizce 03 00 00 3 7.5
PS572 S Büyük Veri Analizi İngilizce 03 00 00 3 7.5
PSY503 S Psikolojik Araştırma Deseni İngilizce 00 06 00 3 10
PSY505 S İleri Seviye Gelişim Psikolojisi Kuramları İngilizce 03 00 00 3 7.5
PSY507 S İleri Seviye Spor Psikolojisi İngilizce 03 00 00 3 7.5
PSY510 S Kişiselleştirmede İleri Düzeyde Teorik Bakış Türkçe 03 00 00 3 7.5
PSY511 S İleri Düzey Psikopatoloji İngilizce 03 00 00 3 7.5
PSY512 S Travma ve Krize Müdaahale İngilizce 03 00 00 3 7.5
PSY513 S İleri Düzey Psikolojik Danışmanlık İngilizce 03 00 00 3 7.5
PSY514 S Medikal Antropoloji İngilizce 03 00 00 3 7.5
PSY515 S Medikal Aile Terapisi İngilizce 03 00 00 3 7.5
PSY516 S Duygular ve Sağlık İngilizce 03 00 00 3 7.5
PSY518 S Duygular ve Motivasyon Türkçe 03 00 00 3 7.5
PSY518 S Sağlık ve Motivasyon Türkçe 03 00 00 3 7.5
PSY531 S Gelişim Psikolojisinde İleri Düzey Konular İngilizce 03 00 00 3 7.5
PSY533 S Sosyal Psikolojide İleri Düzey Seçme Konular I İngilizce 03 00 00 3 7.5
PSY535 S Sosyal Psikolojide Seçme Konular II İngilizce 03 00 00 3 7.5
PSY537 S Sosyal Psikoloji Seminerleri I İngilizce 03 00 00 3 7.5
PSY539 S Sosyal Psikoloji Seminerleri II İngilizce 03 00 00 3 7.5
PSY550 S Temel Görüşme Becerileri Türkçe 03 00 00 3 7.5
PSY554 S Sağlıkta BDT Uygulamaları Türkçe 03 00 00 3 7.5
PSY555 S Sağlık Sisteminin Psikosoyal Yönleri Türkçe 03 00 00 3 10
PSY556 S Biopsikoloji İngilizce 03 00 00 3 7.5
PSY557 S Yaşamboyu Sağlığı Koruma Türkçe 03 00 00 3 7.5
PSY558 S Sağlık İletişimi Türkçe 03 00 00 3 7.5
PSY559 S Klinik Psikoloji ve Patalojide İleri Düzey Seçme Konular İngilizce 03 00 00 3 7.5
PSY560 S Nöröpsikoloji ve Nöröpsikolojik Değerlendirme Türkçe 03 00 00 3 7.5
PSY560 S Nöropsikoloji ve Duygular İngilizce 03 00 00 3 7.5
PSY561 S Sağlık Psikolojisinde İleri Düzey Teorik Yaklaşımlar İngilizce 03 00 00 3 7.5
PSY563 S Sağlıkta Seçme Konular I İngilizce 03 00 00 3 7.5
PSY565 S Sağlıkta Seçme Konular II İngilizce 03 00 00 3 7.5
PSY567 S Sağlık Seminerleri I Türkçe 03 00 00 3 7.5
PSY569 S Sağlık Seminerleri II Türkçe 03 00 00 3 7.5
PSY571 S Sosyal Psikolojide İleri Düzey Teorik Yaklaşımlar İngilizce 03 00 00 3 7.5
PSY572 S Sosyal Biliş İngilizce 03 00 00 3 7.5
PSY573 S Kronik Hastalık ve Stres İngilizce 03 00 00 3 7.5
PSY574 S Davranış Değiştirme Programlarının Geliştirilmesi Türkçe 03 00 00 3 7.5
PSY575 S Sağlığı Tehdit Edici Alışkanlıklar/Bağımlılık Türkçe 03 00 00 3 7.5
PSY576 S Sağlık ve Toplumsal Cinsiyet Türkçe 03 00 00 3 7.5
PSY577 S Yakın İlişkiler ve Sağlık Türkçe 03 00 00 3 7.5
PSY578 S Risk Alma Davranışları ve Biliş İngilizce 03 00 00 3 7.5
PSY579 S Benlik ve Bağlanma İngilizce 03 00 00 3 7.5
PSY580 S Sağlık ve Sosyal Psikolojide Uygulama Türkçe 00 06 00 3 7.5
PSY581 S Sağlık ve Sosyal Psikolojide Uygulama ve Süpervizyon- I Türkçe 00 06 00 4 7.5
PSY581 S Sağlık ve Spor Psikolojisinde Supervizyon I İngilizce 01 06 00 4 7.5
PSY582 S Sağlık ve Sosyal Psikolojide Uygulama ve Süpervisyon II Türkçe 01 06 00 4 7.5
PSY582 S Sağlık ve Spor Psikolojisinde Supervizyon II İngilizce 01 06 00 4 7.5
PSY583 S Farmakoloji İngilizce 03 00 00 3 10