Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

2014


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Yüksek Lisans (7. Düzey)


Kabul ve Kayıt Koşulları

Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programına kabul, Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Yönetmelik ve Yönergelerinde belirlenen koşullarla yapılacaktır. Ayrıca, bu programa kabul aşağıda belirtilen özel koşullara da tabiidir. a) Programa psikoloji ve psikolojik danışmanlık ve rehberlik (PDR) lisans diplomasına sahip olan adaylar başvurabilecektir. PDR lisans diplomasına sahip olan adaylar programa kabul edildikleri takdirde Bilimsel Hazırlık Programına alınacaktır. b) Adayların değerlendirilmesinde ALES puanı, lisans not ortalaması, Bölüm Yeterlilik Değerlendirmesi göz önünde bulundurulacaktır. c) Bölüm Yeterlilik değerlendirmesi bilim sınavı ve mülakattan oluşacaktır.


Önceki Öğrenimin Tanınması

İlgili yönetmelikler çerçevesinde, öğrenciler bazı derslerden muaf olabilirler. Başka bir yükeköğretim kurumunda alınan YL dersin içeriğinin Kadir Has Üniversitesi'ndeki muadili dersin içeriğine uygun olması ve Enstitü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci ilgili dersten muaf tutulabilir.


Mezuniyet Koşulları

Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans programından Yüksek Lisans derecesi almak belirlenen toplam ders kredisinin başarı ile tamamlanmış olmasını ve bitirme projesinin yönetmelik ve yönergelerde belirtilen usullere uygun olarak tamamlanmış olmasını gerektirir. Tezsiz Programdan yüksek lisans derecesi almak için öğrencilerin toplam 36 kredi tamamlamaları gerekmektedir.


Program Tanımı

Program iki yıllık dört dönemlik ve tezsiz bir yüksek lisans programıdır. Bu program sağlık ve sosyal psikoloji alt alanları olmak üzere psikoloji bilim dalının iki temel alt alını ile ilgilidir. Bu program kapsamında öğrenciler sağlık ve sosyal psikolojinin prensiplerine, bilgi birikimine, kuramlarına ve araştırma ve uygulama yöntemlerine ilişkin dersler alacaklardır. Dört dönem süresince öğrenciler aşağıdaki konularda yetkinlik kazanacaklardır:

Program Yeterlilikleri

  • 1- Sağlık ve sosyal psikolojisi alanlarının çağdaş kuramları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olma
  • 2- Bu alanlarda yapılmış araştırmalara ve uygulamalara katılımcı ve sorgulayıcı bir tutumla yaklaşma
  • 3- Sağlık ve sosyal psikoloji alanlarında kullanımda olan uygulamalar hakkında bilgi sahibi olma
  • 4- Bu alanların araştırma birikiminden yararlanarak farklı uygulamaları geliştirmek için gerekli altyapı ve becerileri edinme.

Mezunların İstihdamı

Bu programdan mezun olan bir uzman psikolog, eğitimini ve süpervizyonunu aldığı psiko-sosyal programlama yöntemlerini uygulayabilir ve sağlığı geliştirme ve korumaya yönelik eğitimler ve danışmanlık hizmetlerini mesleki etik ilkeleri çerçevesinde yürütebilir. Bu amaçla, hastanelerin her çeşit kronik hastalıkla ilgili ünitelerinde, diğer sağlık kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde ve okullarda sağlık alanında çalışan sivil toplum örgütlerinde, Anne-Çoçuk ve Halk Sağlığı merkezlerinde çalışabilirler. Bu bağlamda, kanser, böbrek yetmezliği, diyabet, HIV, kardiyovasküler, üreme sağlığı, sistemik ve dermatolojik hastalıklar gibi hastalıklarla mücadele eden kişilerle ve yakınlarıyla psikolojik müdahaleler ve/ya bir hastalık söz konusu olmaksızın sağlığı koruma ve geliştirme programları yürütebilirler.


Üst Derece Programlara Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.


Ölçme ve Değerlendirme

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi Mezuniyet Anketi Memnuniyet Anketi


Eğitim Türü ve Dili

Örgün Eğitim, İngilizce


Adres ve İletişim Bilgileri

Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu, Kadir Has Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Kadir Has Caddesi Cibali / İSTANBUL 34083 Tel:0 212 533 6532, email: asli.carkoglu@khas.edu.tr Lisansüstü Eğitim Enstitüsü sgs@khas.edu.tr


Değerlendirme Anketleri

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi Mezuniyet Anketi Memnuniyet Anketi


Uluslararası İşbirliği