Ders Planları

1. YılGüz

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
SGS601 Z Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik İngilizce 03 00 00 3 6.5
SGS698 Z Seminer İngilizce 00 00 00 0 1
S Alan Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 7.5
S Alan Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 7.5
S Serbest Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 7.5
DÖNEM TOPLAMI: 12 00 00 12 30

1. YılBahar

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
S Alan Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 7.5
S Alan Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 7.5
S Alan Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 7.5
S Serbest Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 7.5
DÖNEM TOPLAMI: 12 00 00 12 30

2. YılGüz

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
SGS680 Z Doktora Yeterlik İngilizce 00 00 00 0 30
DÖNEM TOPLAMI: 00 00 00 0 30

2. YılBahar

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
SGS699 Z Doktora Tezi İngilizce 00 00 00 0 150
DÖNEM TOPLAMI: 00 00 00 0 150
TOPLAM: 24 00 00 24 240

SEÇMELİ DERSLER

KOD DERS TİPİ DERS DİL T U L KREDİ AKTS
EC503 S Türkiye Ekonomisi İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC504 S Ekonometri İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC511 S Kalkınmanın Finansmanı Türkçe 03 00 00 3 0
EC511 S Mikroekonomi İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC512 S Ekonomik Büyüme Modelleri Türkçe 03 00 00 3 0
EC512 S Makroekonomi Türkçe 03 00 00 3 6
EC512 S Makroekonomi İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC522 S Kalkınmanın Ekonomi Politiği Türkçe 03 00 00 3 6
EC522 S Kalkınmanın Ekonomi Politiği İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC526 S Uluslararası Ekonomi İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC541 S Küreselleşme ve İktisadi Kriz Teorileri Türkçe 03 00 00 3 7.5
EC541 S Kamu Maliyesi İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC545 S Finansallaşmanın Ekonomi Politiği İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC603 S İleri Kamu Maliyesi İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC604 S İleri Uluslararası İktisat İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC611 S Küreselleşme ve Finansal Piyasalar İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC621 S İleri Mikroekonomi İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC622 S İleri Makroekonomi İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC627 S Büyüme Politikası Uygulamaları İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC628 S Uygulamalı Ekonometri İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC631 S Kamu Ekonomisi İngilizce 03 00 00 3 6
EC632 S Ekonomi Politik İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC634 S Oyun Teorisi İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR541 S Karadeniz Bölgesinde Siyaset ve Güvenlik İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR542 S Uluslararası Politik-Ekonomi İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR543 S Güney Doğu Asya'da Strateji ve Güvenlik İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR547 S Teknoloji,Gelişme ve Güvenlik Türkçe 03 00 00 3 7.5
IR547 S Teknoloji, Kalkınma ve Siyaset İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR552 S Siyasi Şiddet ve Terörizm İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR601 S Kritik Altyapı Korunması İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR614 S Stratejik Düşüncenin Gelişimi İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR645 S Kritik Altyapı Koruması İngilizce 00 03 00 3 7.5
PSY501 S İleri Düzey Araştırma Yöntemleri ve Veri Analizi-I İngilizce 02 00 02 3 6.5
PSY502 S İleri Düzey Araştırma Yöntemleri ve Veri Analizi-2 İngilizce 03 00 00 3 7.5
PSY503 S Psikolojik Araştırma Deseni Türkçe 00 06 00 3 10
PSY510 S Kişiselleştirmede İleri Düzeyde Teorik Bakış İngilizce 03 00 00 3 7.5
PSY511 S İleri Düzey Psikopatoloji İngilizce 03 00 00 3 7.5
PSY512 S Travma ve Krize Müdaahale İngilizce 03 00 00 3 7.5
PSY513 S İleri Düzey Psikolojik Danışmanlık İngilizce 03 00 00 3 7.5
PSY514 S Medikal Antropoloji İngilizce 03 00 00 3 7.5
PSY515 S Medikal Aile Terapisi İngilizce 03 00 00 3 7.5
PSY516 S Duygular ve Sağlık İngilizce 03 00 00 3 7.5
PSY518 S Duygular ve Motivasyon İngilizce 03 00 00 3 7.5
PSY531 S Gelişim Psikolojisinde İleri Düzey Konular İngilizce 03 00 00 3 7.5
PSY533 S Sosyal Psikolojide İleri Düzey Seçme Konular I İngilizce 03 00 00 3 7.5
PSY535 S Sosyal Psikolojide Seçme Konular II İngilizce 03 00 00 3 7.5
PSY537 S Sosyal Psikoloji Seminerleri I İngilizce 03 00 00 3 7.5
PSY539 S Sosyal Psikoloji Seminerleri II İngilizce 03 00 00 3 7.5
PSY550 S Temel Görüşme Becerileri İngilizce 03 00 00 3 7.5
PSY554 S Sağlıkta BDT Uygulamaları İngilizce 03 00 00 3 7.5
PSY555 S Sağlık Sisteminin Psikosoyal Yönleri Türkçe 03 00 00 3 10
PSY556 S Biopsikoloji İngilizce 03 00 00 3 7.5
PSY557 S Yaşamboyu Sağlığı Koruma İngilizce 03 00 00 3 7.5
PSY558 S Sağlık İletişimi İngilizce 03 00 00 3 7.5
PSY559 S Klinik Psikoloji ve Patalojide İleri Düzey Seçme Konular İngilizce 03 00 00 3 7.5
PSY560 S Nöröpsikoloji ve Nöröpsikolojik Değerlendirme İngilizce 03 00 00 3 7.5
PSY561 S Sağlık Psikolojisinde İleri Düzey Teorik Yaklaşımlar İngilizce 03 00 00 3 7.5
PSY563 S Sağlıkta Seçme Konular I İngilizce 03 00 00 3 7.5
PSY567 S Sağlık Seminerleri I İngilizce 03 00 00 3 7.5
PSY569 S Sağlık Seminerleri II İngilizce 03 00 00 3 7.5
PSY571 S Sosyal Psikolojide İleri Düzey Teorik Yaklaşımlar İngilizce 03 00 00 3 7.5
PSY572 S Sosyal Biliş İngilizce 03 00 00 3 7.5
PSY573 S Kronik Hastalık ve Stres İngilizce 03 00 00 3 7.5
PSY574 S Davranış Değiştirme Programlarının Geliştirilmesi İngilizce 03 00 00 3 7.5
PSY575 S Sağlığı Tehdit Edici Alışkanlıklar/Bağımlılık İngilizce 03 00 00 3 7.5
PSY576 S Sağlık ve Toplumsal Cinsiyet İngilizce 03 00 00 3 7.5
PSY577 S Yakın İlişkiler ve Sağlık İngilizce 03 00 00 3 7.5
PSY578 S Risk Alma Davranışları ve Biliş İngilizce 03 00 00 3 7.5
PSY579 S Benlik ve Bağlanma İngilizce 03 00 00 3 7.5
PSY580 S Sağlık ve Sosyal Psikolojide Uygulama İngilizce 00 06 00 3 7.5
PSY581 S Sağlık ve Sosyal Psikolojide Uygulama ve Süpervizyon- I İngilizce 00 06 00 4 7.5
PSY582 S Sağlık ve Sosyal Psikolojide Uygulama ve Süpervisyon II İngilizce 01 06 00 4 7.5