Ders Planları

TOPLAM: 00 00 00 00 00

SEÇMELİ DERSLER

KOD DERS TİPİ DERS DİL T U L KREDİ AKTS
PS501 S Siyaset Bilimi Kuramları İngilizce 03 00 00 3 7.5
PS502 S Kamu Yönetimi Kuramları ve Çağdaş Uygulamaları İngilizce 03 00 00 3 7.5
PS505 S Siyaset Biliminde Güncel Konular İngilizce 03 00 00 3 7.5
PS508 S Yakın Dönem Türkiye Siyasi Tarihi İngilizce 03 00 00 3 7.5
PS511 S Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları İngilizce 03 00 00 3 7.5
PS514 S Siyasi Partiler ve Seçmen Davranışları İngilizce 03 00 00 3 7.5
PS521 S Küresel Bağlamda Pazar, Devlet ve Toplum İngilizce 03 00 00 3 7.5
PS525 S Türkiye'de Metropoliten Yönetişim İngilizce 03 00 00 3 7.5
PS530 S Türk Kamu Yönetiminin Avrupa Birliği'ne Uyumu İngilizce 03 00 00 3 7.5
PS533 S Yönetişim ve Kentsel Bölgeler İngilizce 03 00 00 3 7.5
PS540 S Siyasal İdeolojiler İngilizce 03 00 00 3 7.5
PS547 S Küreselleşme, Göç ve Etnisite İngilizce 03 00 00 3 7.5
PS550 S Türkiye'de ve Dünya'da Sivil Toplum ve Sivil Toplum Kuruluşları İngilizce 03 00 00 3 7.5
PS553 S Türk Siyasal Hayatında Güncel Konular İngilizce 03 00 00 3 7.5
PS560 S Siyaset Sosyolojisi İngilizce 03 00 00 3 7.5
PS565 S Karşılaştırmalı Politika İngilizce 03 00 00 3 7.5
PS572 S Büyük Veri Analizi İngilizce 03 00 00 3 7.5