Ders Planları

1. YılGüz

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
SGS501 Z Araştırma Yöntemleri İngilizce 03 00 00 3 6.5
SGS598 Z Seminer İngilizce 00 00 00 0 1
S Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 7.5
S Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 7.5
S Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 7.5
DÖNEM TOPLAMI: 12 00 00 12 30

1. YılBahar

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
S Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 7.5
S Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 7.5
S Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 7.5
S Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 7.5
DÖNEM TOPLAMI: 12 00 00 12 30

2. YılGüz

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
SGS599 Z Yüksek Lisans Tezi İngilizce 00 00 00 0 60
DÖNEM TOPLAMI: 00 00 00 0 60
TOPLAM: 24 00 00 24 120

SEÇMELİ DERSLER

KOD DERS TİPİ DERS DİL T U L KREDİ AKTS
PS501 S Siyaset Bilimi Kuramları İngilizce 03 00 00 3 7.5
PS502 S Kamu Yönetimi Kuramları ve Çağdaş Uygulamaları İngilizce 03 00 00 3 7.5
PS505 S Siyaset Biliminde Güncel Konular İngilizce 03 00 00 3 7.5
PS508 S Yakın Dönem Türkiye Siyasi Tarihi İngilizce 03 00 00 3 7.5
PS511 S Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları İngilizce 03 00 00 3 7.5
PS514 S Siyasi Partiler ve Seçmen Davranışları İngilizce 03 00 00 3 7.5
PS521 S Küresel Bağlamda Pazar, Devlet ve Toplum İngilizce 03 00 00 3 7.5
PS525 S Türkiye'de Metropoliten Yönetişim İngilizce 03 00 00 3 7.5
PS530 S Türk Kamu Yönetiminin Avrupa Birliği'ne Uyumu İngilizce 03 00 00 3 7.5
PS533 S Yönetişim ve Kentsel Bölgeler İngilizce 03 00 00 3 7.5
PS540 S Siyasal İdeolojiler İngilizce 03 00 00 3 7.5
PS547 S Küreselleşme, Göç ve Etnisite İngilizce 03 00 00 3 7.5
PS550 S Türkiye'de ve Dünya'da Sivil Toplum ve Sivil Toplum Kuruluşları İngilizce 03 00 00 3 7.5
PS553 S Türk Siyasal Hayatında Güncel Konular İngilizce 03 00 00 3 7.5
PS560 S Siyaset Sosyolojisi İngilizce 03 00 00 3 7.5
PS565 S Karşılaştırmalı Politika İngilizce 03 00 00 3 7.5
PS572 S Büyük Veri Analizi İngilizce 03 00 00 3 7.5