Ders Planları

1. YılGüz

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
SGS601 Z Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik İngilizce 03 00 00 3 6.5
SGS698 Z Seminer İngilizce 00 00 00 0 1
S Alan Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 7.5
S Alan Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 7.5
S Serbest Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 7.5
DÖNEM TOPLAMI: 12 00 00 12 30

1. YılBahar

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
S Alan Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 7.5
S Alan Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 7.5
S Alan Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 7.5
S Serbest Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 7.5
DÖNEM TOPLAMI: 12 00 00 12 30

2. YılGüz

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
SGS680 Z Doktora Yeterlik İngilizce 00 00 00 0 30
DÖNEM TOPLAMI: 00 00 00 0 30

2. YılBahar

KOD TİPİ (Z/S) DERS DİL T U L KREDİ AKTS
SGS699 Z Doktora Tezi İngilizce 00 00 00 0 150
DÖNEM TOPLAMI: 00 00 00 0 150
TOPLAM: 24 00 00 24 240

SEÇMELİ DERSLER

KOD DERS TİPİ DERS DİL T U L KREDİ AKTS
FB509 S İşletme Ekonomisi İngilizce 03 00 00 3 7.5
FB511 S Finansal Kurumlar ve Piyasalar İngilizce 03 00 00 3 7.5
FB513 S Sayısal Yöntemler İngilizce 03 00 00 3 7.5
FB514 S Finansal Yönetim ve Analiz İngilizce 03 00 00 3 7.5
FB516 S Portföy Yönetimi ve Uygulamaları İngilizce 03 00 00 3 7.5
FB518 S Türkiye Finans Piyasaları İngilizce 03 00 00 3 7.5
FB519 S Kurumsal Finans İngilizce 03 00 00 3 7.5
FB520 S Finansal Muhasebe İngilizce 03 00 00 3 7.5
FB521 S Risk Modellemesi ve Analizi İngilizce 03 00 00 3 7.5
FB522 S Sermaye Piyasaları ve Yatırımlar İngilizce 03 00 00 3 7.5
FB523 S Sigorta ve Risk Piyasaları İngilizce 03 00 00 3 7.5
FB524 S Özkaynak Değerlendirme Yöntemleri İngilizce 03 00 00 3 7.5
FB525 S Türev Ürünler ve Opsiyonlar İngilizce 03 00 00 3 7.5
FB526 S Gayrimenkul Finansmanı İngilizce 03 00 00 3 7.5
FB609 S İleri İşletme Ekonomisi İngilizce 03 00 00 3 7.5
FB612 S Finans Ekonomisi İngilizce 03 00 00 3 7.5
FB614 S Bankacılık Teorisi ve Politikası İngilizce 03 00 00 3 7.5
FB615 S Ekonometri ve Ekonomik Modelleme İngilizce 03 00 00 3 7.5
FB616 S Uluslararası Finansal Sistem İngilizce 03 00 00 3 7.5
FB635 S Finansal Varlıklar, Piyasalar ve Yapılar İngilizce 03 00 00 3 7.5
IT602 S Görselleştirme Türkçe 03 00 00 3 8
IT602 S Görselleştirme İngilizce 03 00 00 3 7.5
IT603 S Dağınık Veritabanı Sistemleri İngilizce 03 00 00 3 8
IT605 S Semantik Sanaldoku İngilizce 03 00 00 3 8
MAT602 S İleri Düzey Eniyileme ve Uygulamaları Türkçe 03 00 00 3 8
MAT602 S İleri Düzey Eniyileme ve Uygulamaları İngilizce 03 00 00 3 7.5
MAT603 S Sayısal Lineer Cebir İngilizce 03 00 00 3 8
MAT604 S Zaman Serileri Analizi İngilizce 03 00 00 3 8
MBAD501 S İşletme Analizi İngilizce 03 00 00 3 7
MBAD503 S Stratejik Pazarlama Yönetimi İngilizce 03 00 00 3 7.5
MBAD504 S Stratejik Yönetim İngilizce 03 00 00 3 7
MBAD505 S Kalite Yönetimi İngilizce 03 00 00 3 7.5
MBAD506 S Tedarik Zinciri Yönetimi İngilizce 03 00 00 3 7.5
MBAD507 S Marka Yönetimi İngilizce 03 00 00 3 7.5
MBAD508 S Pazarlama Araştırmaları İngilizce 03 00 00 3 7.5
MBAD509 S İş Yaşamında İletişim İngilizce 03 00 00 3 7
MBAD510 S Tüketici Davranışı İngilizce 03 00 00 3 7.5
MBAD511 S Yönetim Ekonomisi İngilizce 03 00 00 3 7.5
MBAD512 S Etik Yönetimi/ Liderlik Türkçe 03 00 00 3 7
MBAD513 S Operasyon Yönetimi Türkçe 03 00 00 3 7
MBAD514 S Finansal Muhasebe Türkçe 03 00 00 3 7
MBAD515 S Maliyet Muhasebesi İngilizce 03 00 00 3 7
MBAD517 S Finansal Yönetim İngilizce 03 00 00 3 7
MBAD519 S Stratejik Pazarlama Yönetimi İngilizce 03 00 00 3 7.5
MBAD520 S Üretim ve Süreç Yönetimi İngilizce 03 00 00 3 7.5
MBAD521 S Finansal Yönetim ve Analiz İngilizce 03 00 00 3 7.5
MBAD522 S Stratejik Yönetim ve İşletme Simülasyonu İngilizce 03 00 00 3 7.5
MBAD523 S Girişimcilik İngilizce 03 00 00 3 7.5
MBAD524 S Örgütsel Dinamikler İngilizce 03 00 00 3 7.5
MBAD525 S Tüketici Davranışları Türkçe 03 00 00 3 7
MBAD526 S Uluslararası Pazarlama İngilizce 03 00 00 3 7.5
MBAD527 S Çağdaş Pazarlama Uygulamaları İngilizce 03 00 00 3 7.5
MBAD528 S Pazarlama Simülasyonu İngilizce 03 00 00 3 7.5
MIS502 S İstemci ve Sunucu Tarafı Programlama Dilleri İngilizce 03 00 00 3 8
MIS503 S Muhasebe ve Finans Temelleri Türkçe 00 00 00 0 0
MIS511 S Yönetim Bilişim Sistemleri Türkçe 03 00 00 3 8
MIS511 S Yönetim Bilişim Sistemleri İngilizce 03 00 00 3 7.5
MIS513 S Proje Yönetimi İngilizce 03 00 00 3 8
MIS522 S Yönetim ve Organizasyönel Davranış İngilizce 03 00 00 3 8
MIS523 S Kantitatif Karar Verme İngilizce 03 00 00 3 8
MIS524 S Girişimcilik ve Yeni Şirket Oluşturma İngilizce 03 00 00 3 8
MIS529 S E-Pazarlama İngilizce 03 00 00 3 8
MIS532 S Teknoloji Yönetim ve Organizasyönel Dönüşüm İngilizce 03 00 00 3 8
MIS533 S Liderlik Teorisi ve Pratiği İngilizce 03 00 00 3 8
MIS534 S İşletme Yönetimi İngilizce 03 00 00 3 8
MIS535 S Sosyal Medya Yönetimi İngilizce 03 00 00 3 8
MIS595 S Yönetim Bilişim Sistemlerinde Özel Konular I İngilizce 03 00 00 3 8
MIS596 S Yönetim Bilişim Sistemlerinde Özel Konular II İngilizce 03 00 00 3 8
MIS597 S Yönetim Bilişim Sistemlerinde Özel Konular III İngilizce 03 00 00 3 8
MIS600 S Yönlendirilmiş Çalışma İngilizce 03 00 00 3 8
MIS602 S Arama Motorları Optimizasyonu İngilizce 03 00 00 3 8
MIS603 S Lokayson Bazlı Servisler İngilizce 03 00 00 3 8
MIS604 S Bulut Bilişim ve Uygulamaları İngilizce 03 00 00 3 8
MIS605 S Büyük Veri ve Veri Yönetişimi İngilizce 03 00 00 3 8
MIS606 S Veri ve Teknoloji Yönetimi İngilizce 03 00 00 3 8
MIS631 S İş Veri İletişimi ve Ağlar İngilizce 03 00 00 3 8
MIS632 S Kurumsal Veri Yönetimi İngilizce 03 00 00 3 8
MIS633 S Karar Destek Sistemleri ve Sosyal Medya İngilizce 03 00 00 3 8
MIS634 S İleri Düzey Rekabetçi Zekâ İngilizce 03 00 00 3 8
MIS635 S İş Sürekliliği ve Uygulamaları İngilizce 03 00 00 3 8
MIS636 S Yapay Sinir Ağları İngilizce 03 00 00 3 8
MIS650 S Yönetim Bilişim Sistemlerinde Özel Konular I İngilizce 03 00 00 3 8
MIS651 S Yönetim Bilişim Sistemlerinde Özel Konular II İngilizce 03 00 00 3 8
MIS652 S Yönetim Bilişim Sistemlerinde Özel Konular III İngilizce 03 00 00 3 8
MIS653 S Yönetim Bilişim Sistemlerinde Özel Konular IV İngilizce 03 00 00 3 8
MIS655 S Yönetim Bilişim Sistemlerinde Özel Konular VI İngilizce 03 00 00 3 8
MIS656 S Yönetim Bilişim Sistemlerinde Özel Konular VII İngilizce 03 00 00 3 8
MIS657 S Yönetim Bilişim Sistemlerinde Özel Konular VIII İngilizce 03 00 00 3 8
MIS658 S Yönetim Bilişim Sistemlerinde Özel Konular IX İngilizce 03 00 00 3 8
MIS659 S Yönetim Bilişim Sistemlerinde Özel Konular X İngilizce 03 00 00 3 8