Ders Planları

1. YılGüz

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
S Alan Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 7.5
S Alan Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 7.5
S Alan Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 7.5
S Serbest Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 7.5
DÖNEM TOPLAMI: 12 00 00 12 30

1. YılBahar

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
S Alan Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 7.5
S Alan Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 7.5
S Alan Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 7.5
S Serbest Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 7.5
DÖNEM TOPLAMI: 12 00 00 12 30

2. YılGüz

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
SGS580 Z Bitirme Projesi İngilizce 00 00 00 0 15
S Alan Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 7.5
S Alan Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 7.5
DÖNEM TOPLAMI: 06 00 00 6 30
TOPLAM: 30 00 00 30 90

SEÇMELİ DERSLER

KOD DERS TİPİ DERS DİL T U L KREDİ AKTS
EC503 S Türkiye Ekonomisi İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC504 S Ekonometri İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC511 S Mikroekonomi İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC512 S Makroekonomi İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC522 S Kalkınmanın Ekonomi Politiği İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC526 S Uluslararası Ekonomi İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC541 S Kamu Maliyesi İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC545 S Finansallaşmanın Ekonomi Politiği İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC603 S İleri Kamu Maliyesi İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC604 S İleri Uluslararası İktisat İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC611 S Küreselleşme ve Finansal Piyasalar İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC621 S İleri Mikroekonomi İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC622 S İleri Makroekonomi İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC627 S Büyüme Politikası Uygulamaları İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC628 S Uygulamalı Ekonometri İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC632 S Ekonomi Politik İngilizce 03 00 00 3 7.5
EC634 S Oyun Teorisi İngilizce 03 00 00 3 7.5
GEN601 S Toplumsal Cinsiyet Çalışmalarında Araştırma Yöntemleri ve Etik İngilizce 03 00 00 3 6.5
GEN602 S Toplumsal Cinsiyet, Kültür ve Temsil İngilizce 03 00 00 3 7.5
GEN604 S Toplumsal Cinsiyet ve Performatif Kuram İngilizce 03 00 00 3 7.5
GEN606 S Toplumsal Cinsiyet ve Görsel Kültür İngilizce 03 00 00 3 7.5
GEN608 S Toplumsal Cinsiyet ve Çağdaş Sanat İngilizce 03 00 00 3 7.5
GEN609 S Mekânın Cinsiyeti İngilizce 03 00 00 3 7.5
GEN620 S Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmalarında Temel İngilizce 03 00 00 3 7.5
GEN622 S Toplumsal Cinsiyet Çalışmalarında Güncel Tartışmalar İngilizce 03 00 00 3 7.5
GEN624 S Feminizmin Tarihi İngilizce 03 00 00 3 7.5
GEN626 S Erkeklik Çalışmaları İngilizce 03 00 00 3 7.5
GEN640 S Toplumsal Cinsiyet, Bilim ve Teknoloji İngilizce 03 00 00 3 7.5
GEN650 S Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk: Teoriler ve Metodolojiler İngilizce 03 00 00 3 7.5
GEN661 S Kadın ve Kent İngilizce 03 00 00 3 7.5
GEN680 S Toplumsal Cinsiyet ve Göç İngilizce 03 00 00 3 7.5
GEN682 S Modern Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın İngilizce 03 00 00 3 7.5
GEN683 S Feminist İktisat İngilizce 03 00 00 3 7.5
GEN684 S Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset İngilizce 03 00 00 3 7.5
IR525 S Avrupa Birliği’nde Siyaset ve Güvenlik İngilizce 03 00 00 3 7.5