Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

Finans ve Bankacılık Doktora Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2003'da kurulmuş, ilk öğrencilerini 2003-2004 eğitim öğretim yılında kabul etmiştir.


Kazanılan Derece ve Düzeyi

Bu programı başarı ile tamamlayanlar Finans ve Bankacılık alanında Doktora derecesi (8.Düzey) kazanmaktadır.


Kabul ve Kayıt Koşulları

Doktora Programı'na farklı alanlarda 4 yıllık lisans eğitimini başarıyla tamamlamış ve mezun olmuş kişiler başvurabilir. Programa başvuranların ALES sınavından en az 55 puan almış olmaları gerekmektedir. Daha ayrıntılı bilgiler için: Bkz.: Kadir Has Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ya da Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği Uluslararası aday öğrencilerin lisansüstü programlara başvuru şartları ve işlemleri farklıdır. Bkz.: Uluslararası Öğrenciler Başvuru Rehberi


Önceki Öğrenimin Tanınması

Üniversitedeki bir Enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir. Bu öğrencilerin geldiği lisansüstü programdan en az 6 kredi saatlik ders almış olması ve genel not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekir. Bu öğrencilerin almış oldukları derslerden hangilerinin Finans ve Bankacılık Doktora Programı’na sayılacağı Finans ve Bankacılık Doktora Anabilim Dalı'nın önerisi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Öğrencilerin aynı alanda özel öğrencilik dönemlerinden aldığı derslerden hangilerinin Finans ve Bankacılık DoktoraProgramı’na sayılacağı Finans ve Bankacılık Doktora Anabilim Dalı'nın önerisi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Daha ayrıntılı bilgi için: Bkz.: Kadir has Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ya da Kadir has Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği Uluslararası aday öğrencilerin lisansüstü programlara başvuru şartları ve işlemleri farklıdır. Bkz.: Uluslararası Öğrenciler Başvuru Rehberi


Mezuniyet Koşulları

Finans ve Bankacılık Doktora Programı'ndan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 3.00 AGNO tutturulması, programdaki zorunlu derslerinve gerekli sayıdaki seçmeli dersin başarıyla tamamlanmış olması, ve tez çalışmasının savunulduğu jüri tarafından başarılı bulunması koşulu vardır.


Program Tanımı

Finans ve Bankacılık Doktora Programının amacı bu alanda uluslararası standartlarda eleman yetişmesine olanak sağlayan bir akademik ortam yaratmaktır. Programımız sosyal veya fen bilimleri alanlarında eğitim almış öğrencilere profesyonel ve akademik formasyonlarını çok yönlü olarak geliştirme olanağı sunar. Bu doğrultuda finans ve bankacılık alanlarında verilen zorunlu derslere ek olarak, ilgi alanlarına göre diğer programlarda (ekonomi, finans mühendisliği, uluslararaı ilişkiler, hukuk) açılan dersleri de seçmeli olarak alabilirler. Doktora tezi konusu seçiminde geniş bir tercih yelpazesi vardır.

Program Yeterlilikleri

 • 1- Paranın zaman değeri, risk ve getiri arasındaki ilişkiler gibi temel finans kavramlarının özüne ve detaylarına vakıf olmak. Finans ve bankacılık sektörünün de karşılaşılan problemleri anlayabilmek ve çözebilmek için gereken teorik donanımı kazanmak.
 • 2- Paranın zaman değeri, risk ve getiri arasındaki ilişkiler gibi temel finans kavramlarının özüne ve detaylarına alana katkı yapabilecek seviyede vakıf olmak. Finans ve bankacılık sektörünün de karşılaşılan problemleri anlayabilmek ve çözebilmek için gereken donanımı kazanmak ve teorik katkı yapabilmek.
 • 3- Finans ve bankacılık bağlamında işletme, sektör, makro ve global ekonomi seviyelerinde karşılaşılan sorunların nasıl oluştuklarını ve çözümlerini finansal ve ekonomik modeller ışığında yenilikçi ve yaratıcı bir bakış açısıyla analiz edebilmek.
 • 4- Finans ve bankacılık bağlamında karşılaşılan sorunların işletme, sektör, makro ve global ekonomi seviyelerinde nasıl oluştuklarını finansal ve ekonomik modeller ışığında analiz edebilmek.
 • 5- Finansal piyasalar ve kurumlar hakkında tarihi, pratik ve teorik açılardan detaylı bilgi sahibi olmak ve mevcut bilgiyi geliştirebilmek.
 • 6- Finansal piyasalar ve kurumlar hakkında tarihi, pratik ve teorik açılardan detaylı bilgi sahibi olmak.
 • 7- Sosyal, denetimsel ve politik faktörlerin finans ve bankacılık açısından önemini hem teorik modeller hem de uygulamadaki zorluklar açısından eleştirel bir gözle değerlendirebilmek ve yeni çözümler önerebilmek.
 • 8- Sosyal, denetimsel ve politik faktörlerin finans ve bankacılık açısından önemini hem teorik modeller hem de uygulamadaki zorluklar açısından değerlendirebilmek.
 • 9- Finans ve bankacılık sektörünün uluslararası yönlerini ve global piyasalarla bağlantılarını öğrenmek.
 • 10- Finans ve bankacılık sektörünün uluslararası yönlerini ve global piyasalarla bağlantılarını tüm detaylarıyla ve katkı yapabilecek seviyede öğrenmek.
 • 11- Finansal iktisat teorisinin bütünlüğü içine giren portföy yönetimi, kurumsal finansman ilkeleri ve teknikleri bilmek ve uygulamak.
 • 12- Finansal iktisat teorisinin bütünlüğü içine giren portföy yönetimi, kurumsal finansman ilkeleri ve teknikleri bilmek, uygulamak ve bu konularda yeni açılımlar getirebilmek.
 • 13- Finansal ve ekonomik verileri analiz edebilmek ve sentezleyebilmek. Araştırma sonuçlarını etkin bir şekilde yazılı ve sözlü olarak sunabilme yeteneği kazanmak. İş ortamlarında hem takım üyesi hem de lider olarak hareket edebilmek.
 • 14- Finansal ve ekonomik verileri derinlemesine analiz edebilmek, sentezleyebilmek; etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanıp yorumlayabilmek.
 • 15- Araştırma sonuçlarını etkin bir şekilde hem iş dünyasında hem de akademik ortamlarda yazılı ve sözlü olarak sunabilme ve tartışabilme yeteneği kazanmak.
 • 16- Hem iş dünyası hem de akademik çevrelerde hem takım üyesi hem de lider olarak hareket edebilmek ve yeni perspektifler sunabilmek.

Mezunların İstihdamı

Mezunlar profesyonel veya akademik kariyerlerini sürdürebilirler. Ayrıca lisans ve yüksek lisans mezuniyet alanları ile Finans Bankacılık Doktora Programında edindikleri formasyonun bir araya gelmesi sonucu oluşan beşeri sermayelerini özel ve kamu sektöründe değerlendirebilirler.


Üst Derece Programlara Geçiş

Finans ve Bankacılık Doktora Programı mezunları akademik hedefleri doğrultusunda Doktora veya Sanatta Yeterlilik Programları'na başvurabilirler.


Ölçme ve Değerlendirme

Bilgi için: Bkz.: Kadir has Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği; Kadir has Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği


Eğitim Türü ve Dili

Örgün Eğitim, İngilizce


Adres ve İletişim Bilgileri

Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Finans ve Bankacılık Doktora Programı Cibali, 34083 - İSTANBUL


Değerlendirme Anketleri

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi Mezuniyet Anketi Memnuniyet Anketi


Uluslararası İşbirliği

Kadir Has Üniversitesi'nin Erasmus ve diğer uluslararası anlaşmaları kapsamındaki tüm üniversitelerle yapmış olduğulisansüstü eğitim ve araştırma işbirlikleri Finans ve Bankacılık DoktoraProgramı için geçerlidir.